ไซเซลปลดล็อคการลงทุนด้านความปลอดภัยของเอสเอ็มอีด้วย Security Enterprise Pack

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยเครือข่ายระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ที่ครบครันที่สุด  

กรุงเทพฯ – 30 กรกฎาคม 2562 – บริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัดเปิดตัวชุดโซลูชั่นด้านความปลอดภัยใหม่สำหรับองค์กรเอสเอ็มอี “Security Enterprise Pack” (ซีเคียวริตี้เอ็นเตอร์ไพร้ส์แพค) ที่สามารถปกป้องระบบเครือข่ายอย่างครบวงจรพร้อมบริการหลังการขายที่เหนือชั้น ทำให้องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศไทยหมดความกังวลเรื่องภัยไซเบอร์และสามารถมีระบบความปลอดภัยเครือข่ายที่แข็งแกร่งในระดับเอ็นเตอร์ไพร้ส์ได้ง่ายขึ้น

องค์กรในทุกภาคธุรกิจอุตสาหกรรมต่างประยุกต์ใช้คลาวด์ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยิ่งองค์กรมีการเชื่อมต่อเข้าสู่ดิจิทัลมากเท่าไร โอกาสที่จะถูกโจมตีก็ยิ่งมีสูงมากขึ้น องค์กรจึงให้ความสำคัญในเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายของตนมากยิ่งขึ้น ในขณะที่องค์กรยังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทีมงานด้านไอที และมีงบประมาณการลงทุนที่จำกัด 

ไซเซลจึงออกแบบโซลูชั่น Security Enterprise Pack ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างความปลอดภัยเครือข่ายที่ครบถ้วน โดยประกอบไปด้วยอุปกรณ์เกทเวย์เพื่อความปลอดภัย (Unified Security Gateway Series: USG) หรืออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง (Advance Threat Protection Series: ATP) ให้องค์กรเลือกได้ตามความเหมาะสมของเครือข่ายที่มีอยู่ นอกจากนี้ ไซเซลจัดไลเซนส์ที่จำเป็นและบริการมืออาชีพที่ช่วยให้องค์กรบริหารเครือข่ายได้อย่างง่ายดายไว้ในแพคเรียบร้อยแล้ว 

อุปกรณ์และบริการใน Security Enterprise Pack จะประสานการทำงานกันเพื่อสร้างระบบความปลอดภัยที่องค์กรต้องการ ดังต่อไปนี้  

1. อุปกรณ์เกทเวย์เพื่อความปลอดภัย USG เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการเกทเวย์เพื่อความปลอดภัยด่านแรกที่จะช่วยป้องกันองค์กร อุปกรณ๋จะช่วยป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายขององค์กร ในขณะที่ช่วยจัดสรรแบนด์วิดท์ที่เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของการใช้งาน ควบคุมการใช้งานแอบพลิเคชั่นของพนักงานในองค์กร ช่วยปรับโหลดทราฟฟิคให้สมดุล จึงช่วยให้องค์กรมีการเชื่อมต่อระหว่างสาขาที่รวดเร็ว เสถียรและปลอดภัยสูง หรือ

อุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามขั้นสูง ATP ซึ่งเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ป้องกันและจัดการภัยไซเบอร์ขั้นสูงที่เกิดขึ้นใหม่ๆ ตลอดเวลา ได้รวมเทคโนโลยีอันทันสมัยอันได้แก่ กล่องดักทรายทางคลาวด์ (Cloud-based sandboxing) และระบบการป้องกันภัยคุกคามทั้งที่ตรวจพบแล้ว (Known threats) และยังไม่เคยตรวจพบมาก่อน (Zero-day attack) เบ็ดเสร็จในอุปกรณ์เดียวกันไว้เรียบร้อย จึงมีประสิทธิภาพสูง ช่วยสร้างความมั่นใจในการป้องกันภัยให้กับองค์กร 

2. ไลเซนส์สำหรับบริการด้านความปลอดภัยไซเซลรวมไลเซนส์สำหรับบริการด้านความปลอดภัยที่องค์กรจำเป็นต้องใช้เบื้องต้นอย่างครบถ้วนไว้ในแพคเรียบร้อย เพื่อการปกป้องที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง อันรวมถึงบริการ Anti-Virus, Anti-Spam, Intrusion Detection Prevention, Content Filtering, และ Cloud-Based Sandboxing

3. ไลเซนส์สำหรับบริการ SecuReporter บริการซีเคียวรีพอร์ตเตอร์เป็นบริการใหม่จากไซเซล ทำหน้าที่ตรวจสอบและวิเคราะห์ความปลอดภัยไซเบอร์ผ่านระบบคลาวด์ที่ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ USG และ ATP ให้ข้อมูลเชิงลึกของทราฟฟิคทั้งขาเข้าและขาออกรวมถึงข้อมูลภัยคุกคามเครือข่าย จึงช่วยให้องค์กรสามารถรับมือภัยคุกคามได้ทันท่วงที ทั้งนี้ ด้วยบริการนี้ องค์กรจึงสามารถมีรายงานด้านความปลอดภัยและการเก็บ Log ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่เป็นไปตามเงื่อนไขของพรบ. คอมพิวเตอร์ 2560 

4. บริการหลังการขายที่เหนือชั้นกว่าในตลาด องค์กรจะได้รับบริการเปลี่ยนสินค้าล่วงหน้า (Advance Replacement Service) ซึ่งองค์กรสามารถแจ้งอาการเสียของผลิตภัณฑ์ในทุกกรณีจากการใช้งานปกติทางคอลล์เซ็นเตอร์ และไซเซลจะจัดส่งอุปกรณ์ทดแทนให้ล่วงหน้าในวันรุ่งขึ้น หลังจากได้รับอุปกรณ์ทดแทนแล้ว องค์กรจึงส่งอุปกรณ์ที่มีปัญหากลับคืนมาได้ ซึ่งองค์กรจะได้รับบริการนี้นานเท่ากับจำนวนปีของไลเซนส์ที่องค์กรซื้อ      

5. บริการให้ความช่วยเหลือเชิงเทคนิคทางคอลล์เซ็นเตอร์ องค์กรมีความอุ่นใจในการใช้งานและมั่นใจในความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญในเทคโนโลยีทางคอลล์เซ็นเตอร์ได้ตลอด 9×6 ซึ่งเปิดให้บริการระหว่าง 9:00 น. ถึง 18:00 น. ของทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์ 

ชุดโซลูชั่น Security Enterprise Pack มีให้เลือกให้ใช้งานระยะเวลา 1, 3 และ 5 ปีตามความเหมาะสมกับระบบและตามความต้องการของแต่ละองค์กร

นายอภิชาติ เจิมประไพ ผู้จัดการประจำประเทศไทยแห่งบริษัท ไซเซล (ไทยแลนด์) จำกัดกล่าวว่า “ไซเซลพบว่าร้อยละ 30 ของธุรกิจเอสเอ็มอีในสหรัฐอเมริกาไม่สามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้อีกหลังจากถูกอาชญากรไซเบอร์โจมตี  ดังนั้น Security Enterprise Pack จะช่วยปลดล็อคเรื่องความกังวลในการลงทุนในระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไซเบอร์ขององค์กรเอสเอ็มอีในประเทศไทยในสภาวะปัจจุบันที่องค์กรขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญด้านไอที ไซเซลช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัย ลดความยุ่งยากและต้นทุน สามารถมีมาตรฐานการดำเนินงานและตอบรับข้อกำหนดของพรบ.คอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นได้ทันที”  

หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ http://SecurityEnterprisePack.zyxel.co.th

###

เกี่ยวกับไซเซล 

ไซเซลให้ความสำคัญในเรื่องนวัตกรรม เทคโนโลยีและบริการที่สร้างลูกค้าเป็นหลัก ไซเซลได้เชื่อมโยงผู้คนเข้ากับโลกของอินเทอร์เน็ตมาเกือบ 30 ปี  ทั้งนี้ ศักยภาพในการประยุกต์และสร้างสรรค์เทคโนโลยีด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายได้ส่งให้ไซเซลเป็นองค์กรชั้นแนวหน้าของผู้ที่สร้างการเชื่อมต่อให้กับโทรคมนาคม ผู้ให้บริการ องค์กรธุรกิจและผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป 

ไซเซลมีความแข็งแกร่งในธุรกิจการสื่อสาร และมีความสำเร็จทั่วโลกที่โดดเด่น ยากที่ใครจะตามทัน อันได้แก่   

  • ให้บริการในตลาด 150 ประเภทของตลาดทั่วโลก
  • มีพันธมิตรมากกว่า 1,500 รายทั่วโลก
  • สร้างการเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยอุปกรณ์มากกว่า 100 ล้านชิ้น 
  • ช่วยให้ธุรกิจกว่า 700,000 แห่งทำงานได้อย่างชาญฉลาดขึ้นด้วยโซลูชั่นจากไซเซล 

ในวันนี้ ไซเซลช่วยสร้างเครือข่ายแห่งอนาคต เสริมศักยภาพ ตอบสนองความต้องการของสถานทำงานชั้นนำ ซึ่งเป็นการเพิ่มพลังให้แก่ผู้คนในด้านการทำงาน การดำเนินชีวิต และยามสันทนาการ ทั้งนี้ ไซเซลคือพันธมิตรด้านการเชื่อมโยงเครือข่ายของท่าน

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …