เน็ทเกน ซิสเต็มส์ และ เอสเทลลิเจนส์ ประกาศความร่วมมือใกล้ชิด ในการให้พัฒนาปรับปรุงโซลูชั่นด้าน Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management รวมถึง Managed Services สำหรับองค์กรในประเทศไทย

กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย และ สิงคโปร์ – บริษัท เน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems) และ บริษัท เอสเทลลิเจนส์ จำกัด (STelligence)ได้ประกาศเพิ่มการเป็นพาร์ทเนอร์ไปอีกระดับ ซึ่งจะมีการทำงานที่ใกล้ชิดมากขึ้น ในการพัฒนาและปรับแต่งโซลูชั่น Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management รวมถึง Managed Services สำหรับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย ซึ่งสอดคล้องกับการที่ทางเน็ทเกน ซิสเต็มส์ ได้เปิดตัวโซลูชั่นด้าน Cloud, Security และ Application Performance Management  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชั่นในตระกูล IT Monitoring & Security Management

โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems)

โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน มีฟังก์ชั่นในการทำงานที่หลากหลาย ใช้งานง่าย มีความยืดหยุ่น และที่สำคัญคือความสามารถในการขยายระบบในการรองรับระบบขนาดใหญ่ในการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อการเฝ้าระวังโครงสร้างไอทีและแอพพลิเคชั่น รวมถึงสถานะของอุปกรณ์, การจราจรทางเครือข่าย, การเปลี่ยนแปลงค่ากำหนดของเครือข่าย, ประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่น และเหตุการณ์ความปลอดภัยต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นในระบบไอที ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งแผงหน้าปัด (Dashboard) เพื่อให้สามารถเฝ้าดูมุมมองที่จำเป็นในเชิงธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว และยังสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ และระดับการเฝ้าระวัง สำหรับอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมาก และอุปกรณ์ที่ไม่ได้สำคัญมาก ให้แตกต่างกันได้ เพื่อให้เกิดการแจ้งเตือนได้ทันเวลา กับความเสี่ยงหรือการโจมตีที่เกิดขึ้น ผู้ใช้งานจะได้รับความพึงพอใจในการที่สามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์ไอทีที่สำคัญในกระบวนการทางธุรกิจ หรือเป็นส่วนที่สำคัญสูงต่อธุรกิจได้อย่างใกล้ชิดผ่านการใช้งานส่วนที่เรียกว่า มุมมองธุรกิจ (Business Views)

ประกอบกับการเพิ่งเปิดตัว NetGain CVS (ชุดผลิตภัณฑ์ Cloud Vista) โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ได้ขยายความสามารถในการเฝ้าระวังและการจัดการให้ครอบคลุมทั้ง อุปกรณ์ที่อยู่ในสถานที่ และอุปกรณ์ที่อยู่บนคลาวด์ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายกายภาพ, คลาวด์ หรือไฮบริด NetGain CVS ได้รับการออกแบบมาให้เป็นตัวจัดการของตัวจัดการ (Manager of Managers) อีกที ซึ่งเหมาะกับเครือข่ายที่มีความซับซ้อนขนาดใหญ่ ซึ่งมีการกระจายตัวอยู่ตามพื้นที่ต่างๆ กัน เพื่อให้เห็นมุมมองรวมเดียวของโครงสร้างไอทีและเหตุการณ์ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานทั้งหมด

และประกอบกับการเพิ่งเปิดตัว NetGain APM (Application Performance Management) โซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ได้รวมการเฝ้าระวังและการจัดการแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจที่มีความสำคัญสูง ซึ่งช่วยให้องค์กรต่างๆ ไม่เพียงแต่สามารถวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นสำคัญเท่านั้น แต่ยังสามารถช่วยปรับปรุงให้สภาพแวดล้อมทางไอทีทำงานได้ดีขึ้นด้วย ผ่านการจัดสรรทรัพยากรและการวางแผนสมรรถนะของระบบ

โซลูชั่นที่ผ่านการปรับแต่งจาก เอสเทลลิเจนซ์ (STelligence) ส่งผลดีต่อองค์กรในประเทศไทย

ด้วยความร่วมมือในอีกระดับ ซึ่งจะมีการทำงานใกล้ชิดระหว่างทีมพัฒนาและวิศวกรรมระบบของ เอสเทลลิเจนซ์ กับ เน็ทเกน ในการออกแบบและปรับแต่งโซลูชั่นและบริการด้าน Network Monitoring, Security Management และ Application Performance Management ที่เกิดจากการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า ตัวอย่างเช่น เอสเทลลิเจนซ์ สามารถปรับแต่งรายงานการเฝ้าระวังที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า อีกตัวอย่างหนึ่งคือ เอสเทลลิเจนซ์ สามารถทำงานร่วมกับ เน็ทเกน ในการพัฒนาโค้ดในการเฝ้าระวังอุปกรณ์ชนิดใหม่ รวมถึงพัฒนา API เพื่อให้สามารถเฝ้าระวังอุปกรณ์เหล่านั้นได้ นี่คือส่วนหนึ่งของแนวทางในการที่ เอสเทลลิเจนซ์ กับ เน็ทเกน ได้ยกระดับความสัมพันธ์ในการเป็นพาร์ทเนอร์ เพื่อให้บริการองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย เพื่อให้สามารถให้บริการโซลูชั่นที่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน ด้วยความเข้าใจในความต้องการด้านการปฏิบัติงานของลูกค้า

องค์กรในประเทศไทยยังจะได้ประโยชน์จากการที่ เอสเทลลิเจนซ์ สามารถเข้าถึงการสนับสนุนจาก เน็ทเกน ได้โดยตรง ในกรณีที่จะแก้ปัญหาของลูกค้าอย่างรวดเร็ว

“NetGain’s Enterprise Manager ช่วยให้เราสามารถปรับแต่งระบบได้ตรงกับความต้องการ และช่วยให้เราสามารถออกแบบระบบเฝ้าระวังเครือข่ายที่สอดคล้องกับกระบวนการทำงานของเราได้ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจมากขึ้น และช่วยให้เราสามารถขยายการสนับสนุนการทำงานให้สอดคล้องกับการเติบโตของเครือข่ายได้

ผู้จัดการแผนก Enterprise Data Services

ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทยแห่งหนึ่ง

เจมส์ เจีย, CEO ของ เน็ทเกน ซิสเต็มส์ (NetGain Systems) 

“เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในการมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทย และเป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความศักยภาพในการแข่งขันกับโลกภายนอก ด้วยการที่หลายๆ องค์กรได้เริ่มดำเนินการทำ ดิจิทัล ทรานฟอร์เมชั่น (Digital Transformation) และพึ่งพาระบบไอซีที ในงานปฏิบัติการประจำวันมากขึ้น จึงทำให้ความรักษาความปลอดภัยและการทำให้ใช้งานได้ตลอดเวลาของโครงสร้างไอทีจึงเพิ่มขึ้นด้วย เน็ทเกน ซิสเต็มส์ มีความภูมิใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับ เอสเทลลิเจนซ์ ซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจไอทีในประเทศไทย ที่จะได้มีส่วนสนับสนุนและช่วยเหลือให้องค์กรต่างๆ ในไทยมีความปลอดภัยและมีการใช้งานได้ของระบบไอซีทีที่เพิ่มขึ้น”

สันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ, CEO ของ เอสเทลลิเจนซ์ (STelligence):

“เอสเทลลิเจนซ์ โฟกัสในโซลูชั่นที่ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการลดระยะเวลาใช้งานไม่ได้ของระบบไอทีให้กับองค์กรต่างๆ และโซลูชั่นด้าน IT Monitoring & Security Management ของเน็ทเกน ก็เป็นโซลูชั่นที่ยอดเยี่ยมในการนำเสนอกับลูกค้าของเรา เราได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ NetGain Enterprise Manager เพื่อใช้เฝ้าระวังระบบไอทีให้กับลูกค้าในประเทศไทย เช่นเดียวกับลูกค้าอื่นๆ ทั่วโลกอีกกว่า 500 ราย เอสเทลลิเจนซ์ มีความภาคภูมิใจในการเพิ่มระดับความสัมพันธ์กับ เน็ทเกน ซิสเต็มส์ ให้มากขึ้น เพื่อที่เราจะได้พัฒนาโซลูชั่นและบริการของเน็ทเกนได้ดีขึ้น ซึ่งช่วยให้เราแตกต่างจากและสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับลูกค้า และคู่ค้าของเราได้ดียิ่งขึ้น และแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่นในตลาด”

###

เกี่ยวกับ เน็ทเกน ซิสเต็มส์:

เน็ทเกน ซิสเต็มส์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2545 เป็นผู้บุกเบิกในธุรกิจ IT monitoring และได้จัดตั้งทีมงานทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิค ซึ่งรวมถึง ออสเตรเลีย, จีน และ สิงคโปร์ โซลูชั่นของเน็ทเกน ช่วยให้ลูกค้าสามารถเฝ้าระวังบริการ, โครงสร้าง, แอพพลิเคชั่น และอุปกรณ์ต่างๆ ด้านไอที ได้โดยง่าย  ด้วยมุมมองรวมเดียว และช่วยให้เวลาในการใช้งานได้เพิ่มขึ้น และบรรลุการให้บริการด้านไอทีที่เป็นเลิศ ไม่ว่าลูกค้าจะตั้งอยู่ที่ไหน, ชนิดของธุรกิจ, ขนาดของธุรกิจ หรือความซับซ้อนของธุรกิจจะเป็นอย่างไร ด้วยความเข้าใจว่าสภาวะแวดล้อมทางด้านไอทีของแต่ละองค์กรนั้นแตกต่างกัน โซลูชั่นของเน็ทเกน ได้รับการออกแบบให้สามารถปรับเปลี่ยนอย่างเฉพาะเจาะจง และทำงานเข้ากับความต้องการที่แตกต่างของสภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงาน และการเติบโตขององค์กรได้อย่างพลวัต ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ info@netgain-systems.com หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.netgain-systems.com

เกี่ยวกับ เอสเทลลิเจนซ์:

เอสเทลลิเจนซ์ ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2556 เป็นผู้บุกเบิกในโซลูชั่นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทย ซึ่งโฟกัสในเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ด้วยโซลูชั่นทางด้าน Self-Service Analytics จากจุดเริ่มในในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล เอสเทลลิเจนซ์ ได้ขยายโซลูชั่นและการให้บริการครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งรวมถึง IT Monitoring, Security Analytics, Business Analytics, Business Intelligence, Data Visualization, Self-Service Analytics, Machine Learning และ Data Science ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อsales@stelligence.comหรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://stelligence.com

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …