ชมไอเดียเจ๋ง เยาวชนค่าย “CREATIVE AI CAMP by CP ALL” ปีที่ 2 ดึง AI พัฒนาคุณภาพชีวิต ตอบโจทย์ความยั่งยืนตามเป้า UN

นอกจากให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มข้นแล้ว ค่าย CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “I AM AND AI FOR I AM” ซึ่งจัดขึ้นโดย บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย และพันธมิตร ยังให้เด็กๆ ทั้ง 8 กลุ่ม ได้สร้างสรรค์ไอเดียการนำ AI มาสร้างประโยชน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals หรือ SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) รวมถึงรองรับปัญหาสำคัญๆ ของโลก เช่น สังคมผู้สูงอายุ ด้วย

หลังจากทั้ง 8 กลุ่มได้สร้างสรรค์ไอเดียการใช้ AI พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งการขจัดความหิวโหย (Zero Hunger) การจัดการพลังงาน การศึกษา คณะกรรมการได้คัดเลือกผลงานยอดเยี่ยม 3 กลุ่ม เป็นผลงานชนะเลิศ ได้แก่ 1.กลุ่ม Salut กับไอเดีย AI ตอบโจทย์ด้านการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี (Good Health & Well Being) 2.กลุ่ม Pimmium กับ AI ที่มาช่วยให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และ 3.กลุ่ม Move On เป็น While Loop ที่มาช่วยให้ชุมชนมีโอกาสในการขายสินค้า OTOP มากขึ้น

น้องปริม-ณัฐกฤตา ฟองคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตัวแทนจากกลุ่ม Salut เล่าว่า ในด้าน Good Health & Well Being และการแพทย์นั้น เริ่มมีการนำ AI เข้ามาใช้บ้างแล้ว เช่น การใช้ AI รักษามะเร็งเฉพาะจุด แต่สำหรับไอเดียของกลุ่มเธอคือการพัฒนาแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยดูแลเรื่องโภชนาการให้แก่ผู้ใช้ ทั้งการเป็นสแกนเนอร์ที่สามารถบอกได้ว่า สินค้าอาหารชนิดดังกล่าวมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างไร แล้วมาประมวลผลกับโรคที่ผู้ใช้เป็นอยู่ ว่าสามารถรับประทานได้หรือควรหลีกเลี่ยง หากต้องหลีกเลี่ยง ควรรับประทานสินค้าอาหารที่คล้ายคลึงกันชนิดใดแทน ตัวแอปยังมี AI Chatbox ให้ผู้ใช้ปรึกษาปัญหาด้านโภชนาการและสุขภาพได้ เสมือนมีนักโภชนาการส่วนตัว

“AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัว เป็นเรื่องใกล้ตัวเรามาก สิ่งสำคัญคือต้องเข้ามาสัมผัส เรียนรู้ เปิดใจ และลองศึกษา หนูเองก็มีความรู้เริ่มจากศูนย์ คือเคยเป็นเพียงผู้ใช้เท่านั้น ค่ายนี้ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่อง AI อย่างลึกซึ้ง อย่างที่ไม่มีใครคอยสอนในชีวิตประจำวัน จนสามารถต่อยอดเป็นไอเดียเหล่านี้” ตัวแทนจากกลุ่ม Salut กล่าว

ด้านน้องมิ้ม-ธรารสิริ ไพบูลย์วัฒนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร.ร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตัวแทนจากกลุ่ม Pimmium เล่าถึงไอเดีย AI สร้างสรรค์ของกลุ่มว่า คือการพัฒนาเกมด้านการศึกษา เพื่อสร้างชุมชนด้านการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยตัวเกมจะมี Machine Learning เข้ามาช่วยจัดหมวดหมู่ความรู้ และทดสอบความรู้ของผู้เล่นว่าอยู่ในระดับใด จากนั้น AI จะพัฒนาเกมระดับถัดไปขึ้นมา โดยอิงจากความสามารถของผู้เล่นและเกมระดับก่อนหน้า เพื่อให้ผู้เล่นค่อยๆ เกิดการพัฒนาความรู้ที่เหมาะสมกับตัวเอง

ขณะที่น้องต้นกล้า-พศวัต เพ็งพริ้ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ตัวแทนจากกลุ่ม Move On เป็น While Loop เล่าว่า ไอเดียของกลุ่มคือการช่วยให้ชุมชนสามารถพัฒนาสินค้า OTOP ได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะมีการเก็บข้อมูล Big Data จากการซื้อสินค้าของคนในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น จากนั้นจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ แล้วคาดการณ์เทรนด์ ส่งกลับไปให้ชุมชนจนสามารถพัฒนาสินค้า OTOP ให้สามารถขายได้ดี ตอบโจทย์ความต้องการผู้บริโภค นำรายได้กลับมาสู่ชุมชน

ด้านก่อศักดิ์  ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ในประเทศไทย ระบุว่า ค่าย CREATIVE AI CAMP ปีที่ 2  ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร หลากหลายด้าน อาทิ พันธมิตรการศึกษาชั้นนำด้าน AI ระดับโลกอย่าง Advanced Robotics Center มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS), Department of Information Management  Peking University (มหาวิทยาลัยปักกิ่ง), สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM), บริษัท ไอโนว์พลัส จำกัด และ บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด ทำให้เยาวชนมีโอกาสได้เรียนรู้จากวิทยากรระดับโลกและสามารถสร้างสรรค์ไอเดียด้าน AI อย่างเต็มศักยภาพ สำหรับ 3 ทีมที่ได้รับรางวัลจะมีโอกาสได้เข้าร่วมค่ายต่อเนื่องอีก 1 ค่ายในเดือนมีนาคม กับวิทยากรจากทั้งไทย จีน และสิงคโปร์ เพื่อต่อยอดไอเดียดังกล่าวให้กลายเป็น Prototype Project

“ไอเดียด้าน AI ของเด็กๆ ในวันนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะอาจกลายเป็นไอเดียที่พัฒนาจนสามารถไปขับเคลื่อน สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศอย่างยั่งยืนได้ ช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆ ของคน ไม่ใช่แทนที่คน ซีพี ออลล์และพันธมิตร จะยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนค่ายลักษณะนี้ต่อไป สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราที่ต้องการร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสเพื่อทุกคน” ก่อศักดิ์ ย้ำ

###

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …