Tag Archives: carlb

ไขข้อสงสัย ‘3 ความเข้าใจผิด’ เกี่ยวกับ 5G

หลังจากเสร็จสิ้นการประมูลคลื่นความถี่ 5G ไปเมื่อไม่นานมานี้ ตลาด 5G ในประเทศไทยก็เริ่มคึกคักขึ้นทันตา แต่หลายคนอาจยังมีข้อสงสัยหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเทคโนโลยี 5G อยู่บ้าง ไม่ว่าจะเป็นประเด็นที่ว่า 5G ที่ว่าเร็วนั้นเร็วแค่ไหน ทำอะไรได้บ้าง ดีกว่า 4G อย่างไร ทำไมเราจึงต้องตื่นเต้นกับเทคโนโลยีใหม่ตัวนี้

Read More »