หัวเว่ยพัฒนากลยุทธ์การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และแผนริเริ่มอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม

เซินเจิ้น, ประเทศจีน, 2 มิถุนายน 2563 – หัวเว่ยประกาศในงานประชุมสุดยอด Huawei Global Analyst Summit ครั้งที่ 17 ถึงการพัฒนากลยุทธ์ด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ด้วยอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม และผลักดันอีโคซิสเต็มที่มาพร้อมกับการใช้เทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์ และ HUAWEI CLOUD เพื่อวางรากฐานที่สมบูรณ์ให้กับโลกยุคดิจิทัล ตลอดเวลาที่ผ่านมาและต่อเนื่องไปในอนาคต หัวเว่ยได้ส่งเสริมอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างสรรค์เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนมาก และในปี พ.ศ. 2563 หัวเว่ยจะลงทุนกับอีโคซิสเต็มของเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์เป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างนักพัฒนาอีกกว่า 2 ล้านคนทั่วโลก

นายแพทริค จาง รองประธานอาวุโสของหัวเว่ย และผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาอุตสาหกรรมกลุ่มธุรกิจคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขึ้นกล่าวแนะนำอีโคซิสเต็มสำหรับภาคอุตสาหกรรม

ด้วยการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และโซลูชัน และการเลือกใช้โมเดลธุรกิจอย่างเหมาะสม หัวเว่ยทุ่มเทอย่างหนักเพื่อสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งให้พาร์ทเนอร์สามารถพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ และเข้าถึงข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้อย่างเต็มรูปแบบ ศูนย์นวัตกรรมอีโคซิสเต็มหลายแห่งของหัวเว่ยซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันโดยพาร์ทเนอร์ในแวดวงอุตสาหกรรม จะเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่ช่วยกระตุ้นการบ่มเพาะเทคโนโลยีประมวลผลของทั้งอุตสาหกรรม อันได้แก่ การแสดงตัวอย่างการใช้งานที่ประสบความสำเร็จ, การผลักดันห่วงโซ่อุตสาหกรรมให้เกิดขึ้นจริง, การสร้างและพัฒนาโซลูชันของอุตสาหกรรม, การพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์, การพัฒนาองค์กรที่มีนวัตกรรมสร้างสรรค์ และการคิดค้นแอปพลิเคชันใหม่ๆ โดยในช่วงหลายปีมานี้ อีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมคลาวด์และเทคโนโลยีประมวลผลของหัวเว่ยเติบโตอย่างไม่หยุดยั้งจากความร่วมมือในระดับโลก เช่น HUAWEI CLOUD มีพาร์ทเนอร์ด้านที่ปรึกษามากกว่า 10,000 ราย อีกทั้งพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีสำหรับ HUAWEI CLOUD และรายชื่อผู้พัฒนาระบบ (ISV) ด้านเทคโนโลยีประมวลผลก็มีมากกว่า 3,500 ราย นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอีโค ซิสเต็มมากกว่า 37 แห่งทั่วโลก มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันคลาวด์และโซลูชันที่ได้รับการรับรองโดยหัวเว่ยมากกว่า 5,000 รายการ ซึ่งทั้งหมดนี้ให้บริการโดยพาร์ทเนอร์ด้าน HUAWEI CLOUD และเทคโนโลยีประมวลผลคอมพิวเตอร์ของเรา

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลแบบใหม่ที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีคลาวด์, ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยี 5G ถือเป็นกลไกใหม่ของเศรษฐกิจระดับโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีคลาวด์ที่เป็นกุญแจปลดปล่อยศักยภาพ AI และขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง นวัตกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ HUAWEI CLOUD กลายเป็นตัวเลือกอันดับแรกสำหรับดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและการปฏิรูปที่ชาญฉลาดของทั้งภาครัฐและกลุ่มธุรกิจองค์กร และนำมาซึ่งความสำเร็จทางธุรกิจที่มีร่วมกันของลูกค้าและพาร์ทเนอร์ หัวเว่ยมุ่งมั่นให้บริการการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่มีความหลากหลาย ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีราคาที่เหมาะสมเพื่อการแพร่หลายของคลาวด์และความชาญฉลาดที่ครอบคลุม จากรายงาน “พลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่แพร่หลาย: หลักสำคัญของสังคมอัจฉริยะ (Ubiquitous Computing Power: the Cornerstone of Intelligent Society)” ที่หัวเว่ยได้เปิดตัวนั้น ระบุว่าพลังการประมวลผลคอมพิวเตอร์ด้วยสัดส่วนต่อหัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมการผลิตแบบเดิม การลงทุน 1 ดอลลาร์สหรัฐในการประมวลผลคอมพิวเตอร์สามารถเพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้ถึง 10 ดอลลาร์สหรัฐ 

นายเอ็ดเวิร์ด เติ้ง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดกลุ่มธุรกิจคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของหัวเว่ยชี้แจงความคืบหน้าด้านการตลาดของบริการคลาวด์และคอมพิวติ้ง

นับตั้งแต่การเปิดตัวกลยุทธ์โดยรวมด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์ในปี พ.ศ. 2562 หัวเว่ยประสบความสำเร็จในการเติบโตอย่างรวดเร็วของคลาวด์, การประมวลผลคอมพิวเตอร์ และโครงสร้างพื้นฐานทางข้อมูล 

  • คลาวด์: หัวเว่ยได้ใช้ประโยชน์จากการผสานพลังของเทคโนโลยีคลาวด์, AI และ 5G เพื่อให้บริการคลาวด์แก่สาธารณะได้อย่างมีเสถียรภาพ น่าเชื่อถือ และยั่งยืน รวมถึงการให้บริการโซลูชันคลาวด์แบบไฮบริด (hybrid) ที่ปฏิบัติการด้วยเทคโนโลยี full-stack ที่ทันสมัย จนถึงปัจจุบันนี้ HUAWEI CLOUD ได้เปิดตัวบริการคลาวด์กว่า 210 รายการใน 23 หมวดหมู่ และโซลูชันทั้งแบบรองรับเฉพาะอุตสาหกรรมและแบบที่ครอบคลุมการใช้งานทั่วไปกว่า 190 ชนิด นอกจากนี้ HUAWEI CLOUD ยังให้บริการในพื้นที่บริการ (Availability Zones – AZs) 45 แห่ง โดยร่วมกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ใน 23 ภูมิภาค เมื่อไม่กี่ปีมานี้ HUAWEI CLOUD ยังสามารถรักษาการเติบโตด้านการให้บริการได้อย่างมั่นคง ซึ่งช่วยเสริมสร้างการพัฒนาที่รวดเร็วอีกด้วย 

สำหรับการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT (Infrastructure-as-a-Service – IaaS) HUAWEI CLOUD ครองหนึ่งในสามอันดับสูงสุดของประเทศจีนและอันดับ 6 ในระดับโลกเมื่อปี พ.ศ.2562 ถือเป็นการเติบโตที่รวดเร็วที่สุดในกลุ่มผู้ให้บริการด้วยกัน และในเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2563 ผลิตภัณฑ์ ModelArts Pro ซึ่งเป็นครั้งแรกของการพัฒนาแอพพลิเคชัน AI สำหรับกลุ่มธุรกิจองค์กร ได้เริ่มปฏิบัติการบน HUAWEI CLOUD เพื่อเร่งพัฒนาอุตสาหกรรม AI อย่างเต็มที่ 

เพื่อพัฒนาสู่ความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หัวเว่ยได้เปิดตัวกลยุทธ์สำหรับภาครัฐและกลุ่มธุรกิจองค์กร พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ซีรีย์ HUAWEI CLOUD Stack ที่ตั้งเป้าหมายเป็นตัวเลือกลำดับแรกสำหรับการอัปเกรดแบบอัจฉริยะของภาครัฐและธุรกิจองค์กร จากการปฎิบัติการด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบชิงเทียน (QingTian Architecture) ผลิตภัณฑ์ HUAWEI CLOUD, HUAWEI CLOUD Stack และ HUAWEI CLOUD Edge ร่วมใช้โครงสร้างพื้นฐานแบบ full-stack สำหรับการยกระดับความสามารถในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้สถาปัตยกรรมแบบชิงเทียนที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการปฏิบัติการในทุกสถานการณ์นั้น ยังสนับสนุนการประสานงานของอุปกรณ์ CLOUD Edge การสร้างประสบการณ์และอีโคซิสเต็มแบบองค์รวมที่จะกระตุ้นการปฏิวัติอย่างชาญฉลาดของภาครัฐและกลุ่มลูกค้าธุรกิจองค์กรในยุคดิจิทัล 

  • การประมวลผลคอมพิวเตอร์: หัวเว่ยมุ่งมั่นปลดปล่อยขุมพลังด้านการประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยอาศัยพื้นฐานจากผลิตภัณฑ์ x86, Kunpeng, GPU และ Ascend และสำหรับการประมวลผลคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป หัวเว่ยได้พัฒนาสายผลิตภัณฑ์จำนวนมาก เช่น อุปกรณ์ที่ได้รับการผสมผสาน (integrated equipment), แผงวงจรหลัก (motherboard) และการ์ดต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเร่งการประมวลผลคอมพิวเตอร์แบบ AI หัวเว่ยยังได้เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์ Atlas series อันทรงพลัง และด้วยสายผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย การส่งมอบสินค้าอุปกรณ์ประมวลผลคอมพิวเตอร์ของหัวเว่ยจึงเติบโตกว่า 8% ในปี พ.ศ.2562 เมื่อเทียบปีต่อปี 
  • โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล: หัวเว่ยให้ความสำคัญกับการพัฒนา OceanStor ซึ่งเป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ปฏิบัติการด้วยอัลกอริธึมและสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ หัวเว่ยยังได้ร่วมงานกับกลุ่มพาร์ทเนอร์ในอุตสาหกรรมด้านบิ๊กดาต้า (Big Data) และฐานข้อมูลต่างๆ (database) เพื่อการสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบผสมผสาน มีความอัจฉริยะและเปิดกว้าง เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ด้วยค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่าที่สุดตลอดวงจรการใช้งาน ในปัจจุบันระบบการจัดเก็บข้อมูลของหัวเว่ยรองรับลูกค้ากว่า 12,000 คนทั่วโลกและยังมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย (compound average growth rate – CAGR) ของรายได้ทั่วโลกกว่า 39% โดยในปี พ.ศ.2562 ส่วนแบ่งตลาดของหัวเว่ยด้านการจัดเก็บ (storage) ทั้งแบบ all-flash และ mass เพิ่มมากขึ้นกว่า 50% 

###

เกี่ยวกับหัวเว่ย

หัวเว่ย (Huawei) เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) และอุปกรณ์อัจฉริยะ ด้วยโซลูชันแบบครบวงจรใน 4 เรื่องหลัก ได้แก่ เครือข่ายโทรคมนาคม ไอที สมาร์ทดีไวซ์และบริการคลาวด์  เรามุ่งมั่นที่จะนำระบบดิจิทัลไปสู่ทุกคน ทุกบ้านและทุกองค์กรเพื่อเชื่อมต่อกับโลกแห่งความล้ำสมัยด้านสติปัญญา 

ผลิตภัณฑ์ โซลูชัน และบริการที่ครบวงจรของหัวเว่ยมีศักยภาพด้านการแข่งขันทั้งยังมีความปลอดภัย จากการร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ในระบบเครือข่าย ทำให้หัวเว่ยสามารถสร้างสรรค์คุณค่าในระยะยาวให้แก่ลูกค้า เสริมประสิทธิภาพให้กับผู้คน ช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่บ้านมีความสะดวกสบาย รวมทั้งสร้างแรงบันดาลให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรทุกรูปแบบ

หัวเว่ยยังให้ความสำคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก โดยเราได้ทุ่มงบประมาณให้กับการวิจัยและพัฒนา เพื่อค้นหาเทคโนโลยีที่ช่วยขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า หัวเว่ยมีจำนวนพนักงานมากกว่า 194,000คน ดำเนินธุรกิจใน 170ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1987และเป็นบริษัทเอกชนที่มีพนักงานเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของหัวเว่ย www.huawei.com หรือติดตามเราได้ที่ช่องทางดังต่อไปนี้ 

http://www.linkedin.com/company/Huawei

http://www.twitter.com/Huawei

http://www.facebook.com/Huawei

http://www.youtube.com/Huawei

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …