การ์ทเนอร์เผยผลสำรวจ มีผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12% ที่มี ”ศักยภาพระดับสูง”

นักวิเคราะห์หารือถึงคุณลักษณะของ CISOs ที่มีศักยภาพท็อป ภายในงาน The Virtual Gartner Security & Risk Management Summit ช่วง 14-17 กันยายนที่่ผ่านมา

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 22 กันยายน 2563 ผลสำรวจของการ์ทเนอร์ อิงค์ พบว่ามีผู้บริหารความปลอดภัยด้านสารสนเทศ (CISOs) เพียง 12 % เท่านั้นที่มีความสามารถผ่านเกณฑ์ด้วยการประเมินจากดรรชนีชี้วัดประสิทธิภาพทั้งสี่หมวดของการ์ทเนอร์

นักวิเคราะห์ของการ์ทเนอร์เผยผลสำรวจและหารือถึงคุณลักษณะของ CISOs ที่มีศักยภาพอยู่ในระดับสูงสุดระหว่างการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์ประจำปี 2563 ที่จัดขึ้นแบบเสมือนจริงในอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา

นายแซม โอลแญ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของการ์ทเนอร์ กล่าวว่า “วันนี้ผู้บริหาร CISOs ต้องแสดงออกถึงประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้นไปอีกระดับจากเดิมในขณะที่ดิจิทัลมีบทบาทสำคัญรอบด้าน ผู้บริหารฯ มีหน้าที่สนับสนุนการตัดสินใจจัดการกับชุดข้อมูลความเสี่ยงที่พัฒนาการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันต้องเผชิญกับข้อจำกัดจากหน่วยงานกำกับดูแล ทีมผู้บริหารและคณะกรรมการ ซึ่งความท้าทายเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของแรงกดดันเพิ่มเติมจากโควิด-19 เพื่อทำให้ฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยข้อมูลมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้น”

ผลการสำรวจศักยภาพ CISOs ของการ์ทเนอร์ในปี 2563 ดำเนินการโดยหัวหน้าฝ่ายความเสี่ยงด้านข้อมูล 129 คนจากทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกเมื่อเดือนมกราคม 2563 การวัดศักยภาพ CISO ของการ์ทเนอร์พิจารณาจากความสามารถผ่านการวิเคราะห์และดำเนินการกับผลลัพท์ใน 4 หมวด ได้แก่ ความเป็นผู้นำในหน้าที่รับผิดชอบ (Functional Leadership), การให้บริการด้านความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Service Delivery), ระดับการกำกับดูแล (Scaled Governance) และการตอบสนองระดับองค์กร (Enterprise Responsiveness)  โดยคะแนนของผู้ตอบคำถามแต่ละคนในแต่ละหมวดหมู่จะถูกรวมเข้าด้วยกันและคำนวณออกมาเป็นคะแนนรวม การ์ทเนอร์ให้คำนิยามของ “ผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศที่มีศักยภาพ” ว่าคือผู้บริหารฯ ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 ใน 3 ของการวัดผลนี้

5 พฤติกรรมหลักที่ CISOs ระดับท็อปแสดงออก

จากปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อศักยภาพของผู้บริหาร CISO การ์ทเนอร์เผยพฤติกรรม 5 แบบที่ทำให้ผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศในระดับท็อปแตกต่างจากผู้บริหารฯ ในกลุ่มที่ด้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉลี่ยแล้วพฤติกรรมเหล่านี้จะปรากฏในผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงสุดมากกว่าผู้บริหารที่มีศักยภาพระดับต่ำกว่าถึงสองเท่า (ดูรูปที่1)

รูปที่ 1: พฤติกรรมของ CISOs ตามผลการดำเนินงาน

ที่มา: การ์ทเนอร์ (กันยายน 2563)

“แนวโน้มที่ชัดเจนของ CISOs ที่มีความสามารถสูงแสดงให้เห็นพฤติกรรมเชิงรุก ไม่ว่าจะเป็นการติดตามความเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคาม การสื่อสารความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้ถือหุ้นหรือมีแผนเตรียมรับมืออย่างเป็นทางการ“ กล่าวโดย นาย โอลแญ “ผู้บริหารฯ ควรให้ความสำคัญกับการกระทำเชิงรุกเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน”

การสำรวจยังพบว่า CISOs ที่มีศักยภาพระดับท็อปมักประชุมหารือกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ไอทีมากกว่าผู้ถือหุ้นด้านไอทีถึงสามเท่า โดยสองในสามของเหล่า CISOs ที่มีศักยภาพสูงมักประชุมกับผู้นำกลุ่มธุรกิจอย่างน้อยเดือนละครั้ง ขณะที่ 43% ประชุมกับซีอีโอ 45% ประชุมกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดและ 30% ประชุมหารือกับหัวหน้าฝ่ายขาย

“ที่ผ่านมา CISOs มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้บริหารไอที แต่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลทำให้การตัดสินใจด้านความปลอดภัยของข้อมูลมีความเสมอภาคมากขึ้น” นางสาวดาเรีย คริเลนโก ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยอาวุโสของการ์ทเนอร์กล่าวเพิ่มเติม “CISOs ที่มีศักยภาพเฝ้าจับตาดูความเสี่ยงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กรและพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับเจ้าของความเสี่ยงนั้น โดยเฉพาะกับผู้นำธุรกิจอาวุโสที่ไม่ใช่ด้านไอที”

CISOs ที่มีศักยภาพจะสามารถจัดการกับความเครียดได้ดีกว่า

ผลการสำรวจยังพบว่า CISOs ที่มีศักยภาพสูงสามารถจัดการกับความเครียดในที่ทำงานได้ดี มีเพียง 27% รู้สึกว่าการแจ้งเตือนเรื่องปลอดภัยมีมากเกินกำลังที่จะทำได้ เปรียบเทียบกับ 62% ของ CISOs ที่มีศักยภาพด้อยกว่า นอกจากนี้ CISOs น้อยกว่าหนึ่งในสามรู้สึกว่าพวกเขาเผชิญกับความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผลจากผู้ถือหุ้น เทียบกับจำนวนครึ่งหนึ่งของ CISOs ที่มีประสิทธิภาพด้อยกว่า

“ในขณะที่บทบาทของ CISOs เป็นที่ต้องการเพิ่มมากขึ้น ผู้นำด้านความปลอดภัยที่มีศักยภาพสูงสุดคือผู้ที่สามารถจัดการกับความเครียดที่เผชิญอยู่ในทุก ๆ วัน” กล่าวโดย นาย โอลแญ “การดำเนินการต่าง ๆ เช่น สร้างความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างงานที่ทำและงานที่ไม่ได้ทำ ตั้งความคาดหวังที่ชัดเจนกับผู้ถือหุ้น และการมอบหมายงานหรือการทำงานอัตโนมัติเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้บริหารความปลอดภัยสารสนเทศปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง”

ลูกค้าการ์ทเนอร์สามารถอ่านเพิ่มเติมใน “CISO Effectiveness: A Report on the Behaviors and Mindsets That Impact CISO Effectiveness.”

###

เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์

การประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์ประจำปี 2563 เป็นการประชุมที่รวมเรื่อง ความปลอดภัย ความเสี่ยง และการบริหารจัดการตัวตนและการเข้าถึง ผู้มีอำนาจการตัดสินใจที่ต้องการการปรับตัวและพัฒนาองค์กรให้ผ่านพ้นการหยุดชะงักและความไม่แน่นอน ชี้ทางด้านความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของการลงทุน ติดตามข่าวสารจากงานการประชุมสุดยอดด้านความปลอดภัยและการจัดการความเสี่ยงของการ์ทเนอร์ได้ทาง Gartner Newsroom, Smarter With Gartner, บน Twitter  #GartnerSEC, Instagram และ LinkedIn.

เกี่ยวกับการ์ทเนอร์

บริษัท การ์ทเนอร์ (Gartner, Inc.) (NYSE: IT) คือบริษัทวิจัยและให้คำปรึกษาชั้นนำของโลก และมีรายชื่ออยู่ในดัชนี S&P 500 บริษัทฯ ให้ข้อมูลเชิงลึก คำแนะนำ และเครื่องมือต่าง ๆ แก่ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ เพื่อรองรับการดำเนินภารกิจสำคัญที่มีอยู่ในปัจจุบันและสร้างองค์กรให้ประสบความสำเร็จในอนาคต 

การ์ทเนอร์นำเสนองานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญ และใช้แหล่งข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อชี้นำลูกค้าสำหรับการตัดสินใจที่ถูกต้องเหมาะสมในเรื่องที่สำคัญที่สุด  การ์ทเนอร์ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นกลางและเป็นที่ปรึกษาที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่าง ๆ กว่า 15,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ครอบคลุมทุกส่วนงานสำคัญ ๆ ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมและองค์กรทุกขนาด 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของการ์ทเนอร์ในการช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนอนาคตของธุรกิจได้ที่ gartner.com

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …