ออราเคิลเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ด้วยนวัตกรรมล่าสุด

ลูกค้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการแห่งอนาคต
ด้วยเทคโนโลยี AI, บล็อกเชน และผู้ช่วยดิจิทัลของออราเคิล

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – 30 ตุลาคม 2561 — ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดหาเครื่องมือที่จำเป็นเพื่อใช้ในการนำนวัตกรรมมาให้แก่องค์กรต่างๆ ได้ใช้ประโยชน์ ออราเคิลเปิดเผย ณ งาน Oracle OpenWorld ว่า บริษัทฯ กำลังเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence – AI), การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning), บล็อกเชน (Blockchain), IoT และอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้งาน

กลยุทธ์ของออราเคิลคือ ส่งเสริมให้เกิดการใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างแพร่หลายผ่านบริการคลาวด์ของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้ลูกค้าใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัล (Digital Transformation) ได้ง่ายขึ้น โดยออราเคิลได้ผสานรวมนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้าไว้ในแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจ และขยายความสามารถใหม่ๆ เหล่านี้ไปสู่แพลตฟอร์มคลาวด์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถพัฒนาต่อยอดได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ Oracle Cloud Infrastructure ยังทำหน้าที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับเทคโนโลยีด้าน AI และ Autonomous ของออราเคิลอีกด้วย

นายอามิท ซาเวอรี รองประธานบริหารฝ่ายแพลตฟอร์มคลาวด์ของออราเคิล กล่าวว่า “โอกาสที่แท้จริงจากเทคโนโลยีใหม่ๆ คือ การทำให้ลูกค้าสามารถปรับใช้นวัตกรรมอย่างกว้างขวางในระดับที่เราไม่เคยเห็นมาก่อน  เทคโนโลยีของออราเคิลมอบส่วนประกอบที่จะช่วยให้ลูกค้าบุกเบิกนวัตกรรมที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์โอกาสใหม่ๆ และผลักดันความก้าวหน้าได้อย่างดีเยี่ยม”

บริการคลาวด์ของออราเคิลเป็นที่รวมของเทคโนโลยี Machine Learning และ AI ขั้นสูง เช่น แอปพลิเคชั่น Oracle CX ประกอบด้วยเครื่องมือ AI ที่ติดตั้งมาเบ็ดเสร็จ ซึ่งช่วยให้คาดการณ์สถานการณ์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นำเสนอวิธีการให้บริการขั้นต่อไปที่ดีที่สุด ให้คำตอบแบบอัตโนมัติได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และจัดหาบริการที่เป็นเฉพาะบุคคลได้มากขึ้น นอกจากนั้น บริการด้านการรักษาความปลอดภัยของออราเคิลยังรวมเอาเทคโนโลยี Machine Learning เข้าไว้ด้วย เพื่อช่วยตรวจจับภัยคุกคามด้านความปลอดภัย  และที่สำคัญก็คือ ออราเคิลได้ผนวกรวม Machine Learning เข้ากับเทคโนโลยีการปรับแต่งฐานข้อมูล เพื่อนำเสนอระบบฐานข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง (Self-driving) รุ่นแรกและรุ่นเดียวในโลก

การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องบนกลุ่มผลิตภัณฑ์และบริการของออราเคิลมีดังนี้

  • ผู้ช่วยดิจิทัล (Digital Assistant) สำหรับการโต้ตอบแบบเฉพาะบุคคล: Oracle Digital Assistant คือพัฒนาการอีกระดับขั้นของฟังก์ชั่นแชทบ็อท (Chatbot) ของออราเคิล ซึ่งจะช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถสร้างผู้ช่วยดิจิทัลแบบเฉพาะบุคคลที่ช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าว พนักงานจะสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ช่วยดิจิทัลแบบครบวงจรที่สามารถฝึกให้รองรับทักษะเฉพาะด้านจากหลายๆ แอปพลิเคชั่น เช่น HR, ERP, CRM และ CX  ทั้งนี้ Oracle Digital Assistant ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI จึงสามารถเข้าใจบริบท ดำเนินการตามเจตนา รวมทั้งระบุและเรียนรู้พฤติกรรมและแบบแผนของผู้ใช้เพื่อทำงานประจำในลักษณะเชิงรุกโดยอัตโนมัติ เช่น การอนุมัติค่าใช้จ่าย และการปรับเปลี่ยนตารางเวลาการประชุม โดยดำเนินการแทนผู้ใช้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
  • บล็อกเชน (Blockchain) สำหรับแอปพลิเคชั่นด้านซัพพลายเชน (Supply Chain): Oracle Blockchain ซึ่งเพิ่งเปิดตัวเมื่อไม่นานมานี้ มีการใช้งานทั่วโลกโดยครอบคลุมหลากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งนี้ออราเคิลกำลังขยายบริการบล็อกเชนให้ครอบคลุมแอปพลิเคชั่นทางธุรกิจใหม่ๆ ที่สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มการพัฒนาบล็อกเชน เพื่อรองรับการใช้งานรูปแบบใหม่ๆ เช่น การตรวจสอบและติดตามในระบบซัพพลายเชนและโลจิสติกส์  แอปพลิเคชั่น Oracle Blockchain จะปรับปรุงการตรวจสอบย้อนกลับและความโปร่งใสในทุกขั้นตอนของซัพพลายเชน โดยประกอบด้วยแอปพลิเคชั่น Intelligent Track and Trace, Lot Lineage and Provenance, Intelligent Cold Chain และ Warranty and Usage Tracking อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
  • บริการรักษาความปลอดภัยด้วยระบบอัตโนมัติ: ออราเคิลนำเสนอบริการใหม่ทางด้านคลาวด์ซีเคียวริตี้ ซึ่งใช้เทคโนโลยี Machine Learning และ Intelligent Automation เพื่อป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัย  บริการคลาวด์รูปแบบใหม่ดังกล่าวได้แก่ Web Application Firewall (WAF) ซึ่งช่วยป้องกันการโจมตีบนเว็บแทรฟฟิก; การป้องกัน Distributed Denial-of-Service (DDoS) ซึ่งยับยั้งไม่ให้บุคคลภายนอกทำให้การทำงานของแอปพลิเคชั่นหยุดชะงัก; Cloud Access Security Broker (CASB) ซึ่งตรวจสอบและบังคับใช้คอนฟิกูเรชั่นที่ปลอดภัย และ Key Management Service (KMS) ซึ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมการเข้ารหัสข้อมูลขององค์กร อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่
  • แอปอัจฉริยะด้วย AI ที่ติดตั้งมาเบ็ดเสร็จ: เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการปรับใช้งาน Oracle Cloud Applications จึงผสานรวมฟีเจอร์ AI เข้าไว้ในงานและกระบวนการต่างๆ อย่างกลมกลืน เพื่อให้ผู้ใช้เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ง่ายขึ้นและเริ่มต้นใช้งานแอปพลิเคชั่นได้ทันที  ตัวอย่างเช่น แอปพลิเคชั่นจะแสดงคำแนะนำให้แก่ผู้ใช้ในรูปแบบของกล่องข้อความที่เลื่อนออกและการแจ้งเตือน เพื่อบอกให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับฟีเจอร์ AI ใหม่ๆ ภายในยูสเซอร์อินเทอร์เฟซที่คุ้นเคยของแอปพลิเคชั่น  วิธีการโต้ตอบแบบใหม่ๆ เช่น การสั่งงานด้วยเสียง และแชทบ็อท (chat bots) ที่รวมไว้ในแอปพลิเคชั่น เพื่อสร้างประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคลที่ใช้งานง่ายขึ้น อ่านข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

ข้อมูลเพิ่มเติม

###

เกี่ยวกับออราเคิล

ออราเคิลคลาวด์นำเสนอแอปพลิเคชั่นที่เป็น Software as a Service (SaaS) ครบวงจรสำหรับระบบวางแผนการใช้ทรัพยากรขององค์กร (ERP) ระบบบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HCM) และระบบบริหารจัดการประสบการณ์ของลูกค้า (CX) รวมถึง Platform as a Service (PaaS) ด้านดาตาเบสชั้นนำ และ Infrastructure as a Service (IaaS) จากดาต้าเซ็นเตอร์ทั้งในทวีปอเมริกา ยุโรป และเอเชีย ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับออราเคิล (NYSE:ORCL) ได้ที่ www.oracle.com

About naruethai

Check Also

ไอบีเอ็มเปิดบริการ IBM Cloud for Financial Services รองรับ Red Hat OpenShift และบริการ Cloud-native พร้อม SAP พาร์ทเนอร์ และฟินเทคกว่า 90 รายเข้าร่วมอีโคซิสเต็ม

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ ย้ายเวิร์คโหลดสู่ IBM Cloud for Financial Services  กรุงเทพฯ​ ประเทศไทย – ไอบีเอ็ม (NYSE: IBM) ประกาศพร้อมเปิดให้บริการ IBM …

ซัพพลายเชนที่ทันสมัยต้องอยู่บนคลาวด์

บทความโดย นายฟาบิโอ ทิวิติ รองประธาน บริษัท อินฟอร์ อาเชียน องค์กรด้านซัพพลายเชนจะต้องมั่นใจว่าขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ กำลังดำเนินไปอย่างเหมาะสม และมีการใช้เครื่องมือดีที่สุดในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการคาดการณ์ความต้องการ, การจัดซื้อ, การผลิต, การจัดการสินค้าคลัง …