ติงส์ ออน เน็ต ผนึก หัวเว่ย เพิ่มขุมพลังโซลูชันสำรองข้อมูลที่ปกป้องความปลอดภัยขั้นสูงสุด

กรุงเทพ, 6 มกราคม 2564 – บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ผู้นำด้านบริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารระดับโลก และ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการโซลูชันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ชั้นนำระดับโลก ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งบริการโซลูชันคลาวด์ด้านการสำรองข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยขั้นสูงสุด โดยมี นายปวิณ วรพฤกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทติงส์ออนเน็ตจำกัด พร้อมด้วย นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานกรรมการแผนกธุรกิจคลาวด์ประเทศไทย เป็นผู้ลงนาม และ นายเกียรติภูมิ วิเศษไชยศรี (ซ้ายสุด)  Channel Management Director บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด และ นางสาวพิณประภา ธรรมสารสุนทร (ขวาสุด)รองประธานกรรมการ Thailand Huawei Cloud ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด อาคารจี ทาวเวอร์ ชั้น 38 กรุงเทพฯ

นายปวิณ วรพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทติงส์ออนเน็ตจำกัดกล่าวว่า ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล ข้อมูลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายความสำเร็จ ขณะที่โซลูชันไอโอทีถือเป็นหัวใจหลักของอุตสาหกรรม 4.0 บริษัท ติงส์ ออน เน็ต ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้ให้บริการโซลูชันไอโอทีครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายระดับโลก และอุปกรณ์พร้อมใช้งานมาตรฐานอุตสาหกรรม จะเข้ามาช่วยขับเคลื่อนตลาดไอโอทีประเทศไทย ส่งเสริมการพัฒนาระบบอีโคซิสเต็มให้แข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม การบริการโครงข่ายสื่อสารระดับโลก การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์บนแพลตฟอร์มที่ทรงประสิทธิภาพ มีความเสถียรและมั่นคงปลอดภัย ด้วยการสร้างสรรค์นวัตกรรม เครือข่าย และโซลูชันที่ทันสมัยครบวงจร เพื่อเสริมศักยภาพทางการแข่งขัน เพิ่มขีดความสามารถให้ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และการประกอบกิจการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) สอดคล้องกับความมุ่งมั่นของติงส์ ออน เน็ต และพันธมิตรธุรกิจที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ความอัจฉริยะ และสอดรับกับนโยบายภาครัฐที่ต้องการปฏิรูปประเทศไทยสู่เศรษฐกิจดิจิทัล

นางปิยะธิดา อิทธิระวิวงศ์ ประธานกรรมการแผนกธุรกิจคลาวด์บริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า Huawei Cloud ร่วมงานกับติงส์ ออน เน็ต เพราะเป็นผู้ให้บริการ IoT solutions แบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสบการณ์สูง เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้นกับทุกธุรกิจ การนำนวัตกรรม IoT ช่วยในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับสิ่งต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงกัน รูปแบบการประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่กับลักษณะธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมของผู้พัฒนา ด้วยนวัตกรรม IoT และ Huawei Cloud จะนำประเทศไทยพัฒนาไปสู่ Thailand 4.0 ได้ง่าย เร็วขึ้นและประโยชน์จากการใช้  IoT คือ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ไร้ข้อจำกัดด้านเวลาและสถานที่ ช่วยลดต้นทุนในหลายๆ ด้าน และยกระดับกิจการให้ Smart ในสายตานักลงทุน ด้วยความร่วมมือระหว่าง Huawei Cloud กับ ติงส์ ออน เน็ต จะช่วยนำเทคโนโลยี IoT ให้เกิดขี้นจริง 

นางปิยะธิดา กล่าวทิ้งท้ายว่า หัวเว่ย ประเทศไทย มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยไปพร้อมกับทุกภาคส่วน ในฐานะที่เป็นทั้งเจ้าของเทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการด้าน ICT และ Cloud ในระดับโลก เพื่อการเติบโตไปด้วยกันอย่างแข็งแกร่งภายใต้เศรษฐกิจในยุคดิจิทัล ที่ตอบรับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการ ‘นำเทคโนโลยีดิจิทัลสู่ทุกผู้คน ทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ’

###

เกี่ยวกับหัวเว่ยเทคโนโลยี่ (ประเทศไทย)

หัวเว่ย ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสมาร์ทดีไวซ์ ด้วยโซลูชันที่ผสมผสานในสี่กลุ่มหลัก คือ เครือข่ายโทรคมนาคม, ไอที, สมาร์ทดีไวซ์ และบริการคลาวด์ บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสู่การใช้งานทุกระดับเพื่อทุกผู้คนทุกครัวเรือน และทุกองค์กร เพื่อขับเคลื่อนโลกอัจฉริยะที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ โซลูชันและบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยเปี่ยมด้วยศักยภาพด้านการแข่งขันและเชื่อถือได้ จากการทำงานร่วมกับพันธมิตรในระบบนิเวศแบบเปิด หัวเว่ยสามารถสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับลูกค้า เสริมสมรรถนะของผู้คน ช่วยให้การใช้ชีวิตที่บ้านมีความสะดวกสบาย และสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบและทุกขนาด นวัตกรรมของหัวเว่ยเน้นตอบสนองตามความต้องการของลูกค้า เราทุ่มงบประมาณจำนวนมหาศาลในด้านการวิจัย เน้นค้นหานวัตกรรมด้านเทคนิคใหม่ ๆ ที่จะช่วยขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีพนักงานกว่า 194,000 คน ดำเนินธุรกิจในกว่า 170 ประเทศทั่วโลก หัวเว่ยก่อตั้งขึ้นในปี 2530 และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมของหัวเว่ย ได้ที่ www.huawei.com

เกี่ยวกับติงส์ออนเน็ต 

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก และเป็นผู้ถือสิทธิ์การให้บริการโครงข่ายซิกฟอกส์ (Sigfox) แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายระยะไกลที่ใช้พลังงานในการรับส่งข้อมูลต่ำ (Low Power Wide Area Network: LPWAN) โดยมีเครือข่ายครอบคลุม 72 ประเทศทั่วโลก www.thingsonnet.net

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …