Tag Archives: abm

บ๊อช เร็กซ์รอธ เดินหน้าสนับสนุนพร้อมขับเคลื่อนอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ เร่งรองรับนักศึกษาคนรุ่นใหม่ปรับสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

กรุงเทพฯ – บ๊อชร่วมงาน Worlddidac Asia 2019 ตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการเร่งผลักดันให้ประเทศไทยปรับเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) ยุคอุตสาหกรรม 4.0 และเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟทิงส์หรือ IoT เข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวทางการดำเนินงานของหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว ซึ่งบ๊อชเล็งเห็นว่าอุตสาหกรรม 4.0 ไม่ใช่เป็นการนำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน แต่เป็นการจัดโครงสร้างให้พร้อมสำหรับการฝึกอบรมขั้นสูงสำหรับคนทำงานเดิมและคนที่เข้ามาใหม่ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและโซลูชั่นออนไลน์ได้ในทางปฏิบัติ เมื่อต้องเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล 

Read More »