Nutanix Xi IoT สร้างความอัจฉริยะให้กับ Edge Platform

บริการใหม่รองรับ Edge Computing: เพื่อการประมวลผลกับอุปกรณ์ภายในองค์กรแต่สามารถใช้งานข้อมูลและแอปพลิเคชั่นแบบเรียลไทม์เช่นเดียวกับคลาวด์

กรุงเทพฯ  – 3 ธันวาคม 2561 – บริษัท นูทานิคซ์ (NASDAQ: NTNX) ผู้นำระบบคลาวด์คอมพิวติ้งสำหรับองค์กร เปิดตัว Xi IoT บริการใหม่สำหรับการประมวลผลและสั่งงานที่ตัวอุปกรณ์ หรือเอดจ์คอมพิวติ้ง (Edge Computing) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของบริการคลาวด์ Xi Cloud Services ของนูทานิคซ์ ด้วยการผสานรวมโซลูชั่นหลักที่แข็งแกร่งของนูทานิคซ์เข้ากับแนวทางที่มีความคล่องตัวสูง บริการ Xi IoT จะช่วยขจัดความยุ่งยากซับซ้อน เพิ่มความรวดเร็วในการปรับใช้เทคโนโลยี และยกระดับการทำงานของนักพัฒนาในการสร้างลอจิกที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางธุรกิจ (Business Logic) ซึ่งใช้ขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นและบริการ IoT

เมื่อปี 2560 อุปกรณ์ที่เป็นจุดเชื่อมต่อภายในและภายนอก (edge devices) ของระบบ IoT ภายในองค์กรราว 3 พันล้านเครื่องสร้างข้อมูลมากกว่า 30 เท่า (256 ZB) เมื่อเทียบกับโหนดเชื่อมต่อกว่า 30 ล้านโหนดในดาต้าเซ็นเตอร์ที่รองรับบริการคลาวด์สาธารณะและคลาวด์ภายในองค์กร อย่างไรก็ดี ภายใต้รูปแบบ IoT ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ข้อมูลจำนวนมหาศาลจาก edge devices ถูกส่งกลับไปยังระบบคลาวด์ส่วนกลางเพื่อทำการประมวลผลข้อมูล ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถทำการตัดสินใจแบบทันทีโดยอ้างอิงข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับโดยตรงจากตัวอุปกรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น ลูกค้ายังไม่สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลจำนวนมหาศาลนี้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เนื่องจากปัญหาเรื่องการหน่วงเวลาในระบบเครือข่าย ระบบไม่สามารถปรับขนาดได้อย่างเหมาะสม ไม่มีการทำงานแบบอัตโนมัติ อีกทั้งยังมีปัญหาเรื่องกฎระเบียบและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวอีกด้วย

แพลตฟอร์ม Xi IoT แตกต่างจากรูปแบบ IoT ทั่วไป โดยจัดหาการประมวลผลแบบโลคอล การอนุมานจากเครื่อง (Machine Inference) และบริการข้อมูล เพื่อรองรับการประมวลผลแบบเรียลไทม์ ณ ตัวอุปกรณ์ ทั้งนี้ ข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ที่ Xi IoT จะสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์อย่างชาญฉลาดไปยังแพลตฟอร์มคลาวด์สาธารณะ (Azure, AWS หรือ GCP) หรือคลาวด์ภายในองค์กรของลูกค้าได้อย่างปลอดภัย เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในระยะยาว ระบบคลาวด์ที่ตัวอุปกรณ์และส่วนแกนหลักของเครือข่ายทำงานบนระนาบข้อมูลและการจัดการเดียวกัน ดังนั้นลูกค้าที่ใช้บริการ Xi IoT จะสามารถตรวจสอบระบบทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและราบรื่น เนื่องจากบริการ Xi IoT รองรับการตั้งค่าและจัดการอุปกรณ์ปลายทางแบบอัตโนมัติ ดังนั้นองค์กรจึงสามารถขจัดความเสี่ยงของการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย IoT ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของผู้ใช้งาน ทั้งยังสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวม และลดค่าใช้จ่ายในการใช้งานอุปกรณ์ปลายทางทั่วโลก

นายอาชิช นัดคาร์นี รองประธานกลุ่มธุรกิจระบบ แพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานของไอดีซี กล่าวว่า “องค์กรขนาดใหญ่จำเป็นที่จะต้องมีกลยุทธ์เกี่ยวกับการประมวลผลที่อุปกรณ์ เพื่อผสานรวมการเชื่อมต่อจากตัวอุปกรณ์ไปยังระบบคลาวด์ สร้างแอปพลิเคชั่น IoT อย่างรวดเร็ว และจัดหาการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ไว้ใกล้กับจุดที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้น สำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน โซลูชั่นอย่าง Xi IoT ของนูทานิคซ์จะช่วยให้ก้าวล้ำนำหน้าคู่แข่งในตลาด และใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ เพื่อขยายธุรกิจให้เติบโต”

บริการ Xi IoT ช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการ การประมวลผลผ่านอุปกรณ์ในเครือข่ายทั้งหมด โดยอาศัยเครื่องมือที่ก้าวล้ำสำหรับการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน และวงจรการใช้งานของแอปพลิเคชั่น ไม่ว่าจะอยู่บนแพลตฟอร์มใดก็ตาม นักพัฒนาจะสามารถใช้ประโยชน์จากชุด Open API ยอดนิยม เพื่อปรับใช้แอปพลิเคชั่นทางด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลในรูปแบบของแอปพลิเคชั่นที่ใส่ไว้ในคอนเทนเนอร์ หรือในรูปแบบของฟังก์ชั่น ซึ่งเป็นชุดโค้ดคำสั่งขนาดเล็ก สามารถผนวกรวมเข้ากับไปป์ไลน์ CI/CD ที่มีอยู่ รองรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วจากตำแหน่งที่ตั้งเดียว ด้วยการใช้ประโยชน์จากกรอบโครงสร้างที่ได้รับการยอมรับเป็นอย่างดีนี้ บริการ Xi IoT จึงช่วยให้ฝ่ายไอทีลดภาระค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การพัฒนา และการทดสอบระบบ และทำให้องค์กรไม่ต้องยึดติดอยู่กับผู้ให้บริการคลาวด์สาธารณะรายใดรายหนึ่ง และเนื่องจากข้อมูลได้รับการประมวลผลแบบทันทีทันใดที่ตัวอุปกรณ์ ดังนั้นบริษัทจึงไม่ต้องส่งข้อมูลกลับไปยังดาต้าเซ็นเตอร์เพื่อทำการประมวลผลอีกต่อไป และสามารถดำเนินการตัดสินใจโดยอ้างอิงข้อมูลได้อย่างฉับไวในแบบเรียลไทม์

Xi IoT เป็นส่วนหนึ่งของบริการคลาวด์ Xi ของนูทานิคซ์ ซึ่งประกอบด้วย 5 บริการหลัก รวมถึงบริการ Leap ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายจากการใช้ระบบมัลติคลาวด์เพิ่มมากขึ้น บริการเหล่านี้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุงเวิร์กโฟลว์และการดำเนินการต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและสอดคล้องกันบนหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงทำให้การทำงานในสภาพแวดล้อมต่างๆ เป็นไปได้อย่างดี ทำให้เส้นแบ่งระหว่างระบบคลาวด์ต่างๆ บางเบาลง ช่วยให้สามารถใช้งานแอปพลิเคชั่นและข้อมูลบนระบบคลาวด์หลายระบบได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในด้านการปกป้องข้อมูล การนำเสนอแอปพลิเคชั่น และการใช้งานระบบที่ตัวอุปกรณ์

ภายใต้แพลตฟอร์ม Nutanix Enterprise ลูกค้าจะสามารถใช้บริการต่อไปนี้:

  • Xi Leap – บริการกู้คืนระบบ (Disaster Recovery – DR) บนแพลตฟอร์มคลาวด์ ช่วยปกป้องแอปพลิเคชั่นและข้อมูลทางธุรกิจที่สำคัญ บริการ Leap เปิดใช้งานใน Nutanix Prism ได้โดยตรง เพื่อการใช้งานระบบคลาวด์สาธารณะ + ระบบคลาวด์ภายในองค์กรที่บูรณาการเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์
  • Xi Frame – แพลตฟอร์มเดสก์ท็อปในรูปแบบของบริการ (Desktop-as-a-Service) ที่สร้างขึ้นใหม่ตั้งแต่ต้นสำหรับระบบคลาวด์ โดยตอนนี้มีการผนวกรวมระบบควบคุมการเข้าใช้งานตามหน้าที่ของผู้ใช้
  • Xi Beam – เครื่องมือสำหรับการปรับปรุงต้นทุนและการบริหารจัดการบนระบบมัลติคลาวด์ ช่วยให้ลูกค้าลดค่าใช้จ่ายและปรับปรุงความปลอดภัยของระบบคลาวด์บนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ทั้งแบบสาธารณะและภายในองค์กร
  • Xi Epoch – โซลูชั่นการสังเกตการณ์และการตรวจสอบติดตามสำหรับแอปพลิเคชั่นบนมัลติคลาวด์ แสดงมุมมองที่เหมือนกับ Google Maps สำหรับแอปพลิเคชั่นต่างๆ ช่วยให้สามารถตรวจสอบปัญหาการติดขัดด้านประสิทธิภาพและความพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมคลาวด์ทุกระบบ

การให้บริการ

บริการ Nutanix Xi IoT พร้อมใช้งานโดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ Nutanix Xi Cloud Services โดยกลุ่มเป้าหมายหลักได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต ค้าปลีก น้ำมันและก๊าซ การแพทย์ และสมาร์ทซิตี้ บริการ Nutanix Xi Cloud Services พร้อมใช้งานแล้ววันนี้ ส่วน Nutanix Leap จะเปิดให้บริการแก่ลูกค้าในพื้นที่เขตตะวันตกและตะวันออกของสหรัฐฯ ณ ขณะนี้ และจะขยายการให้บริการไปยังพื้นที่อื่นๆ เพิ่มเติม รวมถึงในสหราชอาณาจักร ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

###

ข้อมูลเพิ่มเติม:

  • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nutanix Xi Cloud Services บนบล็อกของเรา
  • อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Xi IoT ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถกลั่นกรองข้อมูลเชิงลึกได้จากอุปกรณ์เครือข่ายได้ที่นี่

เกี่ยวกับนูทานิคซ์

นูทานิคซ์เป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกด้านซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์และโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานแบบไฮเปอร์คอนเวิร์จ ช่วยให้ฝ่ายไอทีไม่ต้องกังวลเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน และสามารถมุ่งเน้นกับความสำคัญบนแอปพลิเคชั่นและบริการที่เป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ บริษัททั่วโลกใช้ซอฟต์แวร์ Enterprise Cloud OS ของนูทานิคซ์ เพื่อให้บริหารจัดการแอปพลิเคชั่นได้ในคลิกเดียวและสามารถโยกย้ายไปมาได้ทั้งพับลิคคลาวด์ ไพรเวทคลาวด์ และดิสทริบิวเต็ดเอจด์คลาวด์ ดังนั้นจึงสามารถใช้แอปพลิเคชั่นได้ทุกขนาดและทุกรูปแบบด้วยต้นทุนรวมที่ลดลงอย่างมาก ส่งผลให้องค์กรสามารถให้บริการสภาพแวดล้อมไอทีประสิทธิภาพสูงตามความต้องการได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ดูแลการทำงานของแอปพลิเชั่นต่างๆ สัมผัสประสบการณ์เสมือนคลาวด์อย่างแท้จริง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.nutanix.com หรือติดตามเราได้ที่ทวิตเตอร์ @nutanix

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …