Tag Archives: ant financial

“ผลการสำรวจชี้ ผู้ค้าเกือบ 60% เห็นว่าทราฟฟิกของลูกค้าที่เดินเข้าร้าน (Foot Traffic) และรายได้เพิ่มขึ้น หลังจากเปิดรับชำระเงินผ่านอาลีเพย์”

กรุงเทพฯ, 23 มกราคม 2562 – นีลเส็น (Nielsen) ร่วมกับอาลีเพย์ (Alipay) เผยรายงานการสำรวจแนวโน้มการชำระเงินผ่านมือถือระหว่างการท่องเที่ยวในต่างประเทศของชาวจีนประจำปี 2561 (“2018 trends of Chinese mobile payment in outbound tourism”) โดยรายงานให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มล่าสุดของการท่องเที่ยวในต่างประเทศและพฤติกรรมการบริโภคของนักท่องเที่ยวชาวจีน

Read More »