ไดเมนชั่น ดาต้า สร้างมาตรฐานระดับสากล “CMMI-Dev ML3” ตอกย้ำความมั่นใจลูกค้าองค์กร

กรุงเทพ, 07 มิถุนายน 2562 – บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย บริษัทระดับโลกซึ่งให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งจัดจำหน่าย ติดตั้ง ให้คำปรึกษา พัฒนาระบบซอฟต์แวร์ และ การให้บริการ Outsourcing ทางไอทีในระบบ Digital Infrastructure & Business, Cyber Security, Hybrid IT & Cloud, Digital Workplace & Customer Experience รวมถึง Robotic Automation Process & Big Data Analytics ให้กับองค์กรต่างๆ ในประเทศไทย 

โดยผ่านการรับรองตามมาตรฐาน CMMI* ในการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้เพื่อปรับปรุงกระบวนการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ขององค์กร รวมถึงพัฒนาคุณภาพของงาน ลดความผิดพลาด ลดเวลาการทำงาน และการติดต่อสื่อสารของทีมงาน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ และทีมงานที่ทำการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยเฉพาะงานในการพัฒนาซอฟต์แวร์ทางด้าน Digital Transformation ที่มีความหลากหลายทั้ง platform และเทคนิค รวมถึงการทำงานที่มีความเกี่ยวโยงกับ Business Operation สูง ทั้งในแง่ของกลยุทธ์ความเร็วในการ go to market ความซับซ้อนของธุรกิจลูกค้าที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องรวดเร็ว โดยเป้าหมายคือการเน้นไปที่ผลลัพธ์ และคุณภาพของงานให้มีระเบียบตามมาตรฐาน และ สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนกระบวนการทำงาน เพื่อเกื้อหนุนในการดูแลระบบให้ลูกค้าดียิ่งๆ ขึ้น

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งที่บริษัทไดแมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย ได้พัฒนาทีมงาน และกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าตามมาตรฐานสากล CMMI* ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก โดยบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทยได้รับการประเมิน CMMI Dev ในระดับ 3 บ่งชึ้ให้เห็นว่าบริษัทไดเมนชั่น ดาต้า นั้นมีกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ อาทิเช่น มีกระบวนการทำงานที่ถูกอธิบายไว้อย่างชัดเจน เข้าใจได้เป็นอย่างดี ทั้งในแง่กระบวนการ เครื่องมือ และรายละเอียดการทำงาน ซึ่งทางไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทย ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาโดยตลอด

ทั้งนี้การผ่านการประเมิน CMMI for Development Maturity Level 3 ของไดเมนชั่น ดาต้า ประเทศไทยในครั้งนี้เป็นผลมาจากความมุมานะและทุ่มเทเพื่อการพัฒนามาโดยตลอด 1 ปีที่ผ่านมา นับเป็นเครื่องชี้วัดและการันตีมาตรฐานการพัฒนากระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ของ ไดเมนชั่น ดาต้า ว่ามีการให้บริการและการพัฒนาการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับลูกค้ามากขึ้น อีกทั้งยังถือเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพาร์ทเนอร์และผู้ร่วมธุริจของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เนื่องจากกระบวนการทำงานที่เป็นไปตามมาตรฐาน CMMI* นี้ยังช่วยให้ทีมงานสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนดการที่วางแผนไว้ ส่งผลให้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนการ ดำเนินไปตามกรอบเวลาที่วางไว้ได้อย่างแม่นยำ

*CMMI : ย่อมาจาก Capability Maturity Model Integration เป็นมาตรฐานครอบคลุมกระบวนการด้านการพัฒนางาน ซึ่งเป็นมาตรฐานในการปรับปรุงคุณภาพซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล  ผู้กำหนดมารตฐานนี้คือ สถาบันวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอน สหรัฐฯ โดยในการประเมินมาตรฐานของ CMMI มีอยู่ทั้งหมด 5 ระดับซึ่งใช้บ่งบอกถึงวุฒิภาวะของกระบวนการองค์กรว่ามีความสามารถอยู่ในระดับใด คือ 

1) ระดับที่ 1 เป็นระดับเริ่มต้นที่ไม่เน้นกระบวนการ มุ่งให้งานสำเร็จเท่านั้น

2) ระดับที่ 2  เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการโดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการโครงการ

3) ระดับที่ 3 เป็นระดับที่มีการกำหนดกระบวนการโดยครอบคลุมการทำงานถึงในระดับองค์กร 

4) ระดับที่ 4 เป็นระดับที่มีการนำหลักการจัดการเชิงปริมาณเข้ามาช่วยในบริหารจัดการให้องค์กรสามารถคาดการณ์ผลการดำเนินงานได้ 

5) ระดับที่ 5 เป็นระดับที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงกระบวนการ โดยมุ่งวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการหรือมองหานวัตกรรมใหม่ๆ ในการพัฒนาให้กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

###

เกี่ยวกับบริษัทไดเมนชั่น ดาต้า

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและยืนหยัดในความเป็นผู้นำระดับโลก โดยนำเสนอสินค้าและบริการที่ทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในทุกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำ และมอบข้อมูลเชิงลึกอันเป็นประโยชน์ในการปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล สำนักงานใหญ่ของบริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า ตั้งอยู่ที่นครโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้ มีพนักงานรวม 28,000 คนในสำนักงานซึ่งกระจายอยู่ 47 ประเทศทั่วโลก บริษัทได้รวบรวมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของผู้นำในตลาดและผู้สร้างนวัตกรรมในตลาดเฉพาะกลุ่ม พร้อมให้บริการที่เป็นเลิศ ทั้งในด้านการให้คำปรึกษา บริการด้านเทคนิค และการสนับสนุนแบบครบวงจรให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำมากมาย

บริษัท ไดเมนชั่น ดาต้า เป็นสมาชิกของกลุ่มธุรกิจ NTT Group ดูข้อมูลที่ http://www.dimensiondata.com 

เกี่ยวกับสถาบัน CMMI

CMMI Institute เป็นองค์กรที่เป็นผู้กำหนดมาตรฐาน CMMI ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานในการพัฒนากระบวนการทำงานที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งกรอบมาตรฐานการทำงานดังกล่าวจะช่วยเป็นแนวทางให้องค์กรสามารถดำเนินงานกระบวนการทำงานขององค์กรเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย CMMI Institute จะจัดเตรียมเครื่องมือและให้สนับสนุนสำหรับองค์กรในการวัดระดับความสามารถหรือระดับวุฒิภาวะขององค์กรด้วยการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานกับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …