กลุ่มผู้ประกอบการไทย 5 ราย ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตร eFounders โดยอังค์ถัดและอาลีบาบา บิซิเนสสคูล มุ่งหวังสร้างผู้นำในการสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึง และยั่งยืน

กรุงเทพฯ 29 พฤศจิกายน 2561 –  ผู้ประกอบการไทยรุ่นใหม่จำนวน 5 ราย พร้อมผู้ประกอบการเอเชีย จาก 11 ประเทศ เสร็จสิ้นหลักสูตรการอบรม รุ่นที่ 4 จาก โปรแกรม eFounders Fellowship ความร่วมมือระหว่างการประชุมสหประชาชาติด้วยการค้าและการพัฒนา (อังค์ถัด) และ    อาลีบาบาบิซิเนสสคูล eFounders Fellowship ผู้เข้าร่วมทั้ง 38 คนได้รับคัดเลือกจากผู้สมัครกว่า 300 คน ทั่วเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  อาลีบาบาบิซิเนสสคูล นำเสนอคอร์สอบรมสูตรเชิงลึก ระยะเวลา 14 วันซึ่งเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่เรียนรู้ทักษะด้านดิจิทัล และพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับธุรกิจนั้นๆ เพื่อยกระดับเศรษฐกิจภายในประเทศของตน

ความสำเร็จของผู้เข้าร่วมหลักสูตรอบรม eFounders ครั้งที่ 4 นี้ แสดงให้เห็นถึงพันธกิจของอาลีบาบาและคำมั่นสัญญาของ แจ็ค หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร อาลีบาบา กรุ๊ป และบทบาทที่สำคัญในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของอังค์ถัดต่อผู้ประกอบการรุ่นใหม่และธุรกิจขนาดย่อม ใน 5 ปีข้างหน้า อาลีบาบามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการ จำนวน 1,000 ราย ในประเทศกำลังพัฒนา ให้กลายเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่สนับสนุนรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

“ความริเริ่มในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างหลายประเทศทั่วโลก ที่ต้องการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านทางดิจิทัลและการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อเข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม” Arlett Verploegh ผู้ประสานงานด้านโครงการ the eFounders Fellowship ประจำอังค์ถัดกล่าว “การลงทุนในผู้ประกอบการรุ่นใหม่เป็นการสร้างแรงบันดาลใจกับผู้ประกอบการด้วยกัน พร้อมผลักดันให้ผู้ประกอบการก้าวข้ามอุปสรรค และมองเห็นโอกาสจำนวนมากในเศรษฐกิจยุคใหม่นี้” 

แจ็ค หม่า ขณะบรรยาย และสนทนากับผู้เข้าร่วมหลักสูตร ในหัวข้อการเป็นผู้ประกอบการ

หลักสูตรอบรม eFounders Fellowship ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการไทย 5 คน เข้าร่วมและจบหลักสูตร จากผู้ประกอบการเอเชียจำนวน 38 ราย ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ ฟินเทค โลจิสติกส์ และ การท่องเที่ยว โดยรายชื่อผู้เข้าร่วมมีดังนี้ นิธิพนธ์ไทยานุรักษ์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Box 24 ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะ ธุรกิจบริการด้านซักรีด รับส่งของ และซื้อของออนไลน์ 24 ชั่วโมง สุพิชญาสูรพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ผู้พัฒนา PIGGIPO แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิต อันดับ1 ของไทย นิธิสัจจทิพวรรณ กรรมการผู้จัดการ MyCloudFulfillment ซึ่งให้บริการ เก็บสินค้า แพ็คสินค้า และ ส่งสินค้า ตามช่องทางขายหลากหลาย สิทธิศักดิ์วงศ์สมนึก CEO & Co-Founder ของ Giztix ผู้นำธุรกิจโลจิสติกส์เข้าสู่โลกออนไลน์  สิภวิชธำรงวราภรณ์ ผู้ก่อตั้ง Bellugg ผู้ให้บริการรับ-ส่งสัมภาระ ระหว่างสนามบิน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ภายใน 1 วัน

จากกลุ่มผู้ประกอบการเอเชีย 38 ราย ที่สำเร็จหลักสูตร eFounders นี้ ได้แก่ ไทย บังกลาเทศ เมียนมา  กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  ปากีสถาน ฟิลิปปินส์  สิงคโปร์  เวียดนาม ซึ่งมาจากกลุ่มธุรกิจหลากหลาย อาทิ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค โลจิสติกส์ การท่องเที่ยว และบิ๊กดาต้า

ผู้นำรุ่นใหม่กับการสร้างรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลรูปแบบใหม่ 

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้เรียนรู้จากโมเดลธุรกิจของอาลีบาบาโดยตรงตั้งแต่การเป็นสตาร์ทอัพขนาดเล็กจนมาเป็นยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซในวันนี้โดยศึกษาจากแพลทฟอร์มอีโคซิสเต็มที่มีผู้ใช้จำนวนมหาศาลได้แก่เถาเป่าทีมอลล์อาลีบาบาดอทคอมไช่เหนี่ยวเฟรชชิปโป้ธุรกิจเหล่านี้สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านของเทรนด์อุตสาหกรรมซึ่งพัฒนามาเป็นแนวคิดธุรกิจค้าปลีกยุคใหม่หรือNew Retailของอาลีบาบาทำให้อีคอมเมิร์ซเข้ามามีบทบาทต่อชุมชนในชนบท

นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรยังได้เข้าร่วมชั้นเรียนเสวนา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างพันธมิตร และเครือข่ายในระดับภูมิภาค และเป็นครั้งแรกที่ได้รับชมการเปิดตัวมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 การทำงานของเทคโนโลยีขั้นสูง เรียนรู้จากแนวคิดและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์จากนอกห้องเรียน สัมผัสการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นกับประเทศจีนมาเป็นเวลากว่า 20 ปีโดยหลักสูตรที่มาจากอาลีบาบา สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน ด้วยการสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มผู้ประกอบการในการแบ่งปันความรู้ใหม่แก่ชุมชนของตน ที่สำคัญ ผู้ประกอบการได้พัฒนามุมมองด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการจำลองแผนทางธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

“การได้รับเรียนรู้โดยตรงจากธุรกิจแขนงต่างๆ ของอาลีบาบา และเครือข่ายธุรกิจ ในฐานะผู้พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศจีน เราหวังว่า ผู้ประกอบการจะสามารถคิดค้นวิธีการต่างๆ ในการสร้างรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกับธุรกิจของแต่ละคน พร้อมๆ กับการขยายเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศนั้นๆ ด้วย” นายไบรอันหว่อง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ อาลีบาบา กรุ๊ป ผู้เป็นหัวหน้าโครงการระดับโลกกล่าว 

ผู้บรรยายจากเครือข่ายอาลีบาบา ได้แก่ ที่ปรึกษาจาก East Ventures Gobi บริษัท 500 start-ups และ Malaysia Digital Economy Corporation หรือ MDEC ร่วมแบ่งบันประสบการณ์การทำธุรกิจในประเทศของตน การระดมทุน และให้แนวทางในการขยายเครือข่ายผู้ประกอบการ เพื่อต่อยอดธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

สร้างความเชื่อมโยงและพันธมิตรระดับโลก 

eFounders Fellowship รุ่นที่ 4 รวบรวมผู้ประกอบจากหลากหลายภาคธุรกิจ นำเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจให้ทันสมัยและเติบโตไปตามแนวทางกระบวนทัศน์เศรษฐกิจดิจิทัล พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้ไปถ่ายทอดแก่ผู้ประกอบการภายในประเทศ ในหัวข้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น อีคอมเมิร์ซ สมาร์ทโลจิสติกส์ บิ๊กดาต้า และ การท่องเที่ยว 

นิธิพนธ์ ไทยานุรักษ์ ซีอีโอและผู้ก่อตั้งบริษัท Box 24 ตู้ล็อคเกอร์อัจฉริยะ ธุรกิจบริการด้านซักรีด รับส่งของ และซื้อของออนไลน์ 24 ชั่วโมง กล่าวว่า “ผู้เข้าร่วม โปรมแกรม eFounders Fellowship ได้รับความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้จากโมเดลธุรกิจของอาลีบาบา และธุรกิจในอีโคซิสเต็มจำนวนมาก ยิ่งไปกว่านั้น เราได้สร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการกลุ่มอื่นๆ และเปิดโอกาสทางธุรกิจและตลาดขนาดใหญ่อย่างประเทศจีน บทเรียนสำคัญที่ได้จากการอบรมครั้งนี้คือ เราไม่สามารถนำโมเดลธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งมาใช้เป็นต้นแบบของธุรกิจเราได้ทันที เราจะต้องเรียนรู้จุดเด่นและจุดที่เป็นข้อบกพร่อง แล้วนำมาสร้างเป็นโมเดลของเราเอง ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อย่างใกล้ชิดกับยักษ์ใหญ่อีคอมเมิร์ซซึ่งมีพันธกิจที่จะช่วยผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง 

