Tag Archives: ddproperty

สรุปสาระสำคัญ 10 ปีย้อนหลัง 10 ปีข้างหน้า กับตลาดอสังหาฯ ไทย โดย ดีดีพร็อพเพอร์ตี้

27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 – ดีดีพร็อพเพอร์ตี้ เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของประเทศไทย จัดทำรายงาน DDproperty Property Market Outlook ประจำปี 2563 เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ ที่รวบรวมข้อมูลดัชนีราคา (Price Index) ดัชนีอุปทาน (Supply Index) ภาพตลาดที่อยู่อาศัยประเภทต่าง ๆ ทั้งตลาดซื้อ-ขาย รวมไปถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (Consumer Sentiment) ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อยอดและคาดการณ์แนวโน้มของตลาดในช่วง 6-12 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภค ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ได้เข้าใจถึงสถานการณ์ อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนหรือตัดสินใจได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น

Read More »

DDproperty แนะผู้กำลังวางแผนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี 2562

8 มกราคม 2562, กรุงเทพฯ – เว็บไซต์ DDproperty เว็บไซต์สื่อกลางซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์อันดับ 1 ของไทย แนะนำผู้ที่วางแผนซื้ออสังหาริมทรัพย์ในปี พ.ศ. 2562 ในภาวะที่ผู้บริโภคเริ่มกังวลถึงการเปลี่ยนแปลงในหลายๆ ด้าน เช่น สภาพเศรษฐกิจโลก การเลือกตั้ง อัตราดอกเบี้ย และการกำหนดวงเงินดาวน์ใหม่สำหรับบ้านหลังที่สอง 

Read More »