Tag Archives: ais playground

AIS เดินเครื่อง ผู้นำขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่ภูมิภาค ผนึก ม.เชียงใหม่ เปิด AIS Playground ผลักดันดิจิทัลครีเอเตอร์สายพันธุ์เทคฯ แห่งแรกของภาคเหนือ

(25 พฤศจิกายน 2562) เอไอเอส ตอกย้ำผู้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ ที่มุ่งมั่นพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยีสื่อสาร พร้อมสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างสรรค์ พัฒนา และสร้างโอกาสใหม่ๆ จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุกๆ ด้าน 

Read More »