 “หลักสูตร eFounders มอบความรู้ด้านดิจิทัล มาเก็ตติ้ง เกี่ยวกับอีโคซิสเต็มของอาลีบาบา ทั้งธุรกิจ อีคอมเมิร์ซ ฟินเทค สมาร์ท โลจิสติกส์ บิ๊กดาต้า และ การท่องเที่ยว การได้เป็นส่วนหนึ่งของ eFounders ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับส่วนหนึ่งของบริษัทยักษ์ใหญ่ ความรู้ที่ได้รับจากอาลีบาบา สามารถนำเอาไปปรับใช้กับธุรกิจฟินเทคที่ทำอยู่ แต่ก่อนไม่เคยรู้ว่าประเทศจีนเป็นอย่างไร พอได้มาสัมผัสแล้วรู้ว่าเศรษฐกิจของจีนพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และกำลังจะกลายเป็นสังคมไร้เงินสด หวังว่าผู้ประกอบการจะ โมเดลธุรกิจที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาให้ประเทศไทยไปสู่ยุคดิจิทัลในเร็ววันนี้” สุพิชญา สูรพันธุ์ ประธานกรรมการ บริษัท เนเวอร์ซิทอัพ จำกัด ผู้พัฒนา PIGGIPO แอปพลิเคชันจัดการบัตรเครดิต อันดับ1 ของไทย กล่าวเสริม

เข้าร่วม 38 ราย ในประเทศในเอเชีย จาก 11 ตลาด ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย เวียดนาม กัมพูชา ปากีสถาน เข้าร่วมพร้อมกันเป็นครั้งแรก ในขณะที่ผู้ประกอบการจาก สิงคโปร์ อินเดีย บังคลาเทศ เมียนมา ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Fellows ของ เครือข่าย eFounders Fellowship ระดับโลก ร่วมกับเพื่อนร่วมโครงการรุ่นก่อนหน้าทั้ง3 รุ่น จำนวน 89 ราย

อังค์ถัดและอาลีบาบามุ่งมั่นที่จะสนับสนุนผู้เข้าร่วม Efounders อย่างใกล้ชิด เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการสร้างรูปแบบการพัฒนาด้านดิจิทัลที่เข้าถึงคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยติดตามพัฒนาการของผู้ประกอบการทุกๆ 3 เดือน โดยร่วมมือกับหน่วยงานท้องถื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eFounders สามารถเข้าไปดูได้ที่ https://agi.alibaba.com/efounders-fellowship และ http://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=1615 

# # #

เกี่ยวกับอังค์ถัด

The eFounders Fellowship เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมมือด้านสมาร์ท พาร์ตเนอร์ชิพ ที่อังค์ถัดสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

เกี่ยวกับอาลีบาบากรุ๊ป 

พันธกิจของอาลีบาบา กรุ๊ป คือการทำให้ทุกคนสามารถทำธุรกิจได้อย่างสะดวกสบายจากทุกหนแห่งทั่วโลก เรามีเป้าหมายที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนไป 102 ปี สำหรับปีงบประมาณที่แล้ว สิ้นสุดงวดที่เดือนมีนาคม 2561 บริษัทฯ รายงานรายได้รวม 39,900 ล้านเหรียญสหรัฐ

About naruethai

Check Also

โครงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัล ‘Boost with Facebook’ สนับสนุนผู้ประกอบการจากชุมชนชายขอบทั่วไทย พร้อมเปิดตัวคู่มือพลิกสถานการณ์ ช่วย SME ฟื้นตัวร่วมกับมูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย

นับตั้งแต่เปิดตัวในปี พ.ศ.2563 ได้มีการจัดฝึกอบรมแบบออฟไลน์ไปแล้ว 19 ครั้งและแบบออนไลน์ 27 ครั้ง เพื่อสนับสนุนธุรกิจทั่วประเทศ รวมถึงผู้ประกอบการที่มาจากกลุ่มหลากหลายและชุมชนชายขอบต่างๆ เช่น กลุ่มเพศทางเลือก กลุ่มผู้พิการ และชนกลุ่มน้อย เป็นต้นร้อยละ 60 …

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน-หัวเว่ย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

RMUTI NEXT GEN DIGITAL UNIVERSITY กรุงเทพฯ ประเทศไทย – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ร่วมกับบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือภายใต้ชื่อ …