Tag Archives: depa

depa ขับเคลื่อนภารกิจพัฒนาบุคลากรร่วมมือพันธมิตรระดับโลก ปลูกฝังเยาวชนรักการเรียนรู้

นิตยสาร GO DIGITAL THAILAND เล่มที่ 4 นำเสนอเรื่องการพัฒนาบุคลากรหรือ Manpower โลกยุคใหม่ด้านการศึกษาจากนี้ไปคนไทยเรียนรู้นอกระบบอย่างไร้ขีดจำกัดได้ไม่จำกัดอยู่เพียงในห้องเรียน depa พร้อมพันธมิตรระดับนานาชาติป้อนการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มหลากหลายรูปแบบ

Read More »

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดงาน “Thailand Software Fair 2018” 
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่ง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 –  พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Software Fair 2018” เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมพลังซอฟต์แวร์ไทยให้เติบโต แข็งแกร่ง รองรับยุทธศาสตร์ชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล จัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย หรือ ATSI ผนึกกำลังร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  และพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือเอสเอ็มอี ดีแบงค์) บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)  บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ซึ่งภายในงานมีการแสดงผลงานซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่นที่ตอบโจทย์ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของภาครัฐและอุตสาหกรรมทั่วไป หวังยกระดับการขับเคลื่อนบุคลากรในองค์กรธุรกิจและภาคการศึกษา      

Read More »

ได้เวลา…การศึกษาต้องปฏิรูป! “depa” ร่วมสานพลังขับเคลื่อนครู…สู่ยุคดิจิทัล ผ่านงาน EDUCA 2018

หมดยุคแล้วกับการเรียนการสอนแบบ “Teacher Centered” หรือ การสอนแบบที่ใช้ครูเป็นศูนย์กลาง ด้วยเพราะโลกในยุคปัจจุบันเป็นโลกของดิจิทัล (Digital) การเรียนรู้และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ทำให้ครูต้องเปลี่ยนบทบาทจาก “ผู้สอน” มาเป็น “โค้ช” คือมีหน้าที่เพียงแค่ช่วยชี้แนะแนวทาง เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และบางครั้งอาจจะต้องเป็นผู้ร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้เรียนด้วย  ดังนั้นครูในยุคนี้จึงต้องมีความพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

Read More »

“Eat’em all” คว้าแชมป์ “Startup Battleground” รับรางวัลกว่า 6 แสนบาท

ทีมนิสิตจุฬาฯ “Eat’em all” คว้าแชมป์แฮคกาธอน Startup Battleground ควบแชมป์สตาร์ทอัพสาย “Green Tech” รับรางวัลรวมกว่า 6 แสนบาท พร้อมสิทธิ์ร่วมดูงานใหญ่ในสิงคโปร์ กระทรวงดีอี ย้ำมุ่งมั่นสร้างสตาร์ทอัพอีโคซิสเท็มระดับชาติต่อเนื่อง หวังเกิดยูนิคอร์นในไทย ด้านทีม “Eat’em all” เตรียมต่อยอดแอปพลิเคชั่น หวังช่วยแก้ปัญหาอาหารเหลือทิ้ง

Read More »

เปิดแนวคิดจากเวทีนวัตกรรม Think Big Act Small กับ 3 ทักษะสำคัญที่คนทำงานยุคใหม่ต้องมี

ในปัจจุบันสถานการณ์การของแรงงานและวิชาชีพต่างๆ กำลังสั่นสะเทือนด้วยการพัฒนาที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่เข้ามาดิสรัปท์แทบจะในทุกวงการ หลายอาชีพนอกจากต้องแข่งขันกับมนุษย์ด้วยกันเองแล้ว ยังต้องแข่งขันกับเทคโนโลยี หลายคนไม่สามารถปรับตัวได้ทันที หรืออาจเกิดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี และแม้เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น แต่บุคลากรแรงงานเองก็ยังคงเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ดังนั้น การปรับตัวพัฒนาทักษะของแรงงาน และการสร้างโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมจึงนับเป็นเรื่องจำเป็น

Read More »