Tag Archives: american corner

Google ประเทศไทย ร่วมกับ อเมริกันคอร์เนอร์ จัดหลักสูตรอบรมคณะครูและนักศึกษา ภายในธีม “การเรียนรู้หนังสือดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา”

กรุงเทพฯ 19 กันยายน 2561:  Google ประเทศไทย ร่วมกับ อเมริกันคอร์เนอร์ (American Corner) โดยสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตรดิจิทัลให้กับคณะครูและนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่สนใจในพื้นที่ เริ่มการจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี   ภายใต้ธีม “การเรียนรู้หนังสือดิจิทัลเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษา”  ซึ่งหลักสูตรฝึกอบรมนี้จะมีทั้งภาคทฤษฎีและเวิร์คช็อปเพื่อสร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้  โดยกำหนดให้มีการเริ่มฝึกอบรมแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ไปจนถึงปลายปี พ.ศ. 2562

Read More »