Tag Archives: ccio 2018

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) สร้างนักพัฒนายุค

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO : Chief City Innovation Officer  สร้างนักพัฒนาเมืองนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อผลักดันสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ในอนาคตอันใกล้ โดยสร้างมุมมองความเข้าใจในนวัตกรรมให้กับกลุ่มผู้บริหารระดับสูง (C-Level) ในด้านการพัฒนาเมือง (City/Urban Development) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเมืองนวัตกรรม “INNOVATION CITY” และสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้บริหารองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์มุมมองความคิดและเปิดรับองค์ความรู้ใหม่ๆ ไปกับผู้เชี่ยวชาญจากไทยและต่างประเทศที่พลิกฟื้นเพื่อเปลี่ยนเมืองสู่การเป็นเมืองนวัตกรรมระดับโลก สำหรับผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ที่ https://goo.gl/eXgrBD หรือ http://www.nia.or.th/ccio/ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น (รับจำนวนจำกัด)

Read More »