AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

29 พฤศจิกายน 2562: AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ และนางสาวจันทนา พันธวิชาติกุล หัวหน้าแผนกงานบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลนี้ มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การตัดสินมาจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรชั้นนำของประเทศ “Thailand Corporate Excellence Survey” กว่า 1,000 องค์กร และคณะอนุกรรมการโครงการฯ ร่วมพิจารณา

###

About naruethai

Check Also

ผู้บริโภคยุคดิจิทัล กับสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค

โดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธานบริษัท อินฟอร์ อาเชียน เราเห็นข่าวพาดหัวตามสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมของธุรกิจค้าปลีกตลอดเวลา และเราทุกคนต่างทราบดีว่าสาเหตุเกิดจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มขึ้น การเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้น ความโปร่งใสอันเนื่องมาจากการใช้อินเทอร์เน็ตและอื่น ๆ เมื่อพิจารณาถึงร้านขายสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว การช็อปปิ้งในร้านเหล่านี้ยังคงเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงถึง …

แคสเปอร์สกี้ แนะวิธีพิจารณางบประมาณความปลอดภัยไอทีสำหรับองค์กร

ข้อมูลของการ์ตเนอร์ชี้ว่างบการใช้จ่ายไปกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านระบบความปลอดภัยข้อมูลขยายตัวขึ้นอย่างมากทั่วโลกในช่วงปีที่ผ่านมา จาก 114 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2018 (เพิ่มขึ้น 12.4% จากปี 2017) ตามอัตราการเติบโตที่ได้คาดการณ์ไว้ที่ 124 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2019 …