AIS คว้า 2 รางวัลดีเด่น ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2019

29 พฤศจิกายน 2562: AIS รับรางวัลดีเด่นด้านการตลาดและการจัดการทรัพยากรบุคคล จากเวที Thailand Corporate Excellence Awards 2019 จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางศิวลี บูรณสงคราม หัวหน้าแผนกงานบริหารแบรนด์ และนางสาวจันทนา พันธวิชาติกุล หัวหน้าแผนกงานบริหารค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ เป็นผู้รับรางวัลจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยรางวัลนี้ มอบให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านต่างๆ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่นๆ ได้ศึกษาเรียนรู้และนำแนวทางมาพัฒนาบริหารจัดการองค์กรของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

การตัดสินมาจากผลสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง องค์กรชั้นนำของประเทศ “Thailand Corporate Excellence Survey” กว่า 1,000 องค์กร และคณะอนุกรรมการโครงการฯ ร่วมพิจารณา

###

About naruethai

Check Also

สภาวะการเรียนรู้ที่ได้รับการขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศไทยกับ ระบบการศึกษาแบบบูรณาการทางเทคโนโลยี

ผู้ปฏิบัติงานด้านอุตสาหกรรมและผู้ให้การสนับสนุนได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการศึกษาในอนาคต ที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีในการสัมมนาผ่านเว็บไซต์ของ Tencent กรุงเทพ วันที่ 28 กันยายน 2563 – จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้เผยให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญทางเทคโนโลยี ที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของการศึกษาขึ้น โดยที่ Tencent ได้ก้าวเข้าสู่การสนทนาการสัมมนาผ่านเว็บไซต์นี้ …

พลังงานและความยั่งยืนจะเป็นอย่างไรในทศวรรษหน้า

โดยโดมินิคบาร์บาโตผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และนวัตกรรมชไนเดอร์อิเล็คทริค Roof top solar installation with shenzhen downtown skyline view as background,China. การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานและความยั่งยืนเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 2010 จนถึงปี …