เดลล์ อีเอ็มซี เพิ่มขีดความสามารถการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เล็งช่วยลูกค้าให้สามารถปกป้องและจัดการข้อมูลในโลกแห่งมัลติ-คลาวด์ได้ดียิ่งขึ้น

Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance สำหรับการปกป้องข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยต้นทุนต่ำที่สุด

เนื้อข่าวโดยสรุป

  • เดลล์ อีเอ็มซียังคงเดินหน้าสร้างนวัตกรรมและพัฒนาอุปกรณ์เพื่อการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่ดีที่สุด (best-in-class) อย่างต่อเนื่อง ทั้ง Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance – IDPA
  • Cloud Tier และ Cloud DR ตลอดจน Data Domain Virtual Edition รองรับและสนับสนุนการทำงานของผู้ให้บริการพับบลิค คลาวด์มากยิ่งขึ้น
  • ช่วยให้สามารถปฏิบัติการกู้คืนได้เร็วขึ้นถึงสองเท่าครึ่ง และเรียกคืนได้เร็วขึ้นจากคลาวด์ถึงสี่เท่าด้วยประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น
  • มอบความยืดหยุ่นในการปกป้องข้อมูลระดับองค์กรสำหรับองค์กรขนาดกลางและสำนักงานระยะไกล (remote offices)

เดลล์ อีเอ็มซี ประกาศเพิ่มขีดความสามารถใหม่ให้กับสายผลิตภัณฑ์ Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance – IDPA สตอเรจสำหรับการปกป้องข้อมูลขององค์กร ที่ออกแบบมาเพื่อมอบความยืดหยุ่นและมูลค่าให้กับองค์กรที่ขยายขีดความสามารถในการรองรับการทำงานร่วมกับมัลติ-คลาวด์ไปจนถึงประสิทธิภาพการทำงานที่ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงดังกล่าวยังช่วยให้องค์กรธุรกิจขนาดกลางและสำนักงานระยะไกลขององค์กรขนาดใหญ่มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในการรับการปกป้องคุมครองข้อมูลในระดับเดียวกับหน่วยงานเอนเทอร์ไพรซ์ขนาดใหญ่

จากข้อมูลของไอดีซี 92 เปอร์เซ็นต์ขององค์กรธุรกิจต่างอยู่ในสภาพแวดล้อมการทำงานบนระบบคลาวด์ ขณะที่ 64 เปอร์เซ็นต์ตอบรับการทำงานบนมัลติ-คลาวด์ และด้วยการผสมผสานคลาวด์ที่แตกต่างเข้าด้วยกัน การปกป้องคุ้มครองข้อมูลในทุกเวิร์กโหลดในขณะที่การปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยกลายเป็นความท้าทายที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรหลายแห่ง ในความเป็นจริง จากการศึกษาที่จัดทำโดยไอดีซีสำหรับเดลล์ อีเอ็มซี การให้การสนับสนุนข้ามผ่านระบบคลาวด์คือสิ่งที่ยังไม่พอเพียงในการปกป้องข้อมูลในการปฏิรูปทางด้านไอทีที่เป็นที่ตระหนักสูงสุด เดลล์ อีเอ็มซีตระหนักถึงความท้าทายนี้และเดินหน้าในการขยายขีดความสามารถของอุปกรณ์ในการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าให้สามารถลดความเสี่ยง พร้อมทั้งปกป้องทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดซึ่งก็คือดาต้าในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมัลติ-คลาวด์

ความสามารถด้านมัลติคลาวด์

ระบบปฏิบัติการ Data Domain OS 6.2 และ IDPA 2.3 ช่วยให้ลูกค้ามีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการขยายการปกป้องข้อมูลไปยังพับบลิค คลาวด์ ด้วย Cloud Tier ที่ปรับปรุงเพื่อรองรับทั้ง Google Cloud Platform และ Alibaba Cloud ดังนั้นจึงช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการเก็บข้อมูลในระยะยาว นี่คือส่วนเสริมเพื่อรองรับแพลตฟอร์มที่ให้บริการอยู่แล้วทั้ง AWS Microsoft Azure Dell EMC Elastic Cloud Storage ไปจนถึง Virtustream Ceph IBM Cloud Open Storage AWS Infrequent Access  Azure Cool Blob และ Azure Government Cloud นอกจากนี้เครื่องมือประมาณการพื้นที่ว่างใหม่สำหรับ Cloud Tier ช่วยให้การจัดการความจุมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในสถานที่และพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์

เดลล์ อีเอ็มซียังรองรับผู้ให้บริการพับบลิค คลาวด์สำหรับ Data Domain Virtual Edition (DD VE) เพื่มขึ้นด้วย ซึ่งให้การปกป้องข้อมูลด้วยการกำหนดโดยซอฟต์แวร์ (software defined data protection) ทั้งระบบคลาวด์ภายในองค์กร (on-premises) และบนพับบลิค คลาวด์ ต่อไปยัง AWS GovCloud  Azure Government Cloud และแพลตฟอร์ม Google Cloud ซึ่งส่วนนี้ได้เสริมเข้าไปยังแพลตฟอร์มที่รองรับ AWS S3 และ Azure Hot Blob เรียบร้อยแล้ว ช่วยให้ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้รับการปกป้องในระดับเดียวกันภายในสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่กำลังเติบโตตามที่ได้รับจากอุปกรณ์ Dell EMC

นอกจากนี้ การกู้คืนความเสียหายจากคลาวด์ (Native Cloud Disaster Recovery) ยังพร้อมรองรับการทำงานของ IDPA ทั้งตระกูล ช่วยให้ลูกค้าทำให้ลูกค้าสามารถ failover ในอัตราค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพไปยังสภาพแวดล้อมคลาวด์ในแบบ end-to-end orchestration ลูกค้าไม่จำเป็นต้องแบกรับค่าใช้จ่ายและการจัดการด้านการตั้งค่าและการบำรุงรักษาไซท์สำรองเพื่อการกู้คืนระบบ อีกทั้งยังสามารถ failover ไปยังพับบลิค คลาวด์ได้อย่างง่ายดายในกรณีของที่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติและการ failback เมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข ด้วยการขยายเพิ่มเติม Data Domain และ IDPA models ทั้งหมดรองรับ AWS รวมไปถึง VMware Cloud on AWS และ Microsoft Azure for Cloud Disaster Recovery

องค์กรธุรกิจจะได้รับความสบายใจจากการที่อุปกรณ์การปกป้องคุ้มครองข้อมูลของเดลล์ อีเอ็มซี ให้ทั้งความทันสมัย ทั้งยูสเซอร์ อินเทอร์เฟสที่ง่ายต่อการจัดการ นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบยังสามารถจัดการอุปกรณ์ Data Domain และ DD VE พร้อมๆ กันได้อย่างง่ายดาย ทั้งแบบ on-premises หรือบนพับบลิค คลาวด์ จากยูสเซอร์ อินเทอร์เฟสเดี่ยวด้วย Data Domain Management Center

ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

การอัพเดตที่เกิดขึ้นสำหรับตระกูล IDPA ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นสำหรับ Instant Access รวมทั้งกู้คืนทันทีด้วยแคชข้อมูล (data cache) ที่ได้รับการปรับปรุงที่ส่งผลต่อข้อมูลทั้อินพุท/เอาท์พุทต่อวินาที (IOPS) มากขึ้นถึงสี่เท่า ส่งมอบ IOPS ได้สูงถึง 40,000 IOPS ด้วยความหน่วงเพียง 20 มิลลิวินาที (milliseconds)

เช่นเดียวกัน อุปกรณ์ Data Domain ยังช่วยให้สามารถกู้คืนข้อมูลจากอุปกรณ์ on-premises พร้อมทั้งเรียกคืนจากพับบลิค คลาวด์ต่างๆ ได้เร็วขึ้น ด้วยการปรับปรุงเพื่อการทำงานที่ดีขึ้น องค์กรธุรกิจสามารถกู้คืนข้อมูลด้วยเวลาที่เร็วกว่าเดิมถึงสองเท่าครึ่งจากอุปกรณ์ Data Domain รวมทั้งสามารถเรียกคืนข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงกว่าเดิมถึง 4 เท่าจากคลาวด์ไปยังอุปกรณ์ Data Domain 

ทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับองค์กรขนาดกลาง

ทางเลือกและความสามารถในการปรับเพิ่มขนาดได้คือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรขนาดเล็ก และขนาดกลางที่ต้องการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลบนคลาวด์ในระดับเดียวกับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ นอกเหนือจากการอัพเดทด้านประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว Data Domain DD3300 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระดับ 2U ที่ได้รับการอกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับองค์กรขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่มีออฟฟิสในพื้นที่ห่างไกล ยังมีการปรับปรุงในส่วนของฮาร์ดแวร์ใหม่อีกด้วย โดย DD3300 มาพร้อมความสามารถด้านความจุเพิ่มเติมถึง 8 เทอราไบท์ (TB) ที่สามารถขยายเพิ่มได้ถึง 32 เทอราไบท์ (TB) นอกจากนี้ DD3300 ยังมาพร้อมความสามารถในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่เร็วขึ้น พร้อมการรองรับสำหรับ 10GbE และตัวเลือกการสำรองข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับอุปกรณ์ระบบสำรองข้อมูลเทปเสมือน หรือ virtual tape libraries (VTL) บนโครงข่าย Fiber Channel ตัวเลือกเหล่านี้ช่วยให้องค์กรขนาดกลางมีโซลูชันการปกป้องข้อมูลที่เปิดใช้งานระบบคลาวด์สามารถเติบโตได้ตามความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

“ในฐานะของผู้นำอุตสาหกรรมด้านอุปกรณ์ปกป้องคุ้มครองข้อมูล เดลล์ อีเอ็มซีมุ่งมั่นที่จะส่งมอบนวัตกรรมในสายผลิตภัณฑ์ด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูลที่ช่วยสนับสนุนและปรับปรุงการใช้งานของลูกค้าในสภาพแวดล้อมการทำงานแบบมัลติ-คลาวด์” เบธ ฟาเลน ประธานด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูล เดลล์ อีเอ็มซี กล่าว “อุปกรณ์ของเราทั้งทรงพลัง ทั้งง่ายต่อการจัดการ และยังให้กลายเป็นเรื่องง่ายต่อการขยายไปสู่พับบลิค คลาวด์ด้วยความสามารถของ native cloud”

“เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ Alibaba Cloud และแพลตฟอร์ม Google Cloud ในฐานะของพับบลิค คลาวด์ใหม่ที่เราสนับสนุน แพลตฟอร์มทั้งสองช่วยเติมเต็มการนำเสนอระบบ Cloud Tier ของเดลล์ อีเอ็มซีให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพับบลิค คลาวด์ในระยะยาว” อเล็กซ์ เล รองประธานฝ่ายการขาย โซลูชั่นด้านการปกป้องคุ้มครองข้อมูล ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และประเทศญี่ปุ่น เดลล์ อีเอ็มซี “ส่วนขยายของระบบนิเวศด้านคลาวด์ของเรา ที่รวมเข้ากับส่วนเสริมของฟีเจอร์ที่พร้อมใช้งานบนคลาวด์ (cloud-ready) จะช่วยแปลงไปสู่ทางเลือกที่มากขึ้นสำหรับลูกค้าของเรา จากการที่พวกเขาดำเนินการปรับปรุงให้ระบบการคุ้มครองข้อมูลมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงมองหาระบบที่จะมาทดแทนแอปพลิเคชันการสำรองข้อมูลแบบเดิม”

“ผลลัพธ์ของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องยาวนานของเรากับเดลล์ เอ็มซี สามารถเห็นได้จากความสำเร็จอย่างมากมายในการดำเนินการด้านธุรกิจของเรา เราได้รับประสบการณ์ด้านการประหยัดต้นทุน การได้รับประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม ไปจนถึงการสำรอง ตลอดจนเวลาที่ใช้ในการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยการใช้ Dell EMC Data Domain และ IDPA” จอห์น แมคฟอลล์ รองประธานอาวุโส กลุ่มเทคโนโลยีองค์กร จาก Security Service Federal Credit Union กล่าว “ผลลัพธ์เหล่านี้เมื่ออรวมเข้ากับความจริงที่ว่าข้อมูลของเราปลอดภัยและมั่นคงช่วยให้พวกเรานอนหลับได้อย่างสบายใจ”

“ความมุ่งมั่นในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลถือเป็นส่วนหนึ่งของรากฐานของความพยายามในการทำการปฏิรูปไปสู่ดิจิทัลที่หลายองค์กรธุรกิจจะเริ่มต้นดำเนินการภายในปี 2563” ฟิล กู๊ดวิน ผู้อำนวยการด้านการวิจัยของไอดีซี กล่าว “อุปกรณ์ที่สร้างขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการสำรองข้อมูลอย่าง Dell EMC Data Domain และ Integrated Data Protection Appliance ได้กลายมาเป็นรากฐานสำคัญของความพยายามในการปรับปรุงความพร้อมใช้ของข้อมูล โดยระบบให้การสำรองข้อมูลที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากกว่าเดิม พร้อมด้วยความล้มเหลวของการทำงานที่ลดน้อยลงกว่าทางเลือกของการปกป้องคุ้มครองอื่นๆ ที่มีอยู่ และที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือการสนับสนุนการกู้คืนข้อมูลที่รวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าเดิมในกรณีของการสูญเสียซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลกำไรขององค์กร”

ความพร้อมในการวางตลาด:

ระบบปฏิบัติการ Dell EMC Data Domain 6.2 และ Dell EMC IDPA 2.3 พร้อมทั้งส่วนเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ Data Domain DD3300 พร้อมทำตลาดแล้วในทันทีผ่านทางเดลล์ อีเอ็มซีและพันธมิตรช่องทางการจัดจำหน่ายที่ได้รับการรับรอง

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

เกี่ยวกับเดลล์อีเอ็มซี

เดลล์ อีเอ็มซี เป็นส่วนหนึ่งของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ ช่วยทำให้องค์กรธุรกิจเปลี่ยนโฉมดาต้าเซ็นเตอร์ไปสู่ความทันสมัย ทำงานได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้เทคโนโลยีชั้นนำของอุตสาหกรรมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบควบรวม ไปจนถึงเทคโนโลยีด้าน เซิร์ฟเวอร์ สตอเรจ และระบบปกป้องคุ้มครองข้อมูล โดยทั้งหมดนี้มอบพื้นฐานที่มีความน่าเชื่อถืออเพื่อองค์กรธุรกิจที่ต้องการปฏิรูปการทำงานด้านไอที ด้วยการสรรสร้างไฮบริดคลาวด์ พร้อมการปรับโฉมธุรกิจด้วยการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานบนคลาวด์และโซลูชันบิ๊กดาต้า ทั้งนี้ เดลล์ อีเอ็มซี ให้บริการลูกค้าครอบคลุม 180 ประเทศ ครอบคลุมบริษัทที่ติดอันดับใน Fortune 500 ถึง 99 เปอร์เซ็นต์ ด้วยสายผลิตภัณฑ์แห่งนวัตกรรมที่สมบูรณ์พร้อมที่สุดในอุตสาหกรรมเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์และระบบการทำงานที่ปลายทาง (EDGE) ไปจนถึงระบบงานหลักในการประมวลผล (Core) ไปจนถึงระบบทั้งหมดที่อยู่บนคลาวด์ (Cloud)

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …