อัฟวาแลนท์ เปิดตัว Digital Maker Platform บนคลาวด์ครั้งแรกในอาเซียน

อัฟวาแลนท์ เปิดตัว Digital Maker Platform บนคลาวด์  โดยชูฟีเจอร์ใหม่ของ ONEWEB เรียกว่า AppSpace รองรับการขับเคลื่อนธุรกิจยุค “Maker Generation” และช่วยลดค่าใช้จ่าย-เวลาในการพัฒนาบริการใหม่ที่ภาคธุรกิจมีการแข่งขันสูง  พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเจาะตลาดเอ็นเตอร์ไพร์ทขนาดกลาง  เอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ คาดสิ้นปีโต 200 เปอร์เซ็นต์

นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทย และเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก CMMI  เปิดเผยว่า จากข้อมูลของการ์ทเนอร์ระบุว่าองค์กรธุรกิจต่างๆ มีทิศทางและเทรนด์มุ่งไปสู่คลาวด์และ Low Code ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟท์แวร์ด้วยเวอร์ชวลไลเตชั่นแทนการเขียนโค๊ด ส่งผลให้การเติบโตของการใช้บริการบนคลาวด์ในรูปแบบ aPaas (application Platform as a Service) และ  iPaaS (Integration Platform as a Service) เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และคาดการณ์ว่าภายในปี 2021 ซอฟท์แวร์บนระบบคลาวด์จะเติบโตอยู่ที่ 59เปอร์เซ็นต์  ส่วนซอฟท์แวร์บนระบบดาต้าเซ็นเตอร์แบบเดิมลดลง 2.6 เปอร์เซ็นต์  นอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2024 จำนวน 65 เปอร์เซ็นต์ของแอพพลิเคชั่นจะถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี Low Code หรือ No Code

จากเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่ยุคดิจิทัล ส่งผลให้การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจปัจจุบันก้าวข้ามยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นมาแล้ว  และกำลังเข้าสู่ยุค Make Generation เป็นยุคที่ทุกองค์กรต้องสร้างนวัตกรรมอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย Maker สามารถพัฒนาได้เองโดยใช้แพลทฟอร์มที่ง่าย สะดวก ตอบโจทย์ และทำงานได้ครอบคลุม นับเป็นความท้าทายที่สำคัญขององค์กรในปัจจุบันที่จะต้องปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต้องเลือกใช้บริการแพลทฟอร์มที่จะผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมได้อย่างยั่งยืน  ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ อัฟวาแลนท์ในปีนี้ 

ล่าสุดบริษัทฯ เปิดตัว Digital Maker Platform บนคลาวด์  ซึ่งเข้ามาตอบโจทย์ทุกกลุ่มธุรกิจตั้งแต่ระดับเอ็นเตอร์ไพร์ซ องค์กรขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งกลุ่มสตาร์ทอัพ  ทั้งนี้ได้พัฒนาฟีเจอร์ของแพลตฟอร์ม ONEWEB ที่เป็นการสร้างประสบการณ์การพัฒนาที่สมบูรณ์ (Complete Development Experience) ที่สามารถปฏิรูปความคิดของคน ในองค์กรให้ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างครอบคลุม  สำหรับฟีเจอร์ใหม่ ONEWEB” เรียกว่า AppSpace ซึ่งมีจุดเด่นที่จะช่วยพัฒนาแอพพลิเคชั่นได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีระบบการจัดการและควบคุมกระบวนการการพัฒนาซอฟท์แวร์บนคลาวด์อัตโนมัติ  ลดเวลาการบริหารจัดการซอฟท์แวร์ที่พัฒนาบนคลาวด์ลงกว่าเดิม 6 เท่า  เพื่อนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ  นับเป็นการสร้างระบบนิเวศน์ (Ecosystem) ในการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ของอุตสาหกรรมต่างๆ กลุ่มธนาคาร การประกัน อุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ  นอกจากนี้จะเป็นการขยายฐานลูกค้าเดิมจากกลุ่มคอร์ปอเรท มายังกลุ่มลูกค้าขนาดกลาง เอสเอ็มอี และกลุ่มสตาร์ทอัพ โดยชูบริการบนคลาวด์

“เรามั่นใจว่า “ONEWEB”  เข้ามาตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากร  เนื่องจากการพัฒนาคนต้องใช้เวลาและค่าใช้จ่ายสูง ทำให้องค์กรธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งการให้บริการของฟีเจอร์ใหม่นี้ทำงานบนคลาวด์ เป็นกลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตและขยายฐานลูกค้าของบริษัทฯ ในปีนี้   โดยกลุ่มลูกค้าธุรกิจเอ็นเตอร์ไพร์ทขนาดกลางกับเอสเอ็มอี  และกลุ่มสตาร์ทอัพ ที่ใช้บริการ ONE WEB on Cloud  คาดเติบโตในสิ้นปีนี้อยู่ที่ 200 เปอร์เซ็นต์ และในปี 2020 จะเพิ่มขึ้นอีก 200เปอร์เซ็นต์ โดยมีปัจจัยจากดีมานด์การใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้นของภาคธุรกิจ  สำหรับฐานลูกค้าเดิมของบริษัทฯจะเป็นกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่มีสัดส่วนอยู่ที่ 80 เปอร์เซ็นต์  ทั้งนี้จากการขยายฐานลูกค้าและการเปิดฟีเจอร์ใหม่คาดจะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโต 20 เปอร์เซ็นต์โดยรวม ”

ดังนั้นทิศทางและปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการแข่งขันและพัฒนารูปแบบการให้บริการของผู้ประกอบการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจและภาครัฐ  ซึ่งจะเห็นได้ชัดจากการให้บริการกลุ่มธนาคาร แต่เดิมต้องพึ่งสาขาให้บริการจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันบริการรูปแบบโมบายแบงค์กิ้ง ที่สร้างความสะดวกสบายในการใช้งานและก็ไม่ต้องไปธนาคารสาขาอีกด้วย  นอกจากนี้กลุ่มการให้บริการของธุรกิจประกันภัย  และโรงพยาบาลมีการพัฒนาระบบการให้บริการที่เพิ่มความสะดวกและผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น  เช่น  การแจ้งเคลม  การนัดแพทย์  เป็นต้น  อีกส่วนหนึ่งของการทำงานของมูลนิธิต่างๆ เทคโนโลยีทำให้การบริจาคเงินทำบนแอพพลิเคชั่นและคลาวด์ได้  ทั้งนี้จากการแข่งขันในภาคธุรกิจที่เข้มข้นการขับเคลื่อนธุรกิจโดยใช้นวัตกรรมเทคโนฯ  เพื่อชิงความเป็นหนึ่งในด้านการตลาดและยังช่วยส่งเสริมประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มผลกำไรและรายได้ให้กับลูกค้าอีกด้วย

“อย่างไรก็ตามการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่รวดเร็วนั้น ก่อให้เกิดเป็นคอมมูนิตี้  “Maker Generation”  ที่ทุกฝ่ายต้องหันมาพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเองโดยนำเอาประสบการณ์และความคิดสร้างสรรค์มาใช้บนแพลทฟอร์มที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อัฟวาแลนท์ เชื่อมั่นในศักยภาพด้านเทคโนโลยีของบริษัทที่จะเป็นฟันเฟื่องสำคัญสนับสนุนภาคธุรกิจและภาครัฐของประเทศไทย รองรับการแข่งขันในตลาดโลกและสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้เศรษฐกิจประเทศ” นายอัครพล บุญวรเศรษฐ์ กล่าวทิ้งท้าย

###

เกี่ยวกับบริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด

บริษัท อัฟวาแลนท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์โซลูชั่นและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มชั้นนำของประเทศไทย และเป็นบริษัทไทยรายแรกที่ได้รับมาตรฐานระดับโลก ONEWEB ซึ่งเป็น ‘Digital Platform’ ที่สามารถปฏิรูปความคิดของคน ในองค์กรให้ออกมาเป็นแอพพลิเคชั่นและสามารถตอบโจทย์การใช้งานของบุคลากรในองค์กรได้อย่างครอบคลุม มั่นคงและยั่งยืน ทั้งยังสามารถออกแบบและพัฒนา Application ของตัวเองเพื่อใช้ในการแข่งขันทำธุรกิจอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและปรับปรุงระบบในระยะยาวอีกด้วย  จากประสบการณ์และความสำเร็จตลอดระยะเวลา 17  ปี บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทุกระดับตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ในกลุ่มธุรกิจทางด้านการเงินและธนาคาร ธุรกิจประกันภัยและประกันชีวิต ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจค้าปลีก หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจต่างๆ  จนถึงองค์กรขนาดกลางและกลุ่มสตาร์ทอัพที่มีไอเดียธุรกิจใหม่ สามารถนำแพลตฟอร์มไปใช้งานได้

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …