Tag Archives: cloudengine

บริษัทวิจัยอิสระชี้ Huawei CloudEngine ครองตำแหน่งผู้นำสวิตช์ศูนย์ข้อมูล

[เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 30 กันยายน พ.ศ. 2563] – หัวเว่ย ระบุว่าในรายงาน The Forrester WaveTM : Open, Programmable Switches For A Businesswide SDN ฉบับตีพิมพ์ไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 ได้ชี้ว่าสวิตช์ศูนย์ข้อมูล CloudEngine ของหัวเว่ย ได้รับการยอมรับจาก Forrester ในฐานะผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โดยทำคะแนนสูงสุดจากบริการที่นำเสนอในปัจจุบันและได้รับคะแนนเต็มในเกณฑ์การประเมินทั้ง 7 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการสนับสนุนฮาร์ดแวร์ ด้านกลยุทธ์ฮาร์ดแวร์และระบบปฏิบัติการ ด้านกลยุทธ์ระบบอัตโนมัติและความสามารถด้านการวางโปรแกรม ด้านนวัตกรรมของการฝึกอบรม ด้านเครือข่ายเปิด ด้านวิศวกร และด้านพันธมิตร ซึ่งหัวเว่ยเชื่อว่าปัจจัยเหล่านี้สะท้อนถึงตำแหน่งความเป็นผู้นำทางด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของสวิตช์ศูนย์ข้อมูลนี้

Read More »