ไอเอฟเอสขึ้นหนึ่งในผู้นำของกลุ่มการบริหารจัดการบริการภาคสนาม ของ ไอดีซี มาร์เก็ตสเคป

ตำแหน่งผู้นำที่ได้รับจากนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมในครั้งนี้เป็นผลมาจากการเติบโตที่แข็งแกร่งซึ่งวัดจากรายได้ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้านการบริหารจัดการบริการภาคสนาม (เอฟเอสเอ็ม) ของไอเอฟเอสที่เพิ่มขึ้น 119% ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2562

กรุงเทพฯ – 13 ธันวาคม 2562 – ไอเอฟเอส บริษัทระดับโลกด้านแอพพลิเคชันสำหรับองค์กร ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านเอฟเอสเอ็มของรายงาน IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2019 Vendor Assessment* (การประะเมินผู้ค้าในกลุ่มแอพพลิเคชันการบริหารจัดการบริการภาคสนามสำหรับการผลิตทั่วโลกปี 2019)

โดยจะเห็นได้ว่าธุรกิจ เอฟเอสเอ็ม (FSM) ของบริษัทไอเอฟเอสมีการเติบโตอย่างเห็นได้ชัด กล่าวคือสามารถทำรายได้ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 เพิ่มขึ้นถึง 119% เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกของปี 2018 และเมื่อเร็วๆ นี้ยังได้ประกาศเข้าซื้อบริษัท Astea (USOTC: ATEA) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เล่นรายสำคัญที่มีระบุไว้ในรายงานไอดีซี มาร์เก็ตสเคป (IDC MarketScape) ด้วย อันส่งผลให้บริษัทไอเอฟเอสสามารถสามารถขยายฐานลูกค้าทั่วโลกได้มากกว่า 10,000 ราย ซึ่งจากเดิมที่มีฐานลูกค้าอยู่แล้วที่ระดับ 8,000 ราย

เมื่อพิจารณาถึงความครอบคลุมของผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ของบริษัทไอเอฟเอสแล้ว รายงานไอดีซี มาร์เก็ต สเคป (IDC MarketScape) ได้จัดอันดับให้บริษัทไอเอฟเอสติดอับดับในกลุ่มผู้นำระดับโลกซึ่งอ้างอิงจากจุดเด่นดังต่อไปนี้:

  • ความสามารถที่ครอบคลุมของผลิตภัณฑ์: ผู้ให้บริการที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถนำเสนอฟังก์ชั่นแบบครบวงจรสำหรับการบริหารวงจรงานบริการได้อย่างเห็นผล โดยบริษัทไอเอฟเอสมีชุดความสามารถของโซลูชันที่ครอบคลุมและสามารถรองรับการปฏิบัติงานภาคสนามและงานด้านอื่นๆ ของธุรกิจที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าของลูกค้าได้โดยตรง
  • พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจที่มีความซับซ้อน: บริษัทไอเอฟเอสยังพร้อมช่วยสนับสนุนบริการภาคสนามในสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความซับซ้อนสูง ซึ่งต้องอาศัยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกภายในระบบอย่างครบวงจเพื่อช่วยในการตัดสินใจที่คล่องตัวและเป็นอิสระ โดยโซลูชันของบริษัทจะนำเสนอมุมมองของบริการภาคสนามที่มีการเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างครบวงจร ซึ่งจะขึ้นอยู่กับข้อมูลแบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกจากสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเห็นผลตามที่คาดการณ์ไว้
  • สร้างมูลค่าสร้างได้มากกว่าแค่การบริการภาคสนาม: แพลตฟอร์มดังกล่าวช่วยให้ทีมงานก้าวไกลเกินกว่าการเป็นแค่องค์การผู้ให้บริการภาคสนาม ด้วยการช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินครอบคลุมตั้งแต่ฝ่ายสนับสนุนส่วนหลังไปจนถึงฝ่ายปฏิบัติการส่วนหน้า นอกจากนี้ยังรองรับการปรับใช้ในหลากหลายรูปแบบ โดยบริษัทไอเอฟเอสมีโซลูชันที่พร้อมรับมือกับสภาพแวดล้อมการผลิตได้อย่างหลากหลาย

“บริษัทไอเอฟเอสกำลังเดินหน้าขยายธุรกิจในตลาดการบริหารจัดการบริการภาคสนามอย่างรวดเร็ว โดยมีบริการหลากหลายรูปแบบสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตที่มาพร้อมขีดความสามารถอย่างครบครันสำหรับการบริหารจัดการวงจรงานบริการ”  นายอัลลี พายเดอร์ นักวิเคราะห์ของบริษัท ไอดีซี กล่าวและว่า     “ผลิตภัณฑ์ เอฟเอสเอ็ม ของบริษัท ไอเอฟเอส มีความครอบคลุมและหลากหลาย จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่เน้นสินทรัพย์เป็นศูนย์กลาง ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง หรือลูกค้าเป็นศูนย์กลาง”

“ตำแหน่งผู้นำในตลาด เอฟเอฟเอ็มของเราได้รับการตอกย้ำอีกครั้งจากงานวิจัยอิสระอย่างไอดีซี มาร์เก็ต  สเคป” นายมาร์น มาร์ติน ประธานฝ่ายธุรกิจบริหารจัดการงานบริการของบริษัทไอเอฟเอสกล่าวและว่า “การปรับปรุงและการขยายข้อเสนอเอฟเอสเอ็มของเราซึ่งถือเป็นหนึ่งในข้อเสนอที่มีความหลากหลายและครอบคลุมมากที่สุดของอุตสาหกรรม และเป็นหนึ่งในฐานหลักสำคัญของบริษัทไอเอฟเอสที่สามารถสร้างรายได้ให้เติบโตได้อย่างน่าประทับใจจากค่าลิขสิทธิ์  เอฟเอสเอ็มซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างเห็นได้ชัด”

ดูรายงานเพิ่มเติมของ IDC MarketScape ได้ที่นี่: https://info.ifsworld.com/2019-IDC-MarketScape-FSM.html

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่บริษัทไอเอฟเอสช่วยสนับสนุนองค์กรด้านบริการได้ที่เว็บไซต์ www.ifs.com/corp/industries/service/

###

* IDC MarketScape: Worldwide Manufacturing Field Service Management Applications 2019 Vendor Assessment, IDC #US44408719 เดือนธันวาคม 2019

เกี่ยวกับ IDC MarketScape

แบบจำลองการประเมินผู้ค้าของ IDC MarketScape ได้รับการออกแบบให้สามารถนำเสนอภาพรวมการแข่งขันของกลุ่มซัพพลายเออร์ด้าน ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) ภายในตลาดที่กำหนดไว้ โดยมีระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้การให้คะแนนอย่างเข้มงวดภายใต้เกณฑ์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่จะแสดงข้อมูลให้เห็นเป็นภาพกราฟิกของผู้ค้าในแต่ละตำแหน่งภายในตลาดที่กำหนดดังกล่าว ทั้งนี้ IDC MarketScape วางกรอบการทำงานที่ชัดเจนสำหรับข้อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ ความสามารถและกลยุทธ์ รวมถึงปัจจัยความสำเร็จของตลาดในปัจจุบันและอนาคตของผู้ค้าด้านไอทีและโทรคมนาคม เพื่อให้สามารถปรียบเทียบระหว่างกันได้อย่างชัดเจน กรอบการทำงานดังกล่าวยังช่วยให้ผู้ซื้อเทคโนโลยีรับทราบถึงการประเมินแบบ 360 องศาเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของผู้ค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ด้วย

เกี่ยวกับไอเอฟเอส

บริษัทไอเอฟเอสเป็นผู้พัฒนาและนำเสนอซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเพื่อลูกค้าทั่วโลกที่ดำเนินธุรกิจด้านการผลิตและจัดจำหน่ายสินค้า ตลอดจนเสริมสร้างและให้การสนับสนุนด้านการดูแลสินทรัพย์ รวมถึงการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญกับการบริการเป็นหลัก ด้วยโซลูชันและบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากในอุตสาหกรรม ประกอบกับความมุ่งมั่นในการส่งมอบมูลค่าให้กับลูกค้าแต่ละราย ทำให้ไอเอฟเอสกลายเป็นผู้นำตลาดและซัพพลายเออร์ที่ได้รับการแนะนำบอกต่อมากที่สุดในภาคส่วนอุตสาหกรรมที่เรากำลังทำตลาดอยู่ ทีมงานของเราประกอบด้วยพนักงานจำนวน 3,700 คนภายใต้ระบบนิเวศทางธุรกิจของพันธมิตรที่กำลังเติบโตซึ่งพร้อมให้การสนับสนุนลูกค้ากว่า 10,000 รายทั่วโลกที่กำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายจากสถานะที่เป็นอยู่และต้องการความได้เปรียบในการแข่งขัน เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่โซลูชันซอฟต์แวร์ระดับองค์กรของเราสามารถช่วยเหลือธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้ที่ ifs.com

ติดตามเราทาง Twitter: @ifs

เยี่ยมชมบล็อกของไอเอฟเอสเกี่ยวกับเทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ต่างๆ: https://blog.ifs.com/

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …