พีบีเอ โรบอทิคส์ ผู้นำนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เปิดตัวหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวี-ซี

  • พีบีเอ โรบอทิคส์ นำนวัตกรรมหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวี-ซี เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 
  • การนำหุ่นยนต์ที่ปฎิบัติการด้วยระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle – AGV) ที่มีประสิทธิภาพและความแม่นยำสูง จะช่วยลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่สุ่มเสี่ยง

บริษัท พีบีเอ โรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“PBA”) ผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบวงจร ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” และ พีบีเอ กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ เปิดตัวหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยรังสียูวีซีเพื่อใช้ยังยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โดยรังสียูวี-ซี (UV-C) มีประสิทธิภาพสูงในการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 รวมถึงไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา และเชื้อโรคอื่นๆ ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ต้องการสร้างสภาวะปลอดเชื้อเพื่อสุขอนามัยเป็นสำคัญ 

คุณสมบัติโดดเด่นของหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 นี้ คือ ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicle – AGV) ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีความแม่นยำมาก เมื่อเปรียบเทียบการพ่นฆ่าเชื้อไวรัสด้วยน้ำยา กับการใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า หุ่นยนต์สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมพื้นที่ตามที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดสารตกค้าง อีกทั้งยังใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อน้อยกว่าการพ่นด้วยน้ำยา ด้วยคุณสมบัติที่กล่าวมานี้ หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อจึงเหมาะกับการปฏิบัติงานในสถานที่ที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง เช่น โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหาร สถานที่ราชการ โรงเรียน สำนักงาน คอนโดมิเนียม ฟิตเนส รถไฟฟ้า โรงงาน และ คลังสินค้า เป็นต้น

หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานด้วยโซลูชั่นระบบอัตโนมัติที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพสูง ทำให้เครื่องเคลื่อนที่เพื่อฉายรังสียูวี-ซีได้ด้วยตัวเอง เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจึงปลอดภัยจากรังสียูวี-ซี ซึ่งมีผลต่อผิวหนังและเยื่อบุตา และยังเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานในโรงพยาบาลหรือตามสถานที่สุ่มเสี่ยง

นอกจากการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว บริษัทฯ ยังมีหุ่นยนต์ขนส่ง (Porter & Deliver) ซึ่งสามารถทำหน้าที่ส่งของภายในโรงพยาบาล อาทิ การส่งอาหาร ยา และเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนการเก็บขยะ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง อีกทั้งยังเป็นแรงงานทดแทนในช่วงขาดแคลนบุคลากร บริษัท PBA พร้อมให้ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจและมีความต้องการใช้หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19  และหุ่นยนต์ขนส่ง รวมถึงหุ่นยนต์ประเภทอื่น ด้วยบริการที่หลากหลาย ทั้งแบบจำหน่ายและให้เช่า เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

นายศุภรัฒศ์ ศิวะเพ็ชรานาถสิงหรา ณ อยุธยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทพีบีเอโรบอทิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ คำนึงถึงสุขอนามัยที่ดีของคนไทย และความปลอดภัยของผู้ใช้งานเป็นสำคัญ   จึงนำความเชี่ยวชาญของ พีบีเอ กรุ๊ป ซึ่งเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มาใช้ในการพัฒนาหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในเวลานี้ โดยปัจจุบัน บริษัทฯได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการนำหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อไวรัสประสิทธิภาพสูงนี้ไปใช้ และยังมีลูกค้าอีกเป็นจำนวนมากให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง”

###

เกี่ยวกับพีบีเอกรุ๊ป

พีบีเอ กรุ๊ป (PBA: Platform for Bots and Automation) คือ ผู้ให้บริการโซลูชั่นครบวงจรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ชั้นนำ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการทุกขนาด สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถด้านการดำเนินงานในยุคอุตสาหกรรม 4.0 โดยบริษัทฯ เดินหน้าคิดค้นผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยี แพลตฟอร์มอัตโนมัติรวมถึงระบบหุ่นยนต์ที่มีความแม่นยำ สู่การนำเสนอโซลูชั่นสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์ลูกค้า พีบีเอ จึงเสมือนเป็นพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีที่ไม่หยุดนิ่งในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ความเชี่ยวชาญของพีบีเอ คือ ความสามารถในการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท อาทิ โซลูชั่นด้านระบบอัตโนมัติแบบครบวงจรสำหรับโรงงานและคลังสินค้า นอกจากนี้ยังได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัทฯ เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระที่ผลิตในสิงคโปร์, (AMRs) แขนกลหุ่นยนต์ (Co-bot) ซึ่งถือเป็นรายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, ระบบควบคุมการเคลื่อนไหว (Motion Control) และระบบขับเคลื่อนตรงจากมอเตอร์ (Direct Drive)

พีบีเอ กรุ๊ป มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันมีบริษัทในเครือ 30 บริษัท ดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 10 ประเทศ และมีพนักงานมากกว่า 500 คนทั่วภูมิภาค 

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู https://www.pbarobotics.com/ 

เกี่ยวกับบริษัทเฟรเซอร์สพร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ FPT ผู้นำการให้บริการแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรของประเทศไทยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท ปัจจุบัน FPT เป็นหนึ่งในบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยภายหลังจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ “GOLD” ด้วยจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นร้อยละ 95 ทำให้ FPT เป็นผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีความหลากหลาย ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (Residential) และ พาณิชย กรรมและโรงแรม (Commercial and Hospitality) นอกจากนี้ FPT ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรมเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ หรือ FTREIT (ซึ่งปัจจุบันเป็นกองทรัสต์ฯ อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย) โดย GOLD  เป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม ทั้งนี้ FPT, GOLD, FTREIT และ GVREIT เป็นบริษัทและกองทรัสต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …