เปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เต็มรูปแบบในเมืองไทย

นำเสนอศักยภาพของระบบคลาวด์ของออราเคิลได้อย่างสมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร

กรุงเทพฯ 5 ตุลาคม 2563 – เอ-โฮสต์ (A-HOST) ผู้ให้บริการจัดเก็บฐานข้อมูลเพื่อวิสาหกิจและเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรของออราเคิล (Oracle PartnerNetwork: OPN) เปิดตัวศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล  (A-HOST and Oracle Cloud Customer Center) ในกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ โดยศูนย์บริการแห่งนี้เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง ออราเคิล ประเทศไทย และ เอ-โฮสต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในเมืองไทยที่กำลังต้องการศึกษาและใช้งานบริการคลาวด์มาตรฐานระดับโลกแบบครบวงจร

ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิลมีพื้นที่มากกว่า 150 ตารางเมตร ถูกออกแบบให้มีความสวยงามทันสมัยเพื่อให้เอ-โฮสต์สามารถอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าได้อย่างเต็มที่ พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านระบบคลาวด์ของออราเคิลที่พร้อมให้คำแนะนำ ออกแบบโซลูชั่นที่เหมาะสมกับธุรกิจ และแก้ไขปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของลูกค้าได้อย่างตรงจุด ศูนย์แห่งนี้ยังมีห้องฝึกอบรมและเวิร์กช็อป รวมถึงพื้นที่ทำงานแบบ Co-working Space เพื่อใช้ในการพูดคุยค้นหาแนวทางการทำงานหรือการออกแบบโซลูชั่นได้อย่างสะดวกสบาย

นายบุญประสิทธิ์ ตั้งชัยสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท เอ-โอสต์ จำกัด กล่าวว่า “เราเล็งเห็นถึงศักยภาพการเติบโตของระบบคลาวด์ในตลาดเมืองไทยอย่างมาก โดยเฉพาะภายใต้สภาวะเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันที่บริการคลาวด์กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมาก องค์กรต่าง ๆ กำลังต้องการแอปพลิเคชั่นคลาวด์สมัยใหม่หรือโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เพื่อถ่ายโอนภาระงานในปัจจุบัน เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ต้องการปรับปรุงเพียงแค่ประสิทธิภาพการดำเนินงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงโครงสร้างต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกด้วย”

“เอ-โฮสต์ ภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) ในการรุกตลาดคลาวด์อย่างเต็มตัว การเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์ซึ่งดำเนินงานโดยเอ-โฮสต์ในประเทศไทย จะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า

เอ-โอสต์ที่กำลังพยายามถ่ายโอนภาระงานขึ้นสู่ระบบคลาวด์ได้ดียิ่งขึ้น เราขอขอบคุณออราเคิลที่มอบความไว้วางใจแก่เราในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการสร้างวิสัยทัศน์ทางธุรกิจให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม” นายบุญประสิทธิ์ กล่าว

ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล ตั้งอยู่ที่อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ บริหารและดำเนินงานโดยเอ-โฮสต์ โดยใช้ชื่อย่อว่า “BOCA” (Best Oracle Cloud by A-HOST) โดยจะนำเสนอทั้งข้อมูลและบริการแบบครบวงจรให้แก่พันธมิตรและลูกค้าทั่วไปที่ต้องการใช้งานระบบคลาวด์ของออราเคิล (ทั้ง IaaS, PaaS และ SaaS) ซึ่งครอบคลุมโซลูชั่น Smart City และ Smart Enterprise ที่มีทั้งบริการการแปรรูปองค์กรสู่ระบบดิจิทัล (Digital Transformation) ระบบคลาวด์ที่มั่นคงปลอดภัย (Trusted Cloud) การบริหารทรัพยากรสำหรับวิสาหกิจโดยออราเคิล (Oracle Cloud ERP) ระบบคลาวด์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Analytics Cloud) และ การรักษาความปลอดภัยระบบคลาวด์และบริการเพื่อการจัดการข้อมูลโดยออราเคิล (Oracle Cloud Security and Managed Services) นายบุญประสิทธิ์ กล่าวเสริมว่า “ศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิล คือศูนย์บริการแบบครบวงจรที่จะมอบความเชื่อมั่น ประสบการณ์การใช้งานจริง และความเชี่ยวชาญให้แก่พันธมิตรคู่ค้าและลูกค้าทั่วไป ช่วยให้พวกเขาสามารถเปลี่ยนมาทำงานในระบบนิเวศของออราเคิลได้อย่างมั่นใจ โดยเราตั้งเป้ามายครอบคลุมลูกค้าธุรกิจทุกรูปแบบ ให้สามารถมาศึกษาและชมการสาธิตใช้งานโซลูชั่นคลาวด์ได้ด้วยตัวเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากเอ-โฮสต์ คอยให้คำแนะนำในทุกขั้นตอน”

นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ยกย่องให้ออราเคิลเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้ในด้านระบบคลาวด์ เพราะระบบคลาวด์อัตโนมัติของเราได้สร้างมูลค่ารูปแบบใหม่ให้แก่ลูกค้าและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ด้านการบริหารทรัพยากรขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประสิทธิภาพการทำงาน และเหนือสิ่งอื่นใด เทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลมีความคุ้มค่ามากกว่า โดยเฉพาะภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันและรูปแบบการทำงานที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก ทำให้ลูกค้าหันมาสนใจเทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลมากยิ่งขึ้นเมื่อได้เห็นถึงมูลค่าจากการสนับสนุนการทำงานที่พวกเขาจะได้รับ เราขอแสดงความยินดีกับการเปิดศูนย์บริการลูกค้าระบบคลาวด์เอ-โฮสต์และออราเคิลในครั้งนี้ และจะร่วมมือกันเพื่อส่งมอบผลลัพธ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา บนเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบคลาวด์บนมาตรฐานระดับโลก”

ประเภทธุรกิจที่เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชียยิ่งสร้างความเหมาะสมต่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์และฐานข้อมูลอัตโนมัติของออราเคิลเพื่อสร้างความได้เปรียบจากการทำงานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะมอบประโยชน์หลายประการ อาทิ ต้นทุนที่ลงลง ความมั่นคงปลอดภัยที่มากขึ้น และการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ซึ่งประโยชน์เหล่านี้จะส่งผลถึงการเพิ่มกำลังการผลิตและประสิทธิผลในเชิงธุรกิจ ดังจะเห็นได้ว่าองค์กรขนาดใหญ่เริ่มหันมาใช้ระบบคลาวด์อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ฟอร์ท สมาร์ท ในไทย, เซเว่น อีเลฟเว่น ในฟิลิปปินส์ และอีกมากมาย

###

เกี่ยวกับเอ-โฮสต์ (A-HOST)

เอ-โฮสต์ ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นด้านบริการแอปพลิเคชั่น (Application Service Provider: ASP) คุณภาพสูงและมีต้นทุนที่คุ้มค่าต่อการแข่งขัน ด้วยการรับรองคุณภาพและอนุมัติโดยออราเคิล ทำให้บริษัทเป็นผู้ให้บริการรายแรกที่สามารถดูแลการให้บริการ Oracle E-Business Applications ในประเทศไทย โดยมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นธุรกิจขนาดกลางที่ต้องดำเนินธุรกิจภายใต้สภาวะที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและแอปพลิเคชั่นแบบครบวงจรกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งยวด เพราะการสร้างและดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขนาดใหญ่ของอค์กรด้วยตัวเองจำเป็นต้องใช้ต้นทุนมหาศาลและความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งในความเป็นจริงบริษัทควรใช้ทรัพยากรเหล่านี้ไปกับเรื่องที่มีความสำคัญในเชิงกยุทธ์ธุรกิจมากกว่า ด้วยประสบการณ์และความสำเร็จที่เราสั่งสมจากการให้บริการจัดการข้อมูล ทำให้เอ-โฮสต์สามารถขยายขอบเขตบริการให้ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา การให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจ และบริการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ด้วยมาตรฐานการให้บริการด้วยผลิตภัณฑ์และความเชี่ยยวชาญของออราเคิลระดับมืออาชีพ ทำให้ออราเคิลยกย่องให้เอ-โฮสต์เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2004 และได้รับการแต่งตั้งเป็น Oracle Certified Advantage Partner ในประเทศไทย ต่อมาในปี ค.ศ. 2006 บริษัทได้รับรางวัล“ASEAN Partner Of The Year”

เกี่ยวกับ Oracle PartnerNetwork (OPN)

Oracle PartnerNetwork (OPN) เป็นโปรแกรมสำหรับพันธมิตรของออราเคิลที่ออกแบบมาเพื่อให้พันธมิตรสามารถเร่งการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบคลาวด์และขับเคลื่อนผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า โดยโปรแกรม OPN ช่วยให้พันธมิตรเข้าสู่ธุรกิจในตลาดรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งมีทั้ง Cloud Build สำหรับพันธมิตรที่ต้องการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เกี่ยวกับระบบคลาวด์ของออราเคิล, Cloud Sell สำหรับพันธมิตรที่ต้องการนำเทคโนโลยีคลาวด์ของออราเคิลไปจำหน่ายต่อ, Cloud Service สำหรับพันธมิตรที่ใช้หรือบริหารการให้บริการคลาวด์ของออราเคิล และ License & Hardware สำหรับพันธมิตรที่ พัฒนา ให้บริการ หรือจำหน่ายสิทธิบัตรซอฟต์แวร์หรือผลิตัณฑ์ฮาร์ดแวร์ของออราเคิล ลูกค้าจะสามารถบรรลุความสำเร็จทางธุรกิจได้รวดเร็วยิ่งขึ้นผ่านบริการของพันธมิตร OPN ซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการคลาวด์ของออราเคิล 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://www.oracle.com/partnernetwork 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …