Google จัดโรดโชว์ “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome”

14 กุมภาพันธ์ 2563: Google ประเทศไทย จัดโรดโชว์ “กิจกรรมสร้างเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ ปลอดภัย ผ่านหลักสูตร Be Internet Awesome” เป็นครั้งแรก  ที่ Google ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้ความรู้กับนักเรียนในช่วงวัย 7-12 ปี เกี่ยวกับการสำรวจโลกออนไลน์ เพื่อให้กลุ่มเด็กและเยาวชนเหล่านั้นสามารถตัดสินใจเลือกใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ปลอด ภัย และไม่ก่อให้เกิดปัญหาสังคมอื่นๆ ตามมา รวมทั้งสอนให้เด็กได้เรียนรู้ถึงพื้นฐานการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีสามารถท่องโลกออนไลน์ได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ การจัดโรดโชว์ในวันนี้ยังเป็นการตอกย้ำความสำคัญของ “สัปดาห์อินเทอร์เน็ตปลอดภัย: Safer Internet Week 2020” ที่ผู้คนทั่วโลกกำลังเฉลิมฉลองและต่างเล็งเห็นถึงความสำคัญด้วยเช่นกัน 

การจัดโรดโชว์นำร่องในครั้งนี้ Google ได้รับเกียรติจากโรงเรียนพญาไท กรุงเทพฯ ให้เป็นสถานที่จัดการฝึกอบรมเป็นครั้งแรก ด้วยการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน และสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในครั้งนี้คือคณะครูกว่า 150  คน จากโรงเรียนทั่วในเขตกรุงเทพฯ ได้เดินทางมาร่วมฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจให้ถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาของ Be Internet Awesome เพื่อที่จะสามารถนำความรู้ใหม่และวิธีการใช้เครื่องมือเหล่านั้นกลับไปต่อยอดในการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่โรงเรียนของตนเอง เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยเด็กทั้งในและนอกห้องเรียน หลังจากนี้แล้ว Google ยังมีความมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าจัดโรดโชว์ฝึกอบรมในครั้งต่อไปอีกภายในปีนี้ 

Google ได้ออกแบบหลักสูตร Be Internet Awesome มาเพื่อให้ความรู้ขั้นพื้นฐานฟรีสำหรับเด็ก ซึ่งได้เปิดตัวหลักสูตรในเวอร์ชั่นภาษาไทยเป็นประเทศแรกก่อนใครในเอเชีย-แปซิฟิก ภายในงาน Google for Thailand เมื่อปีที่ผ่านมา โดย Be Internet Awesome เป็นเครื่องมือที่นำเด็ก ผู้ปกครอง และครู ให้สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้และมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยในโลกออนไลน์ ด้วยหลักสูตรที่จัดทำขึ้นสำหรับพวกเขาโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรดังกล่าวนอกจากจะเป็นภาษาไทยที่ครูสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้ในห้องเรียนแล้ว ยังสามารถดาวน์โหลดได้อีก 11 ภาษา ที่ประกอบไปด้วยหลักสูตรที่รองรับมาตรฐาน ISTE เกม Interland เกมออนไลน์เอาใจเด็กๆ ที่เต็มไปด้วยการผจญภัยที่สอนเรื่องความปลอดภัยของดิจิทัลและการเป็นพลเมืองดิจิทัล educators แหล่งข้อมูลมากมายสำหรับครูเพื่อนำใปใช้ในห้องเรียน และ families คู่มือสำหรับครอบเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่บ้าน

Be Internet Awesome เป็นหลักสูตรครอบคลุมพื้นฐานหลัก 5 หมวดที่เกี่ยวกับความปลอดภัยออนไลน์และการเป็นพลเมืองดิจิทัลจาก Internet Code of Awesome ได้แก่ 

  1. คิดก่อนแชร์ : ข้อมูลที่แชร์บนออนไลน์อาจจะถูกส่งต่อ คัดลอก หรือไปปรากฏในที่ต่างๆ
  2. ไม่ตกหลุมพลางกลลวง: ก่อนทำสิ่งต่าง ๆ บนโลกออนไลน์ต้องรอบคอบ และแยกแยะระหว่างข้อมูลจริง – เท็จ 
  3. เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ: การปกป้องข้อมูลส่วนตัวช่วยหลีกเลี่ยงความเสียหายต่ออุปกรณ์ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์ที่ดี 
  4. เป็นคนดีเท่จะตาย: เลิกพฤติกรรมที่น่ารังเกียจหรือไม่เหมาะสมทางออนไลน์ แต่เปลี่ยนไปเป็นพลังออนไลน์ที่ส่งพลังบวกให้แก่คนรอบข้าง 
  5. สงสัยเมื่อไหร่ก็ถามได้เลย: เมื่อใดที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิ่งที่พบเห็นทางออนไลน์ ควรปรึกษาผู้ใหญ่ที่ไว้วางใจ

ภายในงานโรดโชว์ในวันนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับคณะครูกว่า 150 คน ที่เดินทางมาจากโรงเรียนต่างๆ ในเขตกรุงเทพฯ  และกิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ด้วย Be Internet Awesome ผ่านเกม Interland บนแท็บเล็ตขนาดใหญ่ นับเป็นช่วงเวลาที่สนุกสนานที่ได้สอดแทรกด้วยความรู้เกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดิจิทัล

โดยการจัดโรดโชว์ในวันนี้นับเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของ Google ประเทศไทย ที่ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาและทักษะดิจิทัล และปรารถนาจะสนับสนุนให้คนไทยทุกคนมีโอกาสที่เท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลแม้ในพื้นที่ห่างไกล ภายใต้แนวคิด Leave No Thai Behind โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ เพื่อให้มีโอกาสได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือและรับข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ฟรี

###

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …