Tag Archives: cancer

ไอบีเอ็มนำเอไอต่อยอดการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวยาและแนวทางการรักษามะเร็ง เปิดสามโครงการโอเพนซอร์สให้ทุกคนทดลองและเข้าถึงซอร์สโค้ดได้

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 4 ก.พ. 2563: เนื่องในโอกาสวันมะเร็งโลก ไอบีเอ็มเปิดเผยถึงสามโครงการวิจัยที่นำเทคโนโลยีเอไอและแมชชีนเลิร์นนิงเข้ามาช่วยพัฒนาแนวทางการรักษามะเร็ง ทั้งในแง่การคาดการณ์ประสิทธิภาพตัวยา การสังเคราะห์ข้อมูลจากงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์จำนวนมาก และการคาดการณ์ลักษณะทางพันธุกรรมเพื่อจัดประเภทผู้ป่วย โดยทั้งหมดเป็นโครงการโอเพนซอร์สที่เปิดให้ทุกคนเข้าทดลองและเข้าถึงซอร์สโค้ดได้

Read More »