Tag Archives: aspen

วีนิไทยเลือกซอฟต์แวร์จาก Aspen Technology เพื่อเร่งก้าวสู่การปฏิรูปดิจิทัล ลดปัญหาการหยุดทำงานของระบบ และยกระดับความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) ประกาศว่า บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) (Vinythai) ผู้ผลิตรายใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทยได้เลือกใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell® ที่มีขุมพลังเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในการบรรลุความยั่งยืนทางธุรกิจ ทั้งนี้ วีนิไทยวางแผนติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ทำงานด้านบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์และกำหนดล่วงหน้า (Predictive and prescriptive maintenance) ทรงประสิทธิภาพนี้ไว้ที่โรงงานปิโตรเคมีในจังหวัดระยอง เพื่อลดปัญหาการหยุดการทำงานของระบบและเพิ่มความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของโรงงาน

Read More »

ไออาร์พีซีเลือกซอฟต์แวร์การดูแลระบบแบบสมมติฐานของ AspenTech เพื่อลดปัญหาการหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้

ผู้บุกเบิกด้านปิโตรเคมีแบบบูรณาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell® ในการก้าวสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Industry 4.0

Read More »

กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์ของเอสซีจีเลือกซอฟต์แวร์ AspenTech ที่มีแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูงเพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน

ผู้ประกอบการด้านบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell® เพื่อลดปัญหาการหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้าไว้ กรุงเทพฯ 12 ธันวาคม 2561  แอสเพ็น เทคโนโลยี อิงค์ (Aspen Technology, Inc. (NASDAQ: AZPN) บริษัทผู้จำหน่ายซอฟต์แวร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ (Asset optimization software) ประกาศว่า หลังจากได้ผ่านกระบวนการเปรียบเทียบเพื่อคัดเลือกแล้ว กลุ่มธุรกิจบรรจุภัณฑ์เอสซีจีซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้ตัดสินใจเลือกใช้ซอฟต์แวร์ Aspen Mtell เพื่อลดปัญหาที่ระบบหยุดทำงานโดยไม่ได้มีการวางแผนไว้ และเมื่อนำซอฟต์แวร์อันประกอบไปด้วยเทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิ่งขั้นสูงนี้มาใช้สร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงานแล้ว จะทำให้เอสซีจีเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปดิจิทัลอย่างรวดเร็ว

Read More »