Tag Archives: aruba esp

Aruba ESP ผสานรวมระบบเครือข่ายสำหรับ IoT, IT และ OT เข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถปรับตัวได้อย่างยืดหยุ่น ตอบรับต่อสภาพแวดล้อมและความต้องการของผู้ใช้งานที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด

แพลตฟอร์มแรกที่ควบคุมการทำงานผ่านการโปรแกรมได้อย่างสมบูรณ์เพื่อผสานรวมระบบเครือข่าย IT, IoT และ OT พร้อมด้วยการทำ Zero Trust Security และ AIOps ทำให้ธุรกิจองค์กรสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติและปรับปรุงระบบเครือข่ายให้มีความปลอดภัย, มีความมั่นคงทนทาน และใช้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Read More »