Tag Archives: abc abacus

เอสซีบี อบาคัส ชี้ Big Data และ AI คือปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนไทยสู่สังคมอัจฉริยะในงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building an Intelligent Society”

ดร.สุทธาภา อมรวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอสซีบีอบาคัสจำกัดผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของไทย เข้าร่วมเสวนาในงาน “Thailand 2020s and Beyond: Building an Intelligent Society” เพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของเศรษฐกิจและสังคมไทย ตลอดจนบทบาทของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นสังคมอัจฉริยะโดยเวทีเสวนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งจัดโดยสถาบันนโยบายสาธารณะและการพัฒนา และ The Economist Intelligence Unit เพื่อศึกษาผลกระทบของปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่ออนาคตของประเทศไทย 

Read More »

เอสซีบี อบาคัส เผยมุมมองพลิกโฉมธุรกิจทางการเงินด้วยเทคโนโลยี AI และ Big Data ในเวที AWS Summit Singapore 2019

ในภาพนายพงศ์ไทยจันทร์พวง Chief Technology Officer บริษัทเอสซีบีอบาคัสจำกัด (SCB Abacus Co.,Ltd.) ร่วมบรรยายเกี่ยวกับแนวทางการปฏิวัติโฉมหน้าธุรกิจทางการเงินในโลกอนาคต ความสำเร็จและความท้าทายในฐานะผู้พัฒนาแพล็ตฟอร์มดิจิทัลทางการเงินด้วยเทคโนโลยี AI และ Big Data เป็นรายแรกของประเทศไทย ตลอดจนเผยมุมมองการใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางไอทีด้วย อเมซอนเว็บเซอร์วิส (Amazon Web Services หรือ AWS) ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับธุรกิจ ในงาน AWS Executive Forum ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Building for the future” เมื่อเร็ว ๆ นี้ที่งานสิงคโปร์เอ็กซ์โป

Read More »

เอสซีบี อบาคัส เผยมุมมองเทคโนโลยีกับคนรุ่นใหม่ร่วมกับผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วเอเชียในเวที BOAO Forum for Asia Annual Conference 2019

ในภาพ ดร. อัญญรัตน์บุญนิธิวรกุลประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการบริษัทเอสซีบีอบาคัสจำกัด (SCB Abacus) ร่วมงานเสวนา BFA 2019 Young Leaders Roundtable ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ The ‘Trapped’ Alpha Generation พร้อมเผยมุมมองในบทบาทผู้สร้างสรรค์เทคโนโลยี เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีและคนรุ่นใหม่ การสร้างสรรค์ภายใต้การให้ความรู้และความโปร่งใสในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในอนาคตเพื่อส่งเสริมให้ผู้คนมีชีวิตที่สะดวกสะบายยิ่งขึ้น ตลอดจนบทบาทของเทคโนโลยีในฐานะสื่อกลางเชื่อมโยงและลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำในสังคม ร่วมกับผู้แทนจากองค์กรภาครัฐ ธุรกิจ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการชั้นนำจากประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชีย ที่มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน เมื่อเร็ว ๆ นี้  งานเสวนาครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงาน BOAO Forum for Asia Annual Conference 2019 จัดโดย  The Secretariat of the BOAO Forum for Asia (BFA)  ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ …

Read More »