Tag Archives: aorsormor

AIS จัดประกวดใช้แอปฯ อสม.ออนไลน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อดูแลสุขภาพคนไทยอย่างเห็นผลรอบด้าน

8 กรกฎาคม 2562: AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เชิญชวนหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และรพ.สต. ที่มีเครือข่าย อสม. ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ปีที่ 3 รับเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 7 ล้านบาท มุ่งหวังให้เกิดการใช้เทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกมากยิ่งขึ้น ให้คนไทยได้เข้าถึงการรักษาและป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊ก อสม.ออนไลน์ และ www.ais.co.th/aorsormor

Read More »