ถึงเวลาเปลี่ยน โอเพ่น เทคโนโลยี = ความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ ติดตั้ง ณ องค์กรของท่าน

เทคโนโลยีระบบเปิด สร้าง วัฒนธรรมแบบเปิด สร้าง องค์กรแบบเปิด
ใช้กับแอปพลิเคชั่นใดก็ได้ | ทุกอุตสาหกรรม | ไม่ต้องล็อก-อิน

ตลอดเวลากว่า 25 ปีแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดดของเร้ดแฮท ผู้นำด้านโอเพ่นซอร์สซอฟต์แวร์ระดับโลก เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่า โอเพ่นซอร์สเป็นเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานร่วมกันในการปลดล็อคศักยภาพทางธุรกิจให้กับทุกวงการทั้งในปัจจุบันและอนาคต ไม่ว่าจะเป็นบริการด้านการเงิน โทรคมนาคม ไปจนถึงภาครัฐ โอเพ่นซอร์สยังเป็นพลังขับเคลื่อนเบื้องหลังเทรนด์สำคัญทางเทคโนโลยีต่างๆ เช่น คลาวด์ และ คอนเทนเนอร์ ผลสำรวจ Linux Foundation’s Global Survey ระบุว่า 76% ของระบบคลาวด์สร้างจากเทคโนโลยีโอเพ่นซอร์ส

เร้ดแฮทเป็นบริษัทด้านโอเพ่นซอร์สรายแรกของโลกที่มีรายได้ถึงระดับ 2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ นับเป็นการ “เปลี่ยน” อย่างมหาศาลนับแต่ก่อตั้งมาเมื่อปี 1993 และในปีนี้มีรายได้แตะระดับ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ (Revenue $3 billion annual run rate in 2018) ปัจจุบัน ธุรกิจของเร้ดแฮทมีสามกลุ่มใหญ่ คือ 1) ลีนุกซ์ (Linux) และแพลตฟอร์มระบบ  คลาวด์ ซึ่งให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮบริดคลาวด์ที่แสนจะคล่องตัว 2) แพลตฟอร์มคูเบอร์เนติส (Kubernetes) สำหรับคอนเทนเนอร์ ซึ่งใช้งานสำหรับองค์กรที่มาพร้อมบริการด้านมิดเดิ้ลแวร์สำหรับนักพัฒนา 3) โซลูชั่นด้านการบริหารจัดการและระบบอัตโนมัติ เพื่อเสริมให้ผลิตภัณฑ์ของเร้ดแฮทพร้อมนำไปใช้งานได้ง่ายและทันที

นอกจากให้บริการเทคโนโลยีด้านโอเพ่นซอร์สแล้ว เร้ดแฮทยังมุ่งมั่นสนับสนุนทุกภาคส่วนทั่วโลกให้ใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์สให้มากที่สุด โดยได้เปิดตัว เร้ดแฮท โอเพ่น อินโนเวชั่น แล็บ (Red Hat Open Innovation Labs) 3 แห่งในเมืองบอสตัน ลอนดอน และล่าสุดที่ประเทศสิงค์โปร์ เมื่อปีที่ผ่านมา

Red Hat Open Innovation Labs ให้บริการในฐานะ นวัตกรรมบริการ นำเสนอวัฒนธรรมแบบเปิดของเร้ดแฮทให้กับลูกค้า (Red Hat Open Source Culture) ให้บริการสองรูปแบบ คือรูปแบบที่อยู่ในสถานที่ตั้งคือแล็บทั้งสามแห่งที่ได้เปิดไปแล้ว และจะเปิดตามมาอีกในหลายภูมิภาค และรูปแบบที่เรียกว่าป๊อบ-อัป แล็บ (pop-up labs) ทั้งนี้ 85% ของบริการอยู่ในรูปแบบ pop-up labs ซึ่งทำการอยู่ ณ ที่ทำการของลูกค้าที่ใช้บริการ โดยลูกค้าเพียงเตรียมพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ไว้เท่านั้น เร้ดแฮทจะส่งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยปรับเปลี่ยนกระบวนการให้เป็นวัฒนธรรมการทำงานแบบเปิด ในลักษณะเจ้าหน้าที่ของลูกค้า 1 คน ต่อผู้เชี่ยวชาญของเร้ดแฮท 1 คน (Pair Personnel = 1:1) ใช้เวลาประมาณ 12 สัปดาห์ โดยแบ่งเป็นช่วง pre-work ประมาณ 1 วัน ช่วง residency ประมาณ 4-8 สัปดาห์ และช่วง post-residency ประมาณ 4 สัปดาห์

Open Innovation Labs เป็นปรากฏการณ์ในการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่น ด้วยการนำทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาทำงานร่วมกัน มีส่วนร่วมในการพัฒนาเทคโนโลยีขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานระดับใด ไม่ว่าจะมีความต้องการที่แตกต่างกันอย่างไร เป็นการเปลี่ยนนวัตกรรมในการทำงาน ให้นำความต้องการ ความท้าทาย ความเชี่ยวชาญ และความคิดริเริ่ม มารวมกันเพื่อสร้างโซลูชั่นสู่ความสำเร็จ ให้สามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์/บริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสี่ยง ได้รับผลตอบแทนการลงทุนเพิ่มขึ้นและเร็วขึ้น ทั้งยังสร้างทีมที่พึ่งพาตนเองได้ภายในองค์กร มีการเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง สามารถทดสอบและพัฒนาได้ตลอดเวลาอย่างคล่องตัวซึ่งเป็นแนวทางการทำงานแบบใหม่

ปัจจุบ้นมีผู้ใช้บริการแล็บแล้วทั้งจากภาคการเงิน โทรคมนาคม องค์กรธุรกิจ และภาครัฐ สำหรับในอาเซียนภาครัฐของประเทศมาเลเซียกำลังจะใช้บริการ Residency Programs เป็นแห่งแรก ในขณะที่ประเทศอินเดีย ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย มีการใช้บริการในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน

สำหรับบริการด้านโอเพ่นซอร์สในประเทศไทย ทรูมันนี่ ซึ่งเป็นบริการแพลตฟอร์มการชำระเงินของแอสเซนด์ มันนี่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 30 ล้านคนผ่านบริการชำระเงินอี-วอลเล็ต และผ่านเครือข่ายตัวแทน 50,000 ราย ได้ใช้บริการ Red Hat OpenShift Container Platform เพื่อสร้างแอปพลิเคชั่น เพื่อเป็นโฮสต์ และปรับขยายแอปพลิเคชั่นบนระบบไฮบริดคลาวด์และมัลติคลาวด์ให้ได้เร็วขึ้น ใช้ Red Hat Ansible Automation และ Red Hat Satellite เพื่อให้บริการด้านการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และการเตรียมสร้างโครงสร้างพื้นฐานอัตโนมัติให้แก่สภาพแวดล้อมทั้งหมดอย่างครอบคลุม

เร้ดแฮทให้ความสำคัญกับธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนอย่างมาก โดยการจัดตั้งโซนการบริหารงานใหม่เรียกว่า Red Hat Asian GEMs (growth and emerging markets) ประกอบด้วยประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ + ไต้หวัน + ฮ่องกง และในปีนี้ได้เพิ่มประเทศเกาหลีเข้ามาในกลุ่มด้วย เหตุผลที่รวมภูมิภาคใหม่เพื่อบริหารงานนี้เนื่องจากเร้ดแฮทมองเห็นว่ากลุ่มประเทศเหล่านี้เป็นตลาดดาวรุ่งที่มีความต้องการและเติบโตต่อเนื่อง และเมื่อรวมกลุ่มกันบริหารแล้วจะสามารถทำความเข้าใจสังคม ธุรกิจ และวัฒนธรรมทางความคิดของประเทศในกลุ่มนี้ซึ่งมีความสอดคล้องกัน เพื่อให้บริการ ให้คำแนะนำได้เหมาะสมยิ่งขึ้น

โอเพ่นซอร์ส คือ ซอฟต์แวร์ที่สามารถนำไปใช้งาน ศึกษา ปรับปรุง และเผยแพร่ได้อย่างเสรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เป็นซอฟต์แวร์ที่เปิดเผยซอร์สโค้ดหรือรหัสต้นฉบับ และสาธารณะสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ตามข้อตกลงยินยอมเกี่ยวกับสิทธิ ก่อให้เกิดการร่วมมือกันอย่างไร้ขอบเขต และเป็นแหล่งกำเนิดของนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

###

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …