เอ็ตด้า มอบรางวัล eASIA Award 2019 สุดยิ่งใหญ่ เล็งผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ

กรุงเทพฯ 21 พฤศจิกายน 2562 ; สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพจัดงานประกาศผลและมอบรางวัล eASIA Award 2019 เพื่อค้นหาและส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 20 ประเทศสมาชิก ที่นำมาตรฐานมาใช้ในทางปฏิบัติและมีความโดดเด่นด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และเป็นประโยชน์กับประเทศไทย เพื่อผลักดันเป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ พร้อมส่งไม้ต่อให้มาเลเซียในฐานะเจ้าภาพการประชุมปี 2020 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมสวิส  โซเทล กรุงเทพ รัชดา   

สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า ETDA ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมาธิการด้านการค้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชียแปซิฟิก หรือ AFACT (Asia Pacific Council for Trade Facilitation and Electronic Business) ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการจัดประชุม AFACT Plenary ครั้งที่ 37 พร้อมจัดกิจกรรมประกวดและมอบรางวัล eASIA Award 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถพัฒนาเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการนำเข้าส่งออกข้ามพรมแดนได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว เพื่อร่วมผลักดันให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในภูมิภาคไปในทิศทางเดียวกันตามข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)

“โลกปัจจุบันต้องเผชิญกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ทั้งความไม่แน่นอนของสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้าโลก ที่มีการแข่งขันกันสูง ดังนั้น การอำนวยความสะดวกทางการค้าให้เกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดสนามการค้าการลงทุนที่มีเสถียรภาพและตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้รับการจัดอันดับจากธนาคารโลก เมื่อปี 2561 ให้เป็นประเทศที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 27 จากทั้งหมด 190 ประเทศ และเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและความพร้อมที่พัฒนาประเทศให้ก้าวไปพร้อมกับภูมิภาคอย่างยั่งยืนได้” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว

สำหรับรางวัล eASIA Award 2019 มีผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกทั่วเอเชียแปซิฟิก โดยมีองค์กรที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิระดับเอเชียแปซิฟิกรางวัลแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trade Facilitation and e-Commerce 2. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาครัฐ หรือ Digital Transformation (Public Sector)3. ด้านการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของภาคเอกชน หรือ Digital Transformation (Private Sector) และ 4. ด้านการสร้างโอกาสทางดิจิทัล หรือ Creating Inclusive Digital Opportunities และรางวัลเกียรติยศ หรือ Honorary Award ที่มอบให้กับ ดร.แกรี่ เรง เวง กอง หัวหน้าคณะผู้แทนจากไต้หวัน (Mr. Gary Reng Weng Gong,PhD, Head of Delegate Chinese Taipei) อดีต AFACT Chairman ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้า ด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิกและทำให้ AFACT เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้ ความน่าสนใจของรางวัล eASIA Award 2019 คือ การคัดสรรผู้ประกอบการหรือบริษัทชั้นนำที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานและมาตรฐานดีเยี่ยมในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านการนำเข้าส่งออกของประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก อันเป็นประโยชน์กับเศรษฐกิจไทยแล้ว ผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับการผลักดันจาก AFACT ให้เป็นสุดยอดองค์กรต้นแบบในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าด้านการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของเอเชียแปซิฟิก เพื่อทำหน้าที่พี่เลี้ยงและแนะนำผู้ที่สนใจให้สามารถพัฒนาและยกระดับความสามารถได้อย่างถูกต้องยั่งยืน 

“เราหวังว่ารางวัลนี้จะช่วยจุดประกายความคิด ลดความซับซ้อนในกระบวนการทำงาน นำไปสู่การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน e-Transactions และ e-Commerce รวมถึงโครงการต่าง ๆ ที่สามารถสนับสนุนให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกสูงสุด นอกจากนี้ เพื่อการผลักดันเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ประชุมจึงได้มีการส่งมอบ Token เกียรติยศให้กับประเทศมาเลเซีย เพื่อรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการจัดงาน  eASIA Award 2020 ต่อไป” ผู้อำนวยการ ETDA กล่าว 

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและบรรยากาศพิธีมอบรางวัล eASIA Award 2019 ได้ทาง https://standard.etda.or.th/afact2019/easiaawards.html และ ทาง FB : ETDA Thailand

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …