เปิดตัว Blockchain Centre Bangkok ศูนย์การเรียนด้านเทคโนโลยี อันดับที่ 16 ของโลก

Blockchain Centre Global ได้จัดตั้ง Blockchain Centre Bangkok หรือศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีแห่งที่ 16 ขึ้น ณ กรุงเทพฯ, ประเทศไทย ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯแห่งแรกของไทย โดยจัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการขึ้น ณ The House of Sathorn ภายในงานได้รับเกียรติจากมร. แซม ลี (Sam Lee) ผู้ก่อตั้ง Blockchain Global คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช ผู้ก่อตั้ง Blockchain Centre Bangkok รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Austrade และ UK Trade รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

Blockchain Centre เป็นศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรแห่งแรกของโลก ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมมือกันกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งลงทุนด้านการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาการศึกษาด้านบล็อกเชน (Blockchain) มาเป็นเวลาหลายปี โดยมีความเชื่อมั่นใน “Community First” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมผลักดันเทคโนโลยีบล็อกเชนให้เติบโต และเป็นที่รู้จักในระดับสากล อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมบล็อกเชนอีกด้วย ในปัจจุบัน Blockchain Centre ได้ขยายเครือข่ายไปทั่วโลก เช่น จีน ออสเตรเลีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา แคนาดา รัสเซีย มาเลเซีย ลิทัวเนีย มอนเตเนโกร โคลัมเบีย และประเทศไทย ซึ่งเป็นสาขาล่าสุดของโลก

โดย Blockchain Centre ทุกสาขาทั่วโลก รวมทั้ง Blockchain Centre Bangkok นั้น มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน โดยมีรูปแบบการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกัน และได้รับการยอมรับในระดับสากล ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ

1) Education & Training การสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนสำหรับคนทุกเพศทุกวัย 

2) Community & Event การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นแหล่งพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ของคนในอุตสาหกรรมบล็อกเชนและดิจิทัล ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 

3) Talent Pool เป็นแหล่งที่รวบรวมกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีบล็อกเชน เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยี

4) Incubator Program เราพร้อมที่จะสนับสนุนและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการศูนย์บ่มเพาะด้านการพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชน ได้พบกับ Experts Mentors และนักลงทุนต่างๆ จากทั่วโลก ในปัจจุบันได้สนับสนุนโครงการต่างๆ จนสำเร็จไปแล้วกว่า 200 โครงการทั่วโลก 

5) Cross-Border Collaboration เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีบล็อกเชน ร่วมกับเครือข่าย Blockchain Centre อีก 15 แห่งทั่วประเทศ

คุณรัชชต เศรษฐ์วรเดช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Blockchain Centre Bangkok กล่าวว่า “ในปัจจุบันวิถีชีวิตของมนุษย์เราเติบโตและถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและยังมีคนไทยอีกมากที่ไม่มีโอกาสได้เรียนรู้หรือนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเราจึงจัดตั้ง Blockchain Centre Bangkok ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาและความรู้ที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนแห่งแรกใน     ประเทศไทยที่เปิดให้บุคคลทั่วไปทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพที่สนใจได้มีพื้นที่เรียนรู้ในเทคโนโลยี    บล็อกเชนโดยมีเนื้อหาและรูปแบบการสอนเดียวกันกับ Blockchain Centre ใน 15 แห่งทั่วโลกปัจจุบันเราได้ร่วมมือกับ Glowfish เป็น Community Space ที่เปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้พื้นที่จัดกิจกรรมหรือทำงานร่วมกันพร้อมสนับสนุนพื้นที่ที่เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมของ Blockchain Centre Bangkok ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า Blockchain Centre Bangkok จะส่งเสริมการศึกษาและการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายระบบนิเวศด้านบล็อกเชนในประเทศไทย (Thailand Blockchain Ecosystem) ให้เกิดความร่วมมือกับกับนานาประเทศแบบไร้พรมแดน

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 Blockchain Centre เป็นที่ปรึกษาและวางรากฐานการสร้างเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่สามารถนำมาใช้ได้ตั้งแต่ชุมชนเล็กๆ ไปจนถึงหน่วยงานภาคอุตสาหกรรมของรัฐบาลท้องถิ่น และหน่วยงานกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีบล็อกเชน ที่ผ่านมามีผู้ได้รับการอบรมจาก Blockchain Centre มากกว่า 50,000 คน ทั้งผ่านหลักสูตรการศึกษา งานประชุมระดับนานาชาติ และกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังสร้างระบบนิเวศบล็อกเชนโดยเน้นที่การศึกษาเป็นหลัก เพื่อสร้างการรับรู้ในสังคมอุตสาหกรรมบล็อกเชนและเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมทั้งพัฒนาโครงการ CSR ร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและสถานกงสุล เพื่อให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคมสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ดีขึ้นผ่านเทคโนโลยี Blockchain อีกด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่  www.blockchaincentre.global Facebook: BlockchainCentreBangkok หรือโทร. 086-387-6554 

###

About naruethai

Check Also

ETDA โชว์ผลงานเด่น ปี 63 พร้อมเผยก้าวต่อไป ตั้งเป้าภายในปี 65 พาคนไทย Go Digital with ETDA ครอบคลุมบริการดิจิทัลที่สำคัญ ทุกคนเชื่อมั่นและเข้าถึงได้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดงาน “Go Digital with ETDA” โชว์ผลงานเด่นปี 63 และนโยบายก้าวต่อไปในอนาคต กับภารกิจสำคัญที่จะพาคนไทยโกดิจิทัลไปกับเอ็ตด้า ด้วยการส่งเสริมและพัฒนาบริการพื้นฐานด้านดิจิทัล (Common …

บทสรุปปาฐกถา “Roadmap ไทย ขับเคลื่อน EV” โดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ภาครัฐให้ความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยานยนต์ไฟฟ้า และกระตุ้นให้คนไทยเห็นถึงความสำคัญ ความจำเป็น และประโยชน์จากการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการลดมลพิษในอากาศในระยะยาว ซึ่งประเด็นการปล่อยมลพิษของรถยนต์สันดาปภายใน ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือก เกิดเทคโนโลยียานยนต์ใหม่ๆ รวมถึงการออกกฎหมายควบคุมมลพิษจากยานยนต์เกิดขึ้น ดังจะเห็นได้จากกำหนดค่าไอเสียที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่มลรัฐแคลิฟอร์เนียที่มีการกำหนดค่ามาตรฐานการปล่อยมลพิษของตัวเอง เพื่อควบคุมและแก้ปัญหามลพิษ รวมไปถึงภูมิภาคอื่นๆ อย่างเช่นในประเทศในกลุ่มยุโรปก็ได้มีการออกมาตรฐานการปล่อยมลพิษของยานยนต์อย่าง มาตรฐานยูโร …