ดาต้าแฟบริคของเน็ตแอพพร้อมเสริมศักยภาพให้ธุรกิจ 
เพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันด้วย AI

เน็ตแอพช่วยให้องค์กรต่างๆ ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก AI ด้วย:

 • บริการข้อมูลที่ใช้งานง่าย ครอบคลุมเครือข่ายรวมไปถึง edge ส่วนแกนหลัก และระบบคลาวด์
 • การเลือกใช้ AI บนระบบคลาวด์ประเภทใดก็ได้หรือภายในองค์กร
 • การปรับขนาดเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นด้านประสิทธิภาพและความสามารถด้าน Deep Learning

กรุงเทพฯ — 31 ตุลาคม 2561 — เน็ตแอพ (NASDAQ: NTAP) ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลสำหรับระบบไฮบริดคลาวด์ เปิดตัว ONTAP® 9.5, MAX Data, StorageGRID® SG6060, การสนับสนุนโซลูชั่นของเน็ตแอพสำหรับ FlexPod® และการรับประกันประสิทธิภาพของแฟลช (Flash Performance Guarantee)  บริการและโซลูชั่นใหม่ๆ ทางด้านข้อมูลจะช่วยขยายดาต้าแฟบริค (Data Fabric) ของเน็ตแอพให้ครอบคลุมเครือข่ายรวมไปถึง edge ส่วนแกนหลัก และระบบคลาวด์ และช่วยให้องค์กรต่างๆ ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI)

รายงานของการ์ทเนอร์ระบุว่ามูลค่าธุรกิจทั่วโลกที่ได้จาก AI จะมีมูลค่ารวม 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี พ.ศ. 2561 เพิ่มขึ้น 70% จากปี พ.ศ. 2560, และรายงานของไอดีซีคาดการณ์ว่าเกือบ 75% ของแอพพลิเคชั่นในเชิงพาณิชย์จะใช้ AI ภายในปี พ.ศ. 2564 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์กรธุรกิจมีแผนที่จะใช้ AI เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ จากข้อมูลที่หลากหลาย อยู่กระจัดกระจาย และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แต่องค์กรธุรกิจเหล่านี้กลับพบว่าข้อมูลที่มีค่ามากที่สุดถูกเก็บไว้ในระบบต่างๆ ที่เป็นเอกเทศไม่มีการเชื่อมโยง ยุ่งยากซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการนำมากับแอพพลิเคชั่น AI

นายโจเอล รีช รองประธานบริหารฝ่ายระบบสตอเรจและซอฟต์แวร์ของเน็ตแอพ กล่าวว่า “ปัจจุบัน มีข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกสร้างขึ้นและจัดการอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ IoT และเซ็นเซอร์มากมาย รวมไปถึงดาต้าเซ็นเตอร์ภายในองค์กร และระบบไฮบริดคลาวด์ การมี Data Fabric ที่ครอบคลุมเครือข่ายรวมไปถึง edge ส่วนแกนหลัก และระบบคลาวด์ นับเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จในการใช้ AI  ด้วยการผนวกรวมบริการและโซลูชั่นด้านข้อมูลที่เปิดตัวในวันนี้ไว้บน Data Fabric ของเน็ตแอพ องค์กรต่างๆ จะสามารถเร่งความเร็วในการรับส่งข้อมูลทั่วทั้งองค์กร เพื่อฝึกสอนโมเดล Deep Learning และขับเคลื่อนแอพพลิเคชั่น AI ด้วยความเรียบง่าย ทางเลือกที่หลากหลาย และความสามารถในการปรับขนาดที่จำเป็น เพื่อให้ได้รับผลลัพธ์ที่สัมฤทธิผล”

ทำสตอเรจให้ทันสมัยเพื่อรองรับการจัดการข้อมูลสำหรับ AI

ซอฟต์แวร์ ONTAP 9.5 ของเน็ตแอพช่วยให้บริษัทต่างๆ พัฒนาบริการด้านข้อมูลให้ทันสมัย ด้วยโซลูชั่นที่นำเสนอการผนวกรวมระบบคลาวด์อย่างเหนือชั้น พร้อมประสิทธิภาพสูงสุดของสตอเรจแบบ All-flash และความเรียบง่ายและสมรรถนะที่เหนือกว่า

ซอฟต์แวร์ ONTAP 9.5 ของเน็ตแอพ:

 • รองรับการใช้งานที่หลากหลาย เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ การหน่วงเวลาต่ำ เพิ่มความรวดเร็วให้กับเวิร์กโหลดที่สำคัญอย่างยิ่ง ด้วยความสามารถด้าน NVMe แบบครบวงจร
 • ผนวกรวมการจัดการข้อมูลบนสภาพแวดล้อมการจัดเก็บข้อมูลที่หลากหลาย เช่น แฟลช, ดิสก์ และระบบคลาวด์
 • แบ่งระดับโดยอัตโนมัติสำหรับชุดข้อมูลระดับเพทาไบต์สำหรับการจัดเก็บแบบอ็อบเจ็กต์ในระบบคลาวด์หรือภายในองค์กร
 • ลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสำหรับโซลูชั่นด้านการรักษาความต่อเนื่องในการดำเนินงานที่ครอบคลุมสถานที่ตั้งหลายแห่ง
 • เพิ่มความรวดเร็วในการอ่าน ด้วยชุดข้อมูลที่ถูกแคชไว้ภายในคลัสเตอร์และรีโมทไซต์
 • เพิ่มการประหยัดสตอเรจได้ถึง 15% สำหรับแอพพลิเคชั่นฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
 • เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างมาก ด้วยการแบ่งระดับชั้นข้อมูลโดยอัตโนมัติระหว่างระบบ AFF และ NetApp MAX Data บนเซิร์ฟเวอร์

MAX Data ช่วยให้ลูกค้าเสริมประสิทธิภาพของแอพพลิเคชั่นอย่างเหนือชั้น โดยไม่ต้องแก้ไขโค้ดโปรแกรม  MAX Data เป็นโซลูชั่นแรกสุดของอุตสาหกรรมที่ใช้หน่วยความจำแบบถาวรในเซิร์ฟเวอร์ เพื่อการหน่วงเวลาที่ต่ำมากเหมือนกับหน่วยความจำ พร้อมความจุแบบแฟลช

MAX Data:

 • เร่งความเร็วของข้อมูลในระดับแอพพลิเคชั่น เพิ่มความเร็วในการประมวลผลข้อมูลสำหรับแอพพลิเคชั่น AI และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์
 • เพิ่มความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลของแอพพลิเคชั่น พร้อมบริการปกป้องข้อมูลสำหรับหน่วยความจำแบบถาวรในเซิร์ฟเวอร์
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ ด้วยการใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์น้อยลง แต่ได้รับประสิทธิภาพที่เทียบเท่าหรือดีกว่า
 • ใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการจัดการข้อมูลทั้งหมดของ NetApp ONTAP

การรับประกันประสิทธิภาพของแฟลช (Flash Performance Guarantee):

เน็ตแอพมอบการรับประกันการหน่วงเวลา (Latency) ครั้งแรกในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าใช้งานแอพพลิเคชั่น AI ได้อย่างมั่นใจ ด้วยการหน่วงเวลาที่ต่ำและคาดเดาได้  การรับประกันประสิทธิภาพนี้รองรับการหน่วงเวลาที่สม่ำเสมอไม่เกิน .5 ms และช่วยให้องค์กรธุรกิจลดค่าใช้จ่ายและความเสี่ยง ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีแฟลชด้วยความมั่นใจ

สร้างสถาปัตยกรรมไฮบริดคลาวด์สำหรับ IoT

เน็ตแอพนำเสนอความสามารถระดับชั้นนำในด้านการจัดการข้อมูลและการสนับสนุนโซลูชั่น เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลที่ขยายใหญ่ขึ้น พร้อมความสามารถในการปรับขนาดอย่างไม่จำกัดและประสิทธิภาพสำหรับการป้อนข้อมูล ฝึกสอน และใช้งานแอพพลิเคชั่น AI, Machine Learning และ Deep Learning ซึ่งต้องใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาล

NetApp StorageGRID SG6060:

 • อ็อบเจ็กต์สตอเรจที่เร่งความเร็วด้วยแฟลช ตอบสนองความต้องการของเวิร์กโหลดประสิทธิภาพสูงที่มีการใช้งานพร้อมกันเป็นจำนวนมากสำหรับ IoT, การวิเคราะห์ข้อมูลบิ๊กดาต้า และระบบการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)
 • เมื่อผสานรวมเข้ากับเทคโนโลยี ONTAP FabricPool จะช่วยให้ลูกค้าได้รับความสามารถด้านการจัดการข้อมูลที่ดีที่สุด และประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอ็อบเจ็กต์สตอเรจ

การสนับสนุนโซลูชั่นของเน็ตแอพสำหรับ FlexPod:

 • ทีมงานฝ่ายบริการสนับสนุนมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับส่วนประกอบสำคัญๆ ของโซลูชั่นทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นสตอเรจ, เครือข่ายสตอเรจ, OS ประมวลผล, เครือข่าย LAN หรือไฮเปอร์ไวเซอร์
 • การสนับสนุนโซลูชั่นของเน็ตแอพยังประกอบด้วยซอฟต์แวร์ NetApp Converged System Advisor (CSA) ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกในการดำเนินงานให้กับลูกค้า รวมถึงการจัดการวงจรการใช้งานของ FlexPod โดย CSA มีการตรวจสอบและการจัดการที่เหนือกว่า ด้วยมุมมองแบบครบวงจรในหน้าต่างเดียวสำหรับสถานะของระบบ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม:

 • อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์นี้บนบล็อกของเน็ตแอพ:
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชั่น NetApp Cloud Data Services ดูที่นี่
 • เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์ของ NetApp ที่นี่
 • ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NetApp Storage Systems และโซลูชั่น Software ดูที่นี่
 • สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม NetApp Insight 2018 โปรดดูที่ https://insight.netapp.com/

###

เกี่ยวกับเน็ตแอพ

เน็ตแอพ ผู้นำในการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลก นำเสนอทางเลือกในการเข้าถึงบริการข้อมูลแบบไฮบริดคลาวด์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนระบบดั้งเดิมภายในองค์กร (On Premises) หรือการบริหารจัดการข้อมูลบนคลาวด์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เน็ตแอพ ร่วมกับพันธมิตร สร้างพลังให้แก่องค์กรระดับโลกในการปลดล็อคคุณค่าของข้อมูลเพื่อขยายบริการที่ตรงกับความต้องการ (Customer Touchpoints) พร้อมนวัตกรรมที่ล้ำหน้า และสร้างระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเน็ตแอพได้ที่ https://www.netapp.com/ #DataDriven

เฟสบุ๊ค: NetAppThailand

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …