Tag Archives: backdoor

แคสเปอร์สกี้พบความเชื่อมโยงการโจมตี SolarWinds กับแบ็คดอร์ Kazuar

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคมที่ผ่านมา ทาง FireEye, Microsoft และ SolarWinds แจ้งข่าวการค้นพบการโจมตีซัพพลายเชนด้วยมัลแวร์ที่ไม่เคยพบมาก่อนชื่อว่า “Sunburst” เป็นปฏิบัติการขนาดใหญ่และมีความซับซ้อนที่เข้าโจมตีลูกค้าของ SolarWinds’ Orion IT โดยผู้เชี่ยวชาญของแคสเปอร์สกี้ตรวจพบความคล้ายคลึงหลายจุดในโค้ดของ Sunburst กับแบ็คดอร์ที่รู้จักอยู่แล้วของ Kazuar ซึ่งเป็นมัลแวร์ที่ยึดเครื่องและใช้งานจากระยะไกล การคันพบในจุดนี้ให้ข้อมูลเชิงลึกหลายประการที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยในการสืบสวนเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ให้กระจ่างแจ้งต่อไป

Read More »