Tag Archives: ccio

NIA มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม CCIO รุ่น 2

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยนางธีรีสา มัทวพันธุ์ รองผู้อำนวยการด้านยุทธศาสตร์องค์กร สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)ร่วมเป็นเกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่กลุ่มผู้บริหารระดับสูงที่สำเร็จการศึกษาใน หลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 2 ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการเมืองให้กลายเป็น “เมืองแห่งนวัตกรรม” ที่สมบูรณ์ของประเทศไทย ณ โรงแรม คอลัมน์ กรุงเทพ เมื่อเร็ว ๆ นี้

Read More »

NIA เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (CCIO) สร้างนักพัฒนาในยุค 4.0 หวังดันไทยสู่ Innovation Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดหลักสูตรผู้บริหารเมืองนวัตกรรม เจาะกลุ่มผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม หวังสร้างนักพัฒนาเมืองนวัตกรรมในยุค 4.0 เพื่อผลักดันประเทศสู่ประเทศแห่งนวัตกรรม (Innovation Nation) ในอนาคตอันใกล้

Read More »