ฮิตาชิและนาสเกตบรรลุข้อตกลงในการทดสอบบริการใหม่สำหรับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย ภายใต้การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจในยุค New Normal

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย – บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (“ฮิตาชิ เอเชีย ประเทศไทย”) บริษัทย่อยในประเทศไทยของบริษัทฮิตาชิ จำกัด (Hitachi, Ltd.) (TSE:6501, “Hitachi”) ประกาศในวันนี้ว่าบริษัท ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด (“นาสเกต”) ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (“เอ็มโอยู”) ในการร่วมมือเป็นคู่ค้าทางธุรกิจเพื่อขยายบริการทางด้านดิจิทัลสำหรับเมืองอัจฉริยะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นาสเกตเป็นบริษัทสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ให้บริการหลากหลายด้านแก่ผู้พักอาศัย โดยฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) จะร่วมมือกับนาสเกตเพื่อเริ่มต้นโครงการทดสอบ (“โครงการทดสอบ”) ในประเทศไทยในเดือนกันยายนนี้ โดยทั้งสองบริษัทจะมุ่งสร้างบริการใหม่ที่ยกระดับความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคผ่านการผสมผสานบริการด้านที่พักอาศัยของนาสเกตและเทคโนโลยีต่างๆ ของฮิตาชิ

ในขั้นต้นของโครงการทดสอบนี้ จะเริ่มใช้ในกลุ่มผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมที่ใช้บริการดิจิทัลของนาสเกต และการนำร่องใช้ระบบคะแนนสะสมที่ให้บริการโดยบริษัทฮิตาชิ โซลูชั่น จำกัด โดยที่ผู้พักอาศัยนั้นสามารถใช้งานระบบเพื่อรับบริการด้านการสั่งซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกผ่านอุปกรณ์คล้ายแท็บเล็ตของนาสเกต ซึ่งผู้ใช้งานสามารถได้รับคูปองส่วนลดหรือนำไปใช้เพื่อแลกคะแนนสะสมสำหรับการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) และนาสเกตจะยังมองหาวิธีขยายบริการนี้ไปยังคู่ค้าทางธุรกิจอื่นๆ เช่น โรงพยาบาล บริษัทรักษาความปลอดภัย หรือบริษัทขนส่งต่างๆ เป็นต้น โดยโซลูชันดิจิทัลได้เพิ่มความสำคัญอย่างรวดเร็วในช่วงการแพร่ระบาดใหญ่ของโควิด-19 และโซลูชันต่างๆ ล้วนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในช่วงเวลาของวิกฤติเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งในการขยายบริการดิจิทัลนี้จะช่วยคงระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต

ฮิตาชิมุ่งมั่นที่จะสร้างเมืองอัจฉริยะเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในยุคความปกติใหม่ (New Normal) ที่ผู้คนต่างต้องปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ฮิตาชิหวังที่จะร่วมสร้างสรรค์โซลูชันเมืองอัจฉริยะกับพันธมิตรต่างๆ โดยการร่วมมือกับนาสเกตในโครงการทดสอบครั้งนี้ ทั้งสองบริษัทจะเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาและร่วมกันมองหาช่องทางใหม่ๆ ที่สามารถพัฒนาและปรับใช้โซลูชันดิจิทัลที่คล้ายคลึงกันอีกด้วย

จากการที่บริการออนไลน์ต่างๆ และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้เพิ่มความสำคัญขึ้น ฮิตาชิ เอเชีย (ประเทศไทย) และนาสเกตจึงมีเป้าหมายที่จะมอบบริการดิจิทัลให้แก่ผู้บริโภค เช่น บริการลูกค้าสัมพันธ์ออนไลน์ บริการตรวจสอบจากระยะไกล และบริการการแพทย์ทางไกล ผ่านอุปกรณ์อเนกประสงค์ของนาสเกต ทั้งสองบริษัทเล็งเห็นอนาคตร่วมกันของชีวิตในยุคของการดำเนินชีวิตแบบใหม่ ที่ผู้บริโภคและการซื้อสินค้าและบริการนั้นจะสามารถเชื่อมเข้าหากันผ่านอุปกรณ์ IoT

ทั้งนี้ยังคงมีศักยภาพอีกมากมายหลายด้านในการทดลองมอบบริการดิจิทัลโดยใช้ประโยชน์จาก Big Data ที่สามารถเผยข้อมูลเชิงลึกต่างๆ เช่น พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภค โดยต่อจากโครงการทดสอบครั้งนี้ ฮิตาชิมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมสร้างโซลูชันร่วมกับพันธมิตรต่างๆ มากมาย เพื่อตอบโจทย์ความท้าทายอันหลากหลายของชีวิตในเมือง โดยการพัฒนาและนำโซลูชันนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ๆ มาสู่เมืองอัจฉริยะ 

###

เกี่ยวกับ บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด

บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด มีที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในประเทศไทย ทางบริษัทมีความมุ่งเน้นที่จะรวบรวมบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับใช้ในบ้าน เชื่อมต่อเข้ากับกับฮาร์ดแวร์หน้าจออัจฉริยะของเราเอง ซึ่งได้รับรางวัลการออกแบบระดับโลก เพื่อสร้างช่องทางการค้าปลีกใหม่ ที่มีชื่อเรียกว่า “นาสเกต” – หน้าจออัจฉริยะ ที่รวบรวมบริการต่างๆ ที่ใช้ในคอนโด บ้าน และโรงแรม เชื่อมต่อเข้ากับระบบนิเวศ และเทคโนโลยีการจัดการบริการ เข้าสู่หน้าจอนาสเกตในหน้าจอเดียว เพื่อสร้างระบบนิเวศใหม่ทั้งหมดของเราเอง และสร้างความสะดวกสบายในอีกระดับ สำหรับชีวิตที่มีคุณภาพ และลดความซับซ้อนในการใช้งานของเทคโนโลยีสำหรับผู้คน ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท นาสเกต รีเทล จำกัด สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ https://www.nasket.com

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด  

บริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด (HAS-TH) ก่อตั้งขึ้นในปี 2535 และให้บริการด้านโซลูชันโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในประเทศไทย ลาว และกัมพูชา HAS-TH ดูแลด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการจำนวนมากสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลาย นับตั้งแต่ระบบพลังงานสาธารณูปโภค สารสนเทศโทรคมนาคม ไปจนถึงบริการจัดหาสินค้าและบริการระหว่างประเทศ บริษัทได้ให้บริการสนับสนุนแก่พนักงานมากกว่า 13,000 คน ในบริษัทเครือข่าย 37 แห่งในประเทศไทย และมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนและรับผิดชอบต่อสังคม

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด 

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (TSE: 6501) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มุ่งมั่นถ่ายทอดนวัตกรรม ที่ช่วยตอบโจทย์ความท้าทายของสังคม โดยผสมผสานเทคโนโลยีเชิงปฏิบัติการ (OT) เทคโนโลยีสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์/ระบบ เข้าด้วยกัน รายได้ตามบัญชีงบประมาณของบริษัทเมื่อปีงบ 2562 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563) คิดเป็นจำนวน 8,767.2 พันล้านเยน (80.4 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) กล่มุบริษัทฮิตาชิมีพนักงาน ประมาณ 301,000 คนทั่วโลก ฮิตาชินำเสนอธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคมโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ลูมาด้า (Lumada) ใน 5 ธุรกิจหลัก ได้แก่ ระบบการขับเคลื่อน (mobility) สมาร์ตไลฟ์ อุตสาหกรรม พลังงาน และไอที ความมุ่งมั่นของฮิตาชิ คือ นำเสนอโซลูชันที่เพิ่มมูลค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจให้แก่ลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ http://www.hitachi.com

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …