Tag Archives: communication and more

“Thailand Digital Society” ฟันเฟืองสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดีป้าเร่งติดอาวุธทักษะดิจิทัลให้ผู้นำยกระดับการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาประเทศสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล แต่กลับขาดแคลนอย่างมากนั่นคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้พร้อมรองรับการทำงานในยุคThailand4.0 ซึ่งจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะก้าวไปสู่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนนั้น ผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภาครัฐและเอกชนถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการนำพาองค์กรและประเทศไทยก้าวไปสู่ “Thailand Digital Society” 

Read More »

Universal VMS ตัวแรกของเอเชีย ที่เชื่อมต่อทุกระบบทุกอุปกรณ์เข้าด้วยกัน

บริษัท เอเอสดี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ( ASD Distribution) เปิดตัวสินค้าใหม่ “Universal VMS” (Video Management System) ภายใต้แบรนด์ EdgeHandlerจากประเทศเกาหลีใต้ นวัตกรรมล่าสุดที่ช่วยให้การเชื่อมต่อ โดยมี จุดเด่น อาทิ สามารถเชื่อมต่อให้กับอุปกรณ์ต่างระบบ, ต่างยี่ห้อ, ต่างประเภทของอุปกรณ์ ต่างสถานที่ ให้สามารถเชื่อมต่อเข้ามารวมอยู่ในระบบหรือหน้าจอเดียวกันได้ สามารถสื่อสารด้วยเสียงจากต้นทาง-ปลายทาง (Support Audio) แบบ 2 ways ได้ เป็นต้น  นับเป็นการตอบโจทย์ทุกองค์กรที่มีปัญหา เรื่องการรวมระบบและเข้ากันไม่ได้จากความหลากหลายของระบบให้สามารถควบคุมมารวมกันที่ศูนย์เดียวกันได้ 

Read More